EXCALIBUR
CZUB - KONFIG
CZUB - ESHOP

Těžká brigáda potřebuje moderní tanky, bez nich bude jen poloviční

 24. 11. 2021      kategorie: Armáda ČR      37 komentářů
Přidat na Seznam.cz

Česká armáda, co se týče tankové techniky, už téměř dvě desetiletí spoléhá na zhruba tři desítky tanků T-72M4CZ. V posledních letech ale jejich provozuschopnost prudce klesala kvůli nedostatku náhradních dílů. Vojáci tak museli ze skladů vytáhnout obstarožní uloženky T-72M1, aby mohli alespoň improvizovaně plnit výcvikové úkoly.

Ministerstvo obrany po peripetiích před časem rozhodlo o modernizaci armádních T-72M4CZ, tedy přesněji o technickém zhodnocení těchto tanků, se záměrem jejich provozování až do konce desetiletí. Jenže ve skutečnosti jde o pouhé zprovoznění odstavených tanků. T-72M4CZ je totiž unikát, který vznikl jen ve třech desítkách kusů a jednoduše se už některé komponenty a vybavení nevyrábějí a nejsou ani na skladech. Servisní podpora by se prostě výrobcům u tak malého počtu nevyplatila. Proto musela armáda přistoupit k „modernizaci“, tedy přesněji, tanky nebudou vylepšeny, ale dostanou nové komponenty nahrazující ty nedostupné. 

T-72M4CZ foto DP (17)Foto: Česká armáda, co se týče tankové techniky, už téměř dvě desetiletí spoléhá na zhruba tři desítky tanků T-72M4CZ (na snímku) | DP

To se děje v situaci, kdy má česká armáda budovat těžkou brigádu, což vyplývá z jejích závazků vůči NATO, ale i z vlastních potřeb. Těžká brigáda musí stát na dvou pevných základech – moderních pásových bojových vozidlech pěchoty a na moderních hlavních bojových tancích (MTB). Bez jednoho ani druhého nebude plnohodnotnou bojovou silou. Tanky jsou totiž jediné opravdu efektivní nástroje pro boj s tanky protivníka, vozidla palebné podpory či protitankové systémy je nemohou nikdy plně nahradit. 

Tanková technika, podobně jako další položky ve výzbroji AČR, celá léta doplácela na podfinancovanost armádního rozpočtu. To se v současnosti mění. Končící vláda i budoucí kabinet, tedy politické reprezentace napříč celým spektrem, podporují navyšování rozpočtu na armádu a zacelení dluhu vůči armádě z minulosti. To je dobrá zpráva, stejně jako záměr uzákonit 2 procenta výdajů v rámci HDP na obranu. Z toho je zřejmé, že finanční prostředky na modernizaci tankové výzbroje by měly být k dispozici. Není tedy nutné udržovat dalších téměř deset let problematické tanky, jejichž kořeny sahají do 80. let minulého století.

Důležitou okolností v širším pohledu je také skutečnost, že se armády NATO v poslední době z velké míry nebo úplně stáhly z většiny expedičních mírových operací (např. Irák, Afghánistán atd.). Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg navíc výslovně pojmenoval nové priority – přesměrovat zdroje a úsilí na obranu teritoria Aliance. Je tedy zřejmé, že i Česko by se mělo věnovat budování vševojskové armády a vylepšování jejích schopností.  Vedle nových samohybných děl, protivzdušných raketových systémů, lehkých vozidel nebo vrtulníků a minometů by mělo být prioritou i pořízení BVP a tanků.

Programy modernizace BVP a tanků by navíc měly být provázány či úzce spjaty, ne být řešeny separátně. Jsou to dva prvky těžké brigády, které budou operovat společně a navzájem se doplňují. Pokud se budou pořizovat zvlášť BVP a zvlášť tanky, bude těžkou brigádu čekat podobné martýrium jako v případě jednotek vybavených pandury. Pro ně byla plánována mnohem širší paleta verzí pandurů, které měly úzce spolupracovat. Nakonec armáda dostala jen některé verze a až po mnoha letech (tedy s velkým zpožděním) další pandury nakupuje anebo plánuje, aby se tak přiblížila původním záměrům, které padly za oběť škrtům v armádním rozpočtu. Dá se tedy říci, že se vlastně roky ve výcviku jednotek vybavených pandury improvizovalo, protože chyběla část techniky, teprve nyní se dostává do „normálu“.

Projekt nových BVP je nyní pozastaven, bude záležet na nové vládě, co se v této věci stane. Vláda bude muset chtě nechtě brát v potaz velkou zadluženost státu v souvislosti s koronavirovou krizí, což může mít vliv na budování těžké brigády. Úspornou cestou by mohlo být pořízení menšího počtu bojových vozidel pěchoty, respektive přesunutí některých variant na levnější kolovou platformu. Logicky se nabízí domácí platforma TITUS, kterou armáda již do své výzbroje zavádí ve třech verzích. Ušetřené finance by pak mohly být uvolněny na druhý pilíř těžké brigády, na tanky, neboť ty budou jejím hlavním úderným prvkem. Z hlediska nákladů na pořízení i provozních výdajů po celou dobu životnosti tankové techniky se ve středu Evropy jako logickým i nejvýhodnějším řešením jeví nákup tanků Leopard 2. 

Leopard 2A7 foto KMW (3)Foto: Leopard 2A7 | KMW

Leopardy 2 se vyrábějí v sousedním Německu, podpora výrobce tedy není zatížena velkými vzdálenostmi a český průmysl má na německý tradiční vazby. Dalším silným argumentem je to, že Leopardy 2 má ve výzbroji většina armád NATO, z českého pohledu je také důležité, že slouží téměř u všech sousedů – Německo, Rakousko a Polsko. K tomu připočtěme Maďarsko, které tento typ tanku také objednalo a bude provozovat nejmodernější verzi. Teoreticky se nabízejí i jiné typy tanků, ale s nimi jsou spojeny potenciální obtíže nebo pro AČR nevýhodné okolnosti. Jde především o francouzský tank Leclerc, britský Challenger 2, korejský K2 Black Panther či americký Abrams. 

První dva typy jsou evropského původu, problémem však je, že už se nevyrábějí, k dispozici by mohly být teoreticky pouze přebytky, které vzniknou snížením stavů tankových vojsk francouzské a britské armády. Šlo by o stroje použité, které by vyžadovaly rozsáhlou, a ne zrovna levnou modernizaci. U korejského K2 by mohl být problémem jeho původ ve vzdálené zemi. Tank slouží navíc jen v korejské armádě, výrobce sice nabízí přenos technologií a lokalizaci výroby, otázkou ovšem je, zda by se mu to vyplatilo v počtech nižších desítek kusů, které bude česká armáda poptávat. Co se týče amerického typu Abrams, tato cesta by pro českou armádu byla jistě nejnáročnější i nejnákladnější, a jeví se proto jako vysoce nepravděpodobná.

Leopard 2 je tedy jediný tank, který se v současnosti vyrábí na území Evropské unie. Výrobce ve spolupráci se všemi uživateli také vytvořil rozsáhlý a propracovaný program servisní i modernizační podpory, což se projevuje na efektivním vynakládání finančních prostředků na provoz tanků a potřebnou logistiku po celou dobu jejich životnosti, včetně upgradů a vylepšení. Navíc na ně nemá vliv počet provozovaných tanků v jednotlivých armádách. Náklady na provoz jednoho tanku tak budou srovnatelné u německé či polské armády se stovkami tanků, tak i u české, pokud by si pořídila zamýšlených šest desítek strojů pro dva tankové prapory. Armáda totiž plánuje mít tankový prapor u obou brigád, což je v podstatě nezbytný minimální počet pro plnohodnotné fungování obou manévrových prvků a tankových sil. Už dlouhá léta armáda totiž trpí v oblasti tankové techniky podstavem, svědčí o tom právě opotřebení strojů T-72M4. 

Leopard 2A7 foto DP (8)Foto: Leopard 2A7 na letošním veletrhu IDET | DP

Pořízení nových tanků Leopard 2 v nejnovější verzi je tedy nejschůdnější a nejlogičtější cestou modernizace tankové výzbroje AČR. Jde o osvědčenou a v boji prověřenou platformu, která má stále potenciál pro technologický vývoj a vylepšování bojových výkonů. Navíc je zde reálná šance zapojit české průmyslové podniky do její výroby v rámci dodavatelského řetězce výrobce. Je tu také možnost spojit síly při pořízení tanků Leopard 2 se Slovenskem, které rovněž řeší přechod ze starých sovětských strojů na novou techniku. Společný nákup by měl vliv na pořizovací cenu tanků, navíc bude nutné obměnit zabezpečovací a podpůrnou techniku, což by byla další příležitost pro domácí průmysl obou zemí.

Zdroj: army-technology.com, Armáda ČR

 Autor: Redakce AW

Komentáře

Knedlo

06. 01. 2022, 18:06

většina lidí je chytrá a skoro nic nechápou

Monarchista

28. 12. 2021, 11:37

Ta stálá nenávist a zloba na rusko je fakt dnes již ubohé plácání. Ruská technika nás dlouho držele ve zbraní. Proč stále provokujete Rusko? Rusové jsou jako my slované / z větší části) Němci jsou Germáni. Polánci a Maďaři mají i dnes zálusk na kousek naší země a Vy zde melete neslné řečičky. Jen se před sebou vytahujete. Zkuste zadusit pýchu.

Monarchista

28. 11. 2021, 13:46

Rusko mi tolik tanků, kolik potřebuje. Doba sice tvrdí, že tan je zastaralý bojový prostředek, ale já si myslím, že ve spolupráci s letectvem, je to stále dobrá zbraň. Já bych nechal Ruské jednotky na své hranici a až je přesztanou ti koblížkové z okolních států otravovat, třebas je i stáhnou. Zatím jsou potřené.
My se snad nepřipravujeme na 3- světovou a tak u nás jsou tanky xsice potřebné, ale na boj např. s utečenci.

Milda

26. 11. 2021, 15:45

Máme 30 tanků. To je tak akorát na nějakou přehlídku. Bojovou jednotku na obranu státu to nedá ani omylem. A co místo toho sovětského šrotu? Je to celé velmi složité. To co sedí na "leopardu" je pro nás velmi těžké. Naše mosty to neunesou. To samé platí o britském nebo americkém tanku. Pro naše podmínky by přicházel v úvahu francouzký tank ( výroba je zatím zastavena) a nebo korejský ( nejdražší tank v současnosti). Pokud by se uvažovalo o něm, pak by stálo za zvážení všech modifikací ( houfnice nebo BVP)

Mark

26. 11. 2021, 08:42

Míra
"Rusko na rozdíl od ČR není něčí kolonií.
Rusko na rozdíl od ČR má sousedy, kteří by mohly Rusko napadnout."

To máš pravdu, ale toho souseda má jen jednoho a to Čínu, anebo myslíš, že by třeba Finsko, Ukrajina, Gruzie nebo KLDR chtěli a měli v zájmu napadnout Rusáky?

Ale jinak konečně jsme kolonií pod těmi správnými vládci, zpočátku bylo trochu odříkání, bolela i hlava nebo ruce, ale nakonec se mám díky své píly a pracovitosti dobře a tak to platí pro každého, chce to jen chtít, samozřejmě pokud nejsi nejakým způsobem zdravotně či jinak omezen.

Ale jednu jistotu máš, kdyby přece jen se splnil tvůj největší sen a ČR vystoupilo z NATO, tak se tu nebudou prohánět US, Německé, Francozské, Italské a jiné tanky jako trest za vystoupení ty kolonisto.

alexa123

26. 11. 2021, 08:20

Mira
Rusko na rozdíl od ČR má sousedy, kteří by mohly Rusko napadnout.

Napríklad - Gruzinsko, Fínsko, Mongolsko, Moldavsko, stredoazisjké republiky typu Uzbegistan. Samostaným prípadom je Poľsko s počtom obyvateľov cca 39 miliónov ktoré podľa teba chce napadnuť Rusko s počtom obyvateľov cca 148 miliónov. Jedine že by Poľský prezident vychlastal liter Poľskej vodky a potom vydal rozkas na útok proti Rusom.

alexa123

26. 11. 2021, 07:16

Mira
.. tanky jsou použitelné leda v lokálním konfliktu...

Ak je to tak, prečo má Rusko tisíce tankov ktoré dokonca modernizuje? To sa chce angažovať až v X lokálnych konfliktoch?

Slavoslav

26. 11. 2021, 04:50

Arthur

Takto, T72 sa da dostat na celkom slusnu uroven. Prikladom je napriklad Polsky PT-17, ale to sa bavime o komplet novom tanku a stale ti ostanu iste obmedzenia povodnej konstrukcie medzi ktore patri napriklad maly priestor veze pre montaz potrebnej elektroniky. Ruske T-72B3 su skvelym prikladom. Ako tak tam vsetko napchali, ale ergonomicke to vobec nie je.

A stale plati, ze to ma zmysel len ak sa to bude robit na stovkach tankov v spolupraci s niekym inym kto bude financovat priebezny vyvoj a modernizacie, nie na 30 ks pre nasu armadu

Arthur

25. 11. 2021, 22:45

Slavoslav:
Ešte by sme mali mať k dispozícii 120mm slovenský kanón TG MSB pri 30ks T-72M1-SK (čo je zrejme niečo medzi Scarabom a Modernou) a nakoľko na vybudovanie ťažkej mechanizovanej brigády sa vyžaduje cca 49 tankov v štyroch verziách ako sú okrem vyššieuvedených 30ks bojových tankov aj špeciálne verzie ako mostný, uvoľňovací tank a pod.

Miroslav Látal

25. 11. 2021, 17:19

Zdravim všechny myslím si že v dnešní době technologií je tank do slova přežitek a drahá věc co se týče údržby a jiných věcí i když doba pokročila od Mark I.............. a to se nebavím o systémech vozidel takových! Tank je majestátní a "hezká" věc. A v naší armádě ? při tom počtu vojáků?
(nikoho nechci špinit ani urážet ale je to tak) ano i s malím kašpárkem se dá zahrát divadlo ale otázka jaké :) v našem případě. Takoví věčný oříšek a téma :) každý at´ si udělá ůsudek sám.
ROTA NAZDAR!

Slavoslav

25. 11. 2021, 12:41

Arthur:

nejaku 125 mm mozno vyrabame, ale vykonnovo to uz nie je ziadne terno a na tanky protivnika stacit nebude. Rusi pre nove projektily museli prekopat nabijacie mechanizmy a karusel a ani nam ju nedodaju. Takze by nas cakal vyvoj aj novej municie ak by sme ten tank chceli dostat na uroven dnesnej doby pri povodnom kalibry. Ale OK, ak sa bavime o modernizacii ktora je skor na urovni lepsej generalnej opravy, aby sme udrzali tankove vojsko a nestratili schopnosti tak OK. Ale nejaku zasadnejsiu modernizaciu realizovanu ako Slovenske specifikum nie, to nema zmysel aby sme sa mohli do prs buchat, ze sme si sami modernizovali

mimochodom, tie dva kanony to boli 20 mm Oerlikony ak si dobre pamatam, finalna verzia mala jeden 30 mm z nasej produkcie. Udajne aj dost namahali pri strelbe ulozenie veze otrasmi + teda 30 tku sme robili doma vratane municie

Jan

25. 11. 2021, 12:37

Německých zbraní má naše armáda prozatím naprosté minimum (vybavuji si Dingo 2). Teď je možnost to změnit a myslím, že by z mnoha důvodů byla chyba tuto příležitost nevyužít. Rozhodujícím důvodem je nezpochybnitelná kvalita německé techniky, její rozšířenost a dále blízkost Německa a jeho význam pro nás jako sousední zemi a také pro celou EU a NATO. Leopardy 2 už nyní využívá Německo, Rakousko i Polsko, my bychom se měli stát dalším členem této rodiny. V ideálním případě by se součástí výzbroje AČR měly stát také BVP Lynx - viz také maďarský přístup. Lynx a Leopard se nepochybně stane podobně bojově efektivní dvojicí jako je Leopard a Puma v Bundeswehru.

Arthur

25. 11. 2021, 12:27

Slavoslav:

Však ale muníciu k 120mm musíte nakúpiť lebo máme 125mm, ktorú aj vyrábame. Takže jasne že to v tej cene zaplatíme. Tank bez munície je len na .....

Ja netvrdím, že máme do tak hĺbkovej modernizácie ako kedysi T-72M2 Moderna napr. s dvoma 30mm kanónmi 2A42 a pod. Zbytočné.

Vieme spraviť aj kompromisnú modernizáciu na T-72M1-Sk a pod. Napr. aj český T-72 Scarab ukázal cestu. Sú rôzne možnosti.

Na príklade T-72M2 Moderna, ktorá bola naozaj v mnohých ohľadoch ba až prekombinovaná som chcel ilustrovať aký obrovský rozdiel bude v cene s L2A7+ a pod. samozrejme aj s muníciou a pod. a to sa bavme ešte, že s tej ceny modernizácie T-72 treba odrátať dane a odvody, ktoré sa odvedú do ŠR SR a nie nemeckého a pod.

Radek

25. 11. 2021, 12:12

Proti komu? Proti všem, co by na nás chtěli něco zkoušet, nebo jako pomoc přátelům, na které to někdo zkouší. Už za 5 let bude v Evropě takový bordel, že 2% HDP na obranu stačit nebudou.

Slavoslav

25. 11. 2021, 12:11

Arthur:

pozor, cena Leo je na 99,9% vratane municie, logistiky, nahradnych dielov, opravarenskeho vybavenia atd a najma ziskavas pomerne perspektivny platformu pre ktoru sa budu vyvijat dalsie upgrady a je dost rozsirena, aby bol dostatok nahradnych dielov aj do buducna

nasou vlastnou modernizaciou T-72 ziskas horsi tank ktory bude samojedinym jednorozcom svojho druhu ako je teraz cesky M4CZ kde je problem zohnat nahradne diely pre tych par kusov. Uz len vyvoj vykonnych protitankovych striel kto zaplati? Z Ruska ich nedostanes a tie stare co mame uz vykonnovo nestihaju. Ja nehovorim, ze mame zrovna hned nakupit Leo, ale platit rozsiahlu modernizaciu T72 v dnesnej dobe nema zmysel. Maximalne sa tak pripojit k Polsku a dat si u nich spravit ten ich zakladny upgrade no tam sa nase firmy nezapoja

Arthur

25. 11. 2021, 11:24

Slavoslav:

Tak i Nemcov vyšly Leopardy 2A7+ na cca 14 mil euro za kus, Maďarov tie fungl nové ešte o niečo drahšie.

Takže koľko by stála hĺbková modernizácia T-72M1 do podoby súčasnej "T-72M2 Moderna II" ?
Tipnem si, že max. (a to už preháňam) 6 miliónov EUR tj. max. nejakých 46% ceny tých L2 A7+

T54AR

25. 11. 2021, 11:14

Proti komu? Tedy PROČ ?

Zdeněk.

25. 11. 2021, 10:22

Slavoslav: je to tak, že nepotřebujeme žádnou těžkou techniku. Letectvo se hodí na air policing a hlídání hranic státu, což se o pár tancích opravdu nedá říct.
Samozřejmě ta hrstka bojeschopnych Gripenů se na nic víc ani nehodí, když běžně ještě z toho polovina čeká na náhradní díly:smile:

Na obranu naší vlasti, která se stejne nikdy bránit nebude, bohatě postačí pár stovek vojáků, pár tisíc generálů a pár Pandurů:laughing:

Slavoslav

25. 11. 2021, 10:17

Arthur:

touto optikou mozu zostat aj pri sucasnych muezalnych kuskoch. Modernizacia pre tak maly pocet sa neoplati realizovat. Ostatne ta M2 Moderna nebola nijak lacna kedze som mal cest drzat cas jej vykresovej dokumentacie v rukach a bavit sa s ludmi co na nej pracovali a v dnesnej dobe uz akakolvek modernizacia T72, obzvlast tzv Monkey verzie ktoru sme mali vyprodukuje maximalne priemerny tank. Zmysel to ma pre armady co ich uz maju a pozaduju stovky ks kde by nahrada novym modelom bola pridraha a nemozu si ju dovolit

Arthur

25. 11. 2021, 09:24

Slavoslav: O tom ako sa modernizácia nerobí viď. ČR je faktom a o tom niet sporu.
Žial tieto nové tanky L2 výjdu minumálne raz toľko drahšie ako hĺbková modernizácia T-72M1.
Pri cca 30ks bojových tankov je úprimne jedno či máte M1 Abrams, Leopard 2A7+, K2 Panther alebo hĺbkovo modernizovaný T-72. Samozrejme až na cenu a servis (životný cyklus), kde tie prvé tri zmienené sú úplne, ale úplne inde...

Slavoslav

25. 11. 2021, 08:53

Arthur:

absolutne nerentabilne riesenie ktore by malo zmysel tak 25 rokov dozadu aj to len pri velkych poctoch. Vid CR a ich kusova cena za upgrade

Zdenek:

touto optikou ste k obrane vlasti nikdy nepouzili ani prudove lietadla, BVP ba ani taku trivialnost ako samonabijaciu ci automaticku zbran ako vyzbroj beznej pechoty a prikladov toho co pribudlo od 1 sv ak budeme vystupenie Legionarov brat ako prvu a poslednu obranu vlasti by sa naslo viac

alexa123

25. 11. 2021, 07:13

Jiří Komárek
Tři desítky tanků (i za první republiky byly stovky). Před takovou silou se kažký protivník (třeba v Afgánu) automaticky vzdá.

V časoch našej prvej republiky mali aj iné štáty stovky tankov - súhlasím. Ale koľko tankov maju dnes tzv. veľmoci Francúzsko, Anglicko, Nemecko? Je to na smiech. Ale jednoznačne súhlasím - ak má byť tankové vojsko tankovým, tam to musia byť minimálne dva tankové prápory a nie zopár tankov na prehliadky pre verejnosť.

Zdeněk

25. 11. 2021, 05:26

Země našeho typu vůbec těžké tanky nepotřebuje. Nikdy jsme tanky nepoužívali k obraně vlasti, tak na co nám budou teď? K útoku? Nebo aby měli naši cínoví vojáčci v čem jezdit po polích?:laughing:

Arthur

24. 11. 2021, 23:18

Dúfajme, že my na Slovensku konečne podporíme domáci zbrojný a bezpečnostný priemysel a zmodernizujeme T-72M1 a využijeme poznatky z T-72M2 Moderna s pred vyše 20-tich rokov upgradnute o 
• delo GTS-125,
• súčasný SRP,
• súčasnú optoelektroniku pre zlepšenie možností pozorovania a zamierenia v noci aj za zhoršených poveternostných podmienok,
• prostriedky KIS (komunikačný informačný systém)
• reaktívny pancier,
• najnovším účinným protipožiarnym systémom,
• snímacou hlavicou ožiarenia systému detekcie a identifikácie laserového ožiarenia (SDIO) a zadymovacím systémom,
• navigačným systémom – inerciálny navigačný systém (INS) priebežne poskytuje informácie o polohe vozidla,
• klimatizačnou jednotkou a nezávislý kúrením
• 12-valcom motorom V-84 s výkonem 618 kW s max. krútiacim momentom 3335 Nm (upgrade z V-46-6)

https://www.youtube.com/watch?v=BJsgfAfJLbM

Miloš L

24. 11. 2021, 20:37

Reklama na Leopard 2? Tak to nevidím, prostě momentálně nejdostupnější řešení, protože je potřeba problém s tanky řešit ihned. Ti co tu zpochybňují Německo jako partnera jsou vedle. Provázanost našeho průmyslu je ideální. Němec 2021 není Němec 1939. Zrovna jako Čech 2021 není ten z roku 1989 :-) Tanků je ovšem potřeba více, voděl bych to tak na 70 ks + rezervu...

Jiří Komárek

24. 11. 2021, 19:34

Tři desítky tanků (i za první republiky byly stovky). Před takovou silou se kažký protivník (třeba v Afgánu) automaticky vzdá.

Glock

24. 11. 2021, 16:23

@Capt Rodgers

Polská armáda a její vybavení je pro středovýchodní Evropu (a Balt) podstatně důležitější než česká/slovenská/maďarská armáda. Když Poláci nakupují techniku v USA, tak k tomu mají ještě takový pěkný bonus (část nákupní ceny platí americký rozpočet). Nedělejte si iluze, že na stejné podmínky by dosáhla i ČR, obzvláště s jitrnicí v Lánech a nečitelnou zahraniční politikou.

Poláci sáhli po Abramsech, protože je dostanou během pár let (jen co je vylepší ta velká tanková fabrika v Lima, Ohio). Vyrobit odpovídající množství Leopardů 2A7V bude trvat podstatně déle (španělská fabrika neumí vyrobit verzi A7V).

Milan Šmid

24. 11. 2021, 15:40

I Polaci kupuji abrahams MY ZASE LEZEME NĚMECKU DO ZÁDNIHO OTVORU JEJICH TĚLA

JMC

24. 11. 2021, 15:27

Technická zálažitost je jedna věc, ale jakékoli paktování s Německem přináší rizika a určitě bychom se mu měli bránit. Německo bylo po staletí náš největší nepřítel a není vůec žádný důvod si myslet, že tomu tak není nebo obratem nebude. Určitě by bylo vhodnější hledat tanky jinde, pokud uznáme, že je potřebujeme. Nakonec jsme je po desetiletí i vyráběli.

Capt Rodgers

24. 11. 2021, 15:18

Tohle je opravdu jen reklama na Leopard 2A7. Důkazem je Polsko, které Leopardy 2 (verze 2A4 a PL) má a stejně zvolilo repasované Abramsy upgradevané na úroveň M1A2C, právě z hlediska logistiky a ceny. Ta byla právě u tohoto řešení za polovinu ceny Leoparda 2A7 a navíc mohou Poláci využít infrastrukturu USA. Takže z souboje Leo 2A7 vs M1A2C by byl pro nás M1A2C lepší a dotupnější, ale osobně bych zvolil K2 Black Panther. Váha je menší než u obou předchozích vozidel, přitom je tank podobně pancéřovaný se stejnou palebnou silou a větší mobilitou. Vzhledem k podobným podmínkám Korei a ČR by navíc tank byl vyroben i pro podobnou oblast nasazení

Gerd

24. 11. 2021, 14:37

Vyhozené peníze, velitele, absolventi komunistických vojenských škol, parodie na armádu.

Mladas

24. 11. 2021, 13:25

Liberal shark:
K čemu nám bude 70-ti tunový tank, který se na polovinu terénu ani nedostane ?
Na jakem základě jsi k takovému úsudku došel? JPP, kvalifikovaný odhad ?
Jako že je před mostem značka s doprsvním omezenim např. 3,5t ?

Tomáš

24. 11. 2021, 13:12

Blahe paměti měla ČSLA více jak dva tisíce tanků v práci jsem byl s několika veliteli tanků, kteří to dotáhli až na majory v záloze. Nevím jestli je svět bezpečnější, ale zaniklo toho v krátkém období hodně, až je to neuvěřitelné, že to šlo a prošlo bez konfliktů. Takové změny by se měly dostat konečně na druhou stranu Atlantiku. Ural to už je poslední geopoliticka stace pro Evropu.

Radek

24. 11. 2021, 12:24

Leopard 2 je logická volba. Nový projekt bude x let odkládán, protože nebudou peníze, zdržení vývoje a pak i výroby. Nejlepší pro Česko by bylo 80 kusů - 2 prapory po 35 ks a 10 v rezervě. Dvě obrněné brigády, nové BVP, modernizovat Pandury. Koupit 18-20 JAS-39E/F. Další baterie SpyDer a hlavně vojáci!! Hlavní mosty se dají celkem snadno a rychle vyztužit.

Slavoslav

24. 11. 2021, 12:03

liberal shark

Leopard, rovnako ako aj Abrams ktore su tak casto kritizovane kvoli svojej vahe boli navrhovane prave pre Europske bojisko takze tu ziaden problem mat nebudu. Ostatne T72/90 v najnovsich konfiguraciach ma porovnatelny tlak distribuovany skrz pasy na zem

otacon70

24. 11. 2021, 10:45

Popravdě řečeno, od AČR by se očekávalo především zajištění infrastruktury pro logistiku a k tomu žádnou těžkou, bojovou techniku nepotřebuje.

liberal shark

24. 11. 2021, 10:17

Článek působí dojmem skryté reklamy na Leopard 2. K čemu nám bude 70-ti tunový tank, který se na polovinu terénu ani nedostane ?