EXCALIBUR
CZUB - KONFIG
CZUB - ESHOP

Tajemná místa: Největší div vojenského stavitelství

 03. 08. 2020      kategorie: Vojenská historie      7 komentářů
Přidat na Seznam.cz

Postavili ji jako nedobytnou pevnost. O její dobytí se nikdo nikdy nepokusil. Výprava do veřejnosti běžně nepřístupné části podzemního komplexu Josefov.

Josefov je východočeské historické pevnostní město v okrese Náchod v Královéhradeckém kraji. Spolu se sesterským městem Terezínem bylo na příkaz císaře Josefa II. vybudováno v 80. až 90. letech 18. století v odezvě na změnu severní hranice Habsburského mocnářství potvrzenou po sedmileté válce Hubertusburským mírem. Původně se město jmenovalo Ples podle vesnice, která jeho stavbě podlehla. Na Josefov bylo na počest jeho zakladatele přejmenováno roku 1793 na příkaz císaře Františka II. Josefov je od roku 1948 součástí města Jaroměře. V roce 1971 byl prohlášen městskou památkovou rezervací.

Jaroměř_Josefov_from_air_K2_-3_croppedFoto: Josefov - letecký pohled | Wikimedia Commons

Při příležitosti korunovace císaře Leopolda II. českým králem byl Ples povýšen na královské svobodné město. Dva roky poté nechal císař František II. pevnostní město přejmenovat na Josefov (německy Josefstadt) na počest svého strýce Josefa II.. V roce 1789 vypuknuvší Velká francouzská revoluce donutila Pruské království a Habsburskou monarchii přenést se přes dosud nesmiřitelné vzájemné nepřátelství. Ples tedy ke svému původnímu účelu tehdy použit nebyl. Ani za napoleonských válek se přes opakovaná uvedení do bojové pohotovosti neuplatnil jinak než jako arest pro zajaté Napoleonovy vojáky.

Coby „žalář národů“ sloužila pevnost i v dalších letech. Zadržováni zde byli třeba italští a uherští revolucionáři (1849) a turečtí vojáci (1878–1879 a 1912). Mezi zdejší významné vězně patřili ale i polský polyhistor Hugo Kołłątaj (1750–1812), diktátor (vůdce) polského Lednového povstání Marian Langiewicz (1827–1887), nebo roku 1857 revolucionář a dobrodruh Anton Schütte (1817–1867), kterému se z Josefova podařilo téhož roku uprchnout.

1280px-Městské_opevnění_II.,_Horní_pevnost_(Josefov)_14Foto: Opevnění s příkopem | Wikimedia Commons

Když se pruská a rakouská vojska střetla znovu, psal se rok 1866. Tehdy už sice Josefov za vývojem vojenské taktiky a techniky zaostával, i tak však byl připraven k obraně. Zátopové kotliny na severovýchodě města byly zatopeny. Předpolí bylo vyklizeno a tamní aleje a parky vykáceny, aby neposkytovaly nepříteli ochranu. Pruská vojska se však tehdy nezdržovala s dobýváním Josefova. Obešla jej a s rakouskou armádou se střetla v bitvě u Hradce Králové. Josefov tedy plnil spíše druhořadou úlohu obří zbrojnice, muničního a výstrojního skladu a špitálu.

Posádkovým městem ale Josefov zůstal ještě více než sto let po zrušení jeho pevnostního statutu (1888), který velmi přísně omezoval jakoukoliv výstavbu v pevnosti a jejím okolí. Dokonce se zde usídlilo velitelství IX. armádního sboru (1883–1908). Z prvků opevnění se však navzdory rozsáhlým demoličním pracím na konci 19. a v 1. pol. 20. století většina zachovala.

podzemi
Foto: Podzemní chodby pevnosti Josefov | archiv města Jaroměř

Mnohonárodnostní ráz pevnostního města ještě víc zdůraznila první světová válka. Během ní ve vlastním Josefově a později i v jeho blízkém okolí vznikl rozsáhlý zajatecký tábor pro italské, litevské, polské, rumunské, ruské a srbské zajatce. Na tuto dobu dodnes upomíná pomník ruským zajatcům z roku 1916 znázorňující minulost, současnost a budoucnost Rusi. Jeho autory jsou sochaři Nikolaj Alexandrovič Suškin a Leonard Dobrowolski. Jako zajatecký tábor Josefov sloužil už jen krátce po první světové válce. V průběhu druhé světové války se uplatnil spíš jako cvičiště protektorátního vládního vojska a wehrmachtu. Více než druhá světová válka vzhled pevnostního města poznamenala okupace sovětskými vojsky (1968–1991). Přesto zatím zdaleka největším zásahem do života města uvnitř staré bastionové pevnosti se stal trvalý odchod vojska z města v polovině 90. let 20. století.

Video: Tajemná místa: Největší div vojenského stavitelství / YouTube

Největší turistickou atrakcí Josefova jsou podzemní chodby. Tajuplnost a romantiku josefovského labyrintu umocňuje osvětlení voskovými svícemi. Návštěvníci tak na vlastní kůži zažívají pocity vojáků bránících pevnost před nepřítelem. Promenády, lemující horní část pevnosti, poskytují v parném létě stín a klid a zájemcům o pevnostní architekturu možnost prohlédnout si objekty tvořící hlavní a vnější obranný val Josefova.

 Autor: Petr Žák

Komentáře

gulf

05. 08. 2020, 15:29

Monarchista - nerozčiluj se není to zdravé. Vše co jsem napsal je pravda. ranění z Afganistánu se tam doléčovali a nebylo jich tam ( rok 1987) zrovna málo. Nemám potřebu něco "ruské dehonestovat" popisuji co jsem na vlastní oči viděl. Měl jsem i pár ruských armádních časopisů od těch z afgánu. Popisuji co bylo v roce 1987 a nijak nerozporuji to co jsi zažil ty, tak klid a nohy v teple

Monarchista

05. 08. 2020, 08:51

Velká omluva redakci:
¨Kaji se a omlouvám, redakce za nic nemůže, to jen já jsem neměl nasazené brýle. Pánové v redakci prosím o prominutí.

Monarchista

04. 08. 2020, 11:14

Líbí se mi jak je možné vše ruské dehonestovat. Hodně jste si toho milý pane vymyslel. Určitě se tam nevozili ranění vojáci z Afganistánu. Já vím, dnes je to modní, jste IN HRDINA. Když si alkoholik (sice vyléčený) dokáže otírat svá ústa o generála Svobodu, je možné vše. Ne nejsem rusofil, ale dnes již věřím, že jsou zde a jinde lidé, kteří vytvářejí nepřítele. Pan Železný, starý pán, bojovoval se Svobodou v Rusku a jeho vnuk nás poučuje jak Svoboda zradil národ.
Moje přítelkyně na tu ruskou nemocnici nedá dopustit, operace vnučce zachránila život.
Svatá prostato, kde se tito trotlíci rodí.

liberal shark

04. 08. 2020, 08:35

Chtělo by to najít pro Josefov a Terezín nějaké praktické využití, aby se vyplatilo pevnostní objekty udržovat. Mimochodem Terezín má perfektní web.

gulf

04. 08. 2020, 06:47

Monarchista - já tu nemocnici zažil v roce 1987, tenkráte se tam vozili i ranění z Afganistánu. Jedním slovem DĚS... Nechápal jsem jak můžou v takovém prostředí operovat, nepořádek, špína a všudepřítomná samohonka. Neustálé potíže a krádeže ze strany sovětských vojáků co lozili po okapech v uličce u "čtvercáků" a sháněli cokoliv na jídlo. Místní toho vesele využívali a směňovali vše počínaje benzínem a konce trhaninami. Vždy když si vzpomenu na chodby té "nemocnice" tak si vybyvím ten smrad a špínu.

Monarchista

03. 08. 2020, 15:29

Bez nadšenců a idealistů by pevnost Josefov jako památka zanikla a tak díky Vám.
Byla tam i vojenská nemocnice, v roce 1962 jsem tam byl jako žáček voj. školy na vyšetření. Po roce 1968 tam byla nemocnice Střední skupiny vojsk a jistě by bylo dobré vzpoměnout, jak do nemocnice běhali české maminky s dětmi a i když to se nesmělo, ruští lékaři léčili nejen české děti, těch operací slepého střeva co tm provedli. Historie jde pěkně postupně a není jen černobílá.

gulf

03. 08. 2020, 07:27

VÚ Jaroměř 3520