EXCALIBUR
CZUB - KONFIG
CZUB - ESHOP

Slavnostní vyřazení absolventů Univerzity obrany

 21. 06. 2014      kategorie: Armáda ČR      0 bez komentáře
Přidat na Seznam.cz

Ve čtvrtek 26. června 2014 v 10.00 hodin se ve Sněmovním sále Nové radnice města Brna uskuteční slavnostní vyřazení absolventů 26. kurzu Generálního štábu a Kurzu vyšších důstojníků. Kromě zástupců vedení Univerzity obrany se ceremoniálu zúčastní zástupce náčelníka Generálního štábu – náčelník štábu AČR generálmajor František Malenínský, další představitelé Ministerstva obrany ČR a pozvaní hosté.

vyrazeni_03
Foto: Vyřazení absolventů kariérových kurzů Univerzity obrany

Garantem obou desetiměsíčních kurzů je Katedra celoživotního vzdělávání Fakulty ekonomiky a managementu Univerzity obrany. Tyto kariérové kurzy jsou realizovány v rámci programů celoživotního vzdělávání vyšších důstojníků.

26. kurz Generálního štábu „armádního generála Karla Klapálka" absolvovalo 6 důstojníků v hodnosti plukovníka. Tento kurz byl zaměřen na strategické řízení, bezpečnostní a obrannou politiku a vojenské umění. Na výuce se podílela řada domácích i zahraničních představitelů vojenských i civilních orgánů a organizací, k propojení teoretických poznatků s praxí byly realizovány studijní cesty v ČR i v zahraničí.

vyrazeni_02
Foto: Vyřazení absolventů kariérových kurzů Univerzity obrany

Kurz vyšších důstojníků probíhal v distanční formě a absolvovalo jej 68 příslušníků ozbrojených sil ČR. Výuka byla zaměřena na bezpečnostní a obrannou politiku, obranné plánování a vojenské umění. Účastníci absolvovali tento kurz v rámci distančního vzdělávání s využitím elektronického systému řízení studia MOODLE. Náročnost kurzu spočívala také v tom, že studium probíhalo při výkonu služební činnosti.

V pátek 27. června 2014 v 11.00 hodin proběhne v reprezentativních prostorách sálu Muzea východních Čech v Hradci Králové slavnostní vyřazení absolventů magisterských a doktorských studijních programů Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci Králové.

vyrazeni_00
Foto: Slavnostní vyřazení absolventů Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany

Absolventský slib složí a diplomy převezme 18 vojenských všeobecných lékařů,
2 absolventi vojenské farmacie a 9 absolventů doktorských studijních programů. Na základě dosahovaných výtečných studijních výsledků a příkladného plnění povinností po celou dobu studia na FVZ UO budou čtyřem čerstvým absolventům uděleny vojenské a akademické odměny.

Slavnostnímu vyřazení absolventů budou přítomni prorektor pro vnitřní řízení Univerzity obrany plukovník gšt. Miloslav Bauer a děkan Fakulty vojenského zdravotnictví UO plukovník Jiří Páral. Chybět nebudou zástupci partnerských civilních fakult Karlovy univerzity z Hradce Králové, Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice, čelní představitelé města a církve Hradce Králové a Agentury vojenského zdravotnictví AČR.

vyrazeni_01
Foto: Slavnostní vyřazení absolventů Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany

Kontaktní osoba: podplukovník Vladimír Šidla, tiskový mluvčí Univerzity obrany, tel.: 973 442 554, 602 695 153, e-mail: vladimir.sidla@unob.cz

Komentáře