EXCALIBUR
CZUB - KONFIG
CZUB - ESHOP

Volkssturm - starci a děti, kteří měli pomoci Hitlerovi zvrátit průběh války

 08. 10. 2018      kategorie: Vojenská historie      0 bez komentáře
Přidat na Seznam.cz

Dne 25. září 1944, z rozhodnutí říšského kancléře a německého vůdce Adolfa Hitlera, byli do zbraně povoláni všichni němečtí muži ve věku 16 až 60 let, aby vytvořili Volkssturm - domobranu. Jednalo se o jeden ze zoufalých kroků, který měl Němcům pomoci prodloužit v té době již prohranou válku.

Volkssturm byla německá lidová domobrana, která vznikla nařízením Adolfa Hitlera ze dne 25. září 1944. Byla tvořena civilními osobami mužského pohlaví od šestnácti do šedesáti let. Vyzbrojení, organizaci a výcvik měl na starosti velitel SS Heinrich Himmler.

Tato domobrana byla vyzbrojena lehkými zbraněmi (pušky, kulomety, pancéřově pěsti) a měla pomoci zastavit útok spojeneckých vojsk. Byla také vycvičena na stavbu protitankových překážek. Posláním Volkssturmu byla ochrana týlových pozic, železnic, opevnění apod.

volk1
Foto: Nástup německého Volksturmu k poslednímu zoufalému odporu (listopad 1944)

Od ledna 1945 byly jeho jednotky vysílány i do prvních linií fronty či k obraně měst. Na západní frontě se často příslušníci Volkssturmu vzdávali bez boje, avšak na frontě východní často bojovali zarputile až fanaticky. V závěru války, kdy už bylo Němcům zcela jasné, že je konec, odmítali někteří z nich nesmyslně bojovat.

Tito lidé byli zvláštními komandy SS lynčováni pověšením na sloupy elektrického osvětlení, přičemž dostali na krk cedulku, že se jedná o zrádce či pomahače bolševiků.

volk3
Foto: Členové Volkssturm s pancéřovými pěstmi (v té době velmi účinná protitanková zbraň, zvláště ve městech, kde se střelec mohl k nepřátelskému tanku přiblížt velmi blízko.)

V českých zemích Volkssturm pomáhal německým bezpečnostním silám v střežení železničních tratí a objektů, v potlačování partyzánského odboje, účastnil se i represivních akcí proti civilnímu obyvatelstvu v oblastech působení partyzánů. V samém závěru války se účastnil bojů proti postupující Rudé armádě, přičemž např. v bojích o Brno, kde žila početná německá menšina, způsobil Sovětům značné ztráty, zlikvidoval několik sovětských tanků.

Neblaze proslul při květnovém povstání českého lidu, když se podílel na střílení povstalců, ale i neozbrojených civilních obyvatel ze zálohy. Bezprostředně po ukončení bojů se příslušníci Volkssturmu (již jako „bezbranné německé civilní osoby") v mnohých případech stávali oběťmi odplaty a vyřizování účtů.

volk4
Foto: Únor nebo březen 1945: členové Volkssturmu se učí používat Panzerfaust - protitankovou zbraň.

Komentáře