EXCALIBUR
CZUB - KONFIG
CZUB - ESHOP

Z příslušníka francouzské cizinecké legie velitelem pluku SAS

 28. 10. 2019      kategorie: Vojenská historie      0 bez komentáře
Přidat na Seznam.cz

Brigádní generál Anthony Hunter-Choat velel 23. záložnímu pluku SAS od konce 70. let do roku 1983 a jeho služba u  SAS je stále utajená. Choatova vojenská kariéra začala, když vstoupil do francouzské cizinecké legie ve věku pouhých 19 let.  V té době se začal odvíjet neskutečně zajímavý příběh, kterému určitě stojí za to věnovat následující článek.

Anthony "Tony" Hunter-Choat (12. ledna 1936 - 12. dubna 2012) byl britský voják, který sloužil ve francouzské cizinecké legii, v britské armádě (včetně zvláštní letecké služby SAS) a dokonce působil jako velitel speciálních sil sultanátu Omán.

Civilní život před vstupem do armády

Anthony se narodil v Purley v Londýně jako syn Fridricha Huntera-Choata, který pracoval v pojišťovnictví. Jeho matka Iris pracovala jako učitelka. Rodina se později přestěhovala do Ascotu. Navštěvoval střední školu v Dulwich a po ní studoval architekturu na Kingston College of Art. Anthonyho koníčkem, kterému se věnoval během studií, byly jazyky a cestování autostopem po celé Evropě.

Francouzská cizinecká legie

Poté, co si uvědomil, že se nechce živit jako architekt, odcestoval Anthony v březnu 1957 do Paříže, kde vstoupil do francouzské cizinecké legie. Jeho matka se vydala za ním, aby mu v tom zabránila, avšak dorazila pozdě. V době, kdy ho zastihla, byl již Anthony zapsaný. Základním výcvikem prošel v Alžíru, kde zrovna probíhala válka. Hunter-Choat se dobrovolně přihlásil k dalšímu výcviku, aby se stal výsadkářem. Dne 15. října byl zařazen k 1. parašutistickýmu pluku cizinecké legie (1e REP), v němž sloužil dalších 5 let.

hunter_01
Foto: Anthony Hunter-Choat jako člen francouzské cizinecké legie

V té době se alžírská válka stala konfliktem vysoké intenzity, který si vyžadoval nasazení asi 400 000 francouzských a koloniálních vojáků, aby v zemi udržovali pořádek. 1e REP byl tak nasazen do četných operací, ve kterých jeho členové zneškodnili mnoho nepřátel, avšak i sami výsadkáři utrpěli četné ztráty. V únoru 1958 se Anthony jako kulometčík zúčastnil bitvy u FEDJE ZEZOUZA a za odvahu v této bitvě projevenou mu byl následně udělen Cross for Military Valour (ve francouzském originále Croix de la Valeur Militaire). Toto vyznamenání obdržel dvakrát, stejně jako Médaille militaire. O necelé dva týdny později byl Anthony během pronásledování jednotek FLN v zalesněném území poblíž tuniských hranic zraněn.

K Alžírskému převratu v roce 1961 se Hélie de Saint Marc, velitel 1e REP, připojil i s celým plukem. Hunter-Choat byl jedním z vojáků, kteří v noci z 21. dubna 1961 obsadili klíčové části Alžíru. Poté, co Charles de Gaulle vystoupil v televizi s projevem proti převratu, byl tento ukončen a 1e REP byl následně rozpuštěn. Anthony se tak vrátil zpět domů do Velké Británie již jako zkušený voják.

Britská armáda

Po návratu domů Anthonyho přesvědčil otec, aby se přihlásil do britské armády. Jeho první žádost, která byla podána v březnu 1962,byla zamítnuta, protože byl starší než obvykle přijímaní vojáci. Avšak poté, co Anthonyho otec v dubnu napsal velení armády dopis, byl Anthony přijat jako "případ zvláštního zřetele." Poté, co absolvoval (jako jeden z nejlepších) kadetní kurz v Monsu, byl Anthony přidělen k 7. pluku Vévody z Edinburghu, který byl sestaven z Gurkhů a spolu s plukem byl následně nasazen v Malajsii. Počátkem roku 1963, byl se svoji jednotkou přemístěn do Bruneje, později na Sarawak a nakonec na Borneo, kde bojoval proti povstalcům. 7. pluk se také účastnil přeshraničních operací do Indonésie a její pobřeží.

hunter_02
Foto: Anthony Hunter-Choat jako velitel 23. záložního pluku SAS

Anthony do armády vstoupil na dobu určitou a ta mu končila, chtěl tedy přejít k závazku na dobu neurčitou. Podle armádních pravidel byl však příliš starý pro pěchotu a proto v roce 1964 přešel k dělostřelectvu. Nejdříve zůstal na Borneu jako předsunutý dělostřelecký návodčí (do roku 1966) a poté se opět vrátil zpět do Británie. Od roku 1969 do 1970 pak Anthony navštěvoval školu pro štábní důstojníky v Camberley a následně sloužil v 45. dělostřeleckém pluku. Stal se velitelem baterie a později se stal velitelem 3. pluku Royal Horse Artillery v Hong Kongu. Od roku 1975 do roku 1977 sloužil na velení výcviku v Land Warfare Centre ve Warminsteru.

V roce 1977 mu bylo nabídnuto velení 23. záložního pluku SAS, což bylo neobvyklé pro důstojníka bez předchozí služby u SAS. Anthony tuto nabídku samozřejmě přijal a velel pluku až do roku 1983. O tomto časovém úseku jeho kariéry je k dispozici jen velmi málo podrobností.

Od roku 1983 do roku 1986 byl pak Anthony vedoucím důstojníkem velitelství NATO v Neapoli a poradcem zvláštních sil nejvyššího velitele spojeneckých sil v Evropě (SACEUR). Jeho poslední post v britské armádě bylo místo styčného důstojníka náčelníka generálního štábu BAOR. Z armády odešel v roce 1986 v hodnosti plukovníka. Za svoji službu byl vyznamenán řádem O.B.E.

Pozdější vojenská kariéra

Ihned po odchodu z britské armády se Anthony Hunter-Choat stal velitelem speciálních sil sultána Ománu v hodnosti brigádního generála. Jeho povinnosti zahrnovaly zvýšení počtu vojáků působících ve speciálních silách (z méně než 1000 na více než 2000) a celkové zlepšení jejich vybavení a schopností. V roce 1995 Anthony získal vyznamenání Sultan Qaboos - Ománský řád ,,za zásluhy". V roce 1997 odešel z Ománské armády.

Od roku 1998 do roku 1999 pak Anthony pracoval jako pozorovatel v misi v Kosovu. V rozhovoru pro The Guardian v roce 1999 řekl: "Náš postoj není příznivý ani pro srbské jednotky, ani pro povstalce. Snažíme se je prostě přesvědčit, aby neučinili něco hloupého." Později se stal se šéfem bezpečnosti Agy Khana IV.

hunter_03
Foto: Anthony Hunter-Choat v důchodovém věku

Po invazi do Iráku v roce 2003 se Hunter-Choat stal vedoucím bezpečnosti Prozatimní koaliční správy (PMO), která byla zodpovědná za financování projektů obnovy a správy. Byl také podezřelý v údajném skandálu se soukromými bezpečnostními službami, když PMO udělilo největší kontrakt v hodnotě 293 milionů dolarů britské Aegis v čele s Anthonyho známým Timem Spicerem. Nakonec však nebylo prokázáno, že by Anthony Aegis jakkoliv zvýhodnil. Později byl Hunter-Choat zodpovědný za vypracování bezpečnostních plánů pro USAID v Afghánistánu a odpovídal za poradenství v oblasti velení a bezpečnosti.

Ocenění Hunter-Choatovy kariéry

Každé dva roky se v HEREFORDU uděluje nejlepšímu absolventu Combined Cadet Force ocenění pojmenované po Hunter-Choatovi . O tomto výjimečném vojakovi vyšla také kniha.

Soukromý život

Anthony se v roce 1964 oženil s Maureen McCabe, avšak manželství se jim později rozpadlo. V roce 1982 se znovu oženil s Lindou Woodovou. Měl dvě dcery z prvního manželství a dvě dcery a syna z druhého manželství. Jako prezident i generální tajemník Anthony vedl britskou pobočku Asociace Cizinecké legie.

V roce 2001 byl vyznamenán řádem Čestné legie v důstojnickém stupni a ten byl v roce 2011 zvýšen na veltelský stupeň Commandér. Anthony byl členem Royal Society of Arts and a Freeman of the City of London.

Komentáře