EXCALIBUR
CZUB - KONFIG
CZUB - ESHOP

VÚ Boletice

 05. 03. 2014      kategorie: Armáda ČR      1 komentář
Přidat na Seznam.cz

Historie Vojenského újezdu Boletice

Vojenský újezd Boletice byl založen a vznikl původně jako vojenský výcvikový prostor Boletice v roce 1947, jako vojenský újezd byl následně ustanoven v roce 1950. V souladu se smlouvou o podmínkách dočasného pobytu sovětských vojsk na území ČSSR ze dne 16.10. 1968 byla ve výcvikovém prostoru dislokována menší jednotka v lokalitě Boletice. Její stará kasárna byla zdemolována v roce 2009, zůstaly zde paneláky, které v současnosti slouží jako ubytovna a bytové jednotky. Současné hranice újezdu jsou vytyčeny na základě zákona číslo 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky.

Geografie Vojenského újezdu Boletice

Vojenský újezd Boletice leží na území Jihočeského kraje, kde zaujímá prostor o výměře 21 949 ha. Celý je součástí okresu Český Krumlov a tvoří přibližně 14 % plochy tohoto okresu a je plošně jeho největší obcí. Území VÚ Boletice se dělí na osm katastrálních území: Arnoštov, Boletice, Jablonec, Maňávka, Ondřejov, Polná, Třebovice, Uhlíkov. Většina katastrů je neosídlena. Obyvatelstvo je soustředěno ve čtyřech sídelních útvarech (Boletice, Polná na Šumavě, Třebovice a Květušín) a samotách (Otice, Křišťanov).

boletice_00
Foto: Vítá vás vojenký újezd Boletice

Nejvyšším bodem je vrchol Lysá ve výšce 1225 metrů. Českokrumlovská vrchovina zaujímá jižní a jihovýchodní část území. Nižším, méně výrazným celkem je Boletická vrchovina, do okolí rybníka Olšina zasahuje Olšinská kotlina. Střední část vyplňuje vrchovina podobných

charakteristik; nejvyšší svahy spadají dosti strmé do Lhenické brázdy (relativní převýšení místy dosahuje až 250 m). Geomorfologickou zvláštností je i plochá krajina typu holorovina na rozvodí Puchéřského potoka a potoka Olšina, ležící v nadmořské výšce kolem 1000 m, která velmi připomíná (i vegetační mozaikou) šumavské pláně.

boletice_04
Foto: Ohraničení Vojenského újezdu Boletice

Obyvatelstvo Vojenského újezdu Boletice

Na území VÚ Boletice jsou pouze 4 „sídelní útvary" – Květušín, Polná, Boletice a Třebovice. Žije v nich 310 lidí, hustota obyvatel je 1,2 obyvatele na km2. Obyvatelům není zaručeno právo na samosprávu podle čl. 21, Listiny základních práv a svobod. Vlastní samosprávu nahrazuje Újezdní úřad Vojenského újezdu, jehož představitelé nejsou voleni obyvateli, ale jmenováni státem.

Mezi obyvatelstvem panuje 50% nezaměstnanost, přibližně stejný počet obyvatel prostoru za prací vyjíždí, jako stejný počet za prací dojíždí do vojenského prostoru z venku.

boletice_02
Foto: Turisté v Boleticích

Z 310 obyvatel vojenského prostoru tvoří cca. 1/3 Romové (Květušín). Žijí v jisté společenské izolaci, bez běžného komfortu větších obcí (žádné, nebo skrovné dopravní spojení, odlehlost míst, složité dojíždění do školy, k lékaři, za nákupem).

S Vojenským prostorem Boletice sousedí 10 obcí: Horní Planá, Ktiš, Želnava, Chvalšiny, Kájov, Volary, Hořice na Šumavě, Černá v Pošumaví, Křišťanov a Český Krumlov, kde žije celkem kolem 10 000 obyvatel.

boletice_03
Foto: Turistika v Boleticích je ideální

Působení AČR ve Vojenském újezdu Boletice

Jedinečností vojenského újezdu je typický horský a zalesněný terén, velmi dobrá úroveň vybudovaného logistického zázemí pro cvičící vojska a nově vybudovaná letecká střelnice. Rozmístění výcvikových zařízení ve VÚ Boletice umožňuje výcvik více jednotek současně na všech střelnicích, což zvyšuje velkou kapacitu a efektivnost výcviku jednotek. Vhodné terénní podmínky a další výcviková zařízení umožňují kvalitní přípravu jednotek vysílaných do zahraničních misí a speciálních jednotek. Cvičiště jsou po celý rok využita průměrně z 90 % a celkový počet cvičících za rok se pohybuje kolem 55 tisíc.

boletice_01
Foto: AČR při cvičení v Boleticích

Typy výcviku:

 • výcvik útvarů AČR včetně bojových střeleb ze všech druhů zbraní pozemního vojska,
 • výcvik letectva včetně bombardování a střeleb na pozemní cíle,
 • výcvik protiletadlových jednotek
 • provádění společných součinnostních cvičení, za účasti všech druhů vojsk,
 • výcvik specializovaných jednotek AČR a PČR,
 • výcvik pyrotechnických odborností,
 • výcvik integrovaného záchranného systému

Výcviková zařízení:

 • Součinnostní střelnice Třebovice
 • Střelnice pro speciální výcvik Jablonec
 • Střelnice bojových vozidel Podvoří
 • Pěchotní střelnice Otice
 • Cvičiště boj o osadu Ondřejov
 • Řidičské cvičiště Kovařovice a Dolany
 • Vodní cvičiště Loutka
 • Ženijní cvičiště Pražačka

 Autor: Redakce

Komentáře

Vlastimil

19. 02. 2020, 16:29

Hledám kde je střelnice pro myslivce zboják,