EXCALIBUR
CZUB - KONFIG
CZUB - ESHOP

Slavnostní vyřazení absolventů Kurzu Generálního štábu na Univerzitě obrany

 07. 03. 2015      kategorie: Armáda ČR      0 bez komentáře
Přidat na Seznam.cz

Ve čtvrtek 12. března 2015 v 10.00 hodin se v klubovém zařízení Univerzity obrany, Brno, ul. Šumavská 4, uskuteční slavnostní vyřazení absolventů Kurzu Generálního štábu. Kromě představitelů vedení Univerzity obrany se ceremoniálu zúčastní zástupce náčelníka Generálního štábu – náčelník štábu AČR generálmajor František Malenínský, náčelník Vojenské policie brigádní generál Milan Schulc a další pozvaní hosté.

prisahaGen_00
Foto: Momentka ze slavnostního vyřazení absolventů Kurzu Generálního štábu

Garantem tohoto nejvyššího resortního kariérového kurzu je Centrum bezpečnostních a vojenskostrategických studií Univerzity obrany, které jej realizovalo na základě nového konceptu kariérové přípravy důstojníků AČR. Ten byl vytvořen v souladu s Koncepcí přípravy personálu rezortu MO na období 2012-2018, na základě požadavků Generálního štábu AČR, získaných poznatků z kariérových kurzů ve vybraných zemích NATO a EU a také nejlepších domácích zkušeností.

prisahaGen_01
Foto: Momentka ze slavnostního vyřazení absolventů Kurzu Generálního štábu

Již 27. běh Kurzu Generálního štábu, který nesl čestný název „armádního generála Aloise Lišky", absolvovalo osm důstojníků v hodnosti podplukovníka a plukovníka. Šestiměsíční výuka v kurzu byla zaměřena na strategické řízení, bezpečnostní a obrannou politiku, leadership a vojenské umění. Posluchači kurzu získávali zkušenosti i v zahraničí v rámci studijních cest a návštěv velitelských struktur NATO v Evropě.

prisahaGen_02
Foto: Momentka ze slavnostního vyřazení absolventů Kurzu Generálního štábu

Kontaktní osoba: podplukovník Vladimír Šidla, tiskový mluvčí Univerzity obrany, tel.: 973 442 554, 602 695 153, e-mail: vladimir.sidla@unob.cz

Komentáře