EXCALIBUR
CZUB - 4M
CZUB - KONFIG
CZUB - ESHOP

Katyňský masakr - neomluvitelný zločin sovětské NKVD na polských důstojnících a inteligenci

 18. 12. 2022      kategorie: Vojenská historie      54 komentářů
Přidat na Seznam.cz

Z dokumentů, které dnes máme k dispozici, je známo, že nápad popravit zajaté polské důstojníky vznikl již 4 měsíce po kapitulaci Polska. Zajetí polských vojenských jednotek, které nebyly zajaty Němci a jimž se nepodařil průlom do Rumunska, bylo něco, s čím Sověti nepočítali. Vorošilov nevěděl, co s tolika zajatci dělat, a tak je předal Berijovi a jeho tajné policii.

Berija pro vězně nechal v západním Rusku vybudovat 6 velkých táborů, ve kterých se mačkalo kolem 100 000 mužů. Vězni v provizorních táborech hladověli a mrzli v polozbořených kůlnách a prasečincích. Berija po čase rozhodl, že je zapotřebí přeplněnost tábora řešit, a tak nejdříve propustil etnické Bělorusy a Ukrajince a 43 000 Poláků, kteří se narodili na území, které okupovali Němci. Tito zajatci byli předáni Němcům. Dalších 25 000 poddůstojníků a vojáků pak bylo odvedeno na nucené práce na stavbách silnic v Karpatech a 11 000 zajatců bylo posláno na práci v ukrajinských dolech.

K zajatým polským důstojníkům se Sověti zpočátku chovali slušně a opatrně. Kromě toho, že je rudoarmějci okradli o hodinky, se jim prakticky nic nestalo. Důstojníci byli od zbytku mužstva odděleni a posláni do táborů, kde měl každý zajatec svou pryčnu a odpovídající stravu. Důstojníkům byly promítány filmy, dostali karty a šachy a měli dokonce dovoleno psát svým rodinám dopisy. Sověti v jejich táborech navíc zřídili nemocnice, takže úmrtnost polských důstojníků byla skoro nulová. Za to Sověti očekávali, že polští zajatci projeví vděčnost a začnou na komunistický režim koukat jinou optikou.

Jeńcy1
Foto: Polští vojáci zajatí Rudou armádou během sovětské invaze do Polska | Wikimedia Commons / Public Domain

K tomu však pochopitelně nedošlo a polští důstojníci žádný vděk neprojevovali. Požadovali po Sovětech setkání se zástupci Červeného kříže a chtěli, aby o jejich osudu byli informováni jejich rodinní příslušníci. Odmítali se koukat na sovětské propagandistické filmy a žádali propuštění. Berija měl mezi důstojníky desítky donašečů, kteří informovali vedení o tom, jak důstojníci nadávají na sovětskou moc, uráží Stalina i Lenina a Sovětský svaz nenávidí. Do toho všeho se očekávala válka s Finskem a s ní i příliv dalších zajatců, kteří měli zaplavit už tak přeplněné tábory. Velitel polských zajateckých táborů proto Berijovi doporučil, ať táborům uleví a propustí všechny nemocné a staré zajatce a zároveň nechá popravit ty nejnebezpečnější, to jest důstojníky šlechtického původu a členy zpravodajské služby. Berija s tím souhlasil a navíc nařídil, ať je 20 000 bývalých státních zaměstnanců a vlastníků půdy převedeno do věznic NKVD.

Tábory však byly stále plné, a tak se nakonec Berija rozhodl k radikálnímu řešení, které 5. března 1940 předložil Stalinovi. Napsal mu, že polští důstojníci jsou zavilí nepřátelé sovětské moci, kteří nejdou napravit a jen čekají, až se dostanou na svobodu, aby mohli opět bojovat proti Sovětům. Proto navrhl, aby na osazenstvo tří táborů, což bylo 14 700 válečných zajatců a 11 000 vězňů ve věznicích, byla uvalena nejvyšší výměra trestu – trest smrti. Jako první návrh podepsal Stalin, následně pak Vorišilov, Molotov a Mikojan. Kaganovič a Kalinin souhlas vyjádřili telefonicky. Půda pro vraždění tak byla připravena.

Plánování vražd následně trvalo týden. Nejdříve bolševici deportovali do Kazachstánu všechny rodinné příslušníky obětí. Bylo také nutné projít seznam budoucích obětí a vybrat ty, které hodlal režim ušetřit. Nakonec bylo omilostněno 600 lidí. Některé si vybrala rozvědka, protože usoudila, že jsou příliš cenní a mohla by je tak potřebovat v další válce. Jiní byli kandidáti do plánované budoucí loutkové vlády komunistického Polska. Jiné zajatce zas zachránila přímluva ze zahraničí. Připomeňme, že některé Poláky zachránil Mussolini i Hitler. Mussolini se např. přimluvil za známého malíře Jósefa Czapského. Hitler zas zachránil Waclawa Komarnického, který se ironií osudu následně stal ministrem spravedlnosti polské exilové vlády a s ním několik desítek polských fašistů. Někteří zajatci byli zachráněni v době, kdy již probíhaly popravy a právě díky těmto očitým svědkům nim dnes víme, co se v Katyňských lesích tehdy dělo.

Sověti mysleli na vše. Šéf železnic musel vypracovat speciální jízdní řád vlaků a položit koleje k popravištím v lese poblíž Katyně. Popravčí z Lubjanky a Suchanovky, kterým velel vrchní kat Vasilij Blochin, vytvořili speciální oddíl, který byl vybaven německými zbraněmi a municí, aby se v případě odhalení daly vraždy svalit na Němce.

Celkem mělo být zavražděno zhruba 22 000 Poláků. 11 generálů, 1 admirál, 77 plukovníků, 197 podplukovníků, 541 majorů, 1441 kapitánů, 6061 poručíků a dalších hodností, 18 kaplanů a 1 rabín. K těmto obětem byli připojeni další Poláci, kteří vzbudili nevoli režimu (polští státní úředníci a příslušníci buržoazie).

Masakry začaly v dubnu 1940. Vraždilo se v Kalininu, v Charkově a v Katyni, kde byla zavražděna většina Poláků. Na prvních dvou místech byli Poláci vražděni potají a jeden po druhém. Nic netušící zajatce odvedli do zvukotěsné místnosti, kde je kat popravil střelou do hlavy. Polští zajatci v Katyni, kde si na nějaké utajení nehráli, pak museli před svou smrtí projít větším utrpením. Zajatci byli seřazeni ve skupinách k okraji vykopaných jam, mnozí měli spoutané ruce ostnatým drátem, někteří měli kolem krku oprátky. Pak je jednoho po druhém vrazi v kožených zástěrách popravovali před zraky ostatních, kteří museli čekat, až na ně přijde řada. Po tělech zavražděných mužů pak chodili příslušníci NKVD a pokud našli v jámě někoho, kdo ještě jevil známky života, své dílo zkázy dokončili. Když se některý z Poláků snažil bránit, byly mu svázány ruce vlastním kabátem, nebo jim dali kolem krku smyčku, pak je odtáhli k jámě a tam je ubili pažbou pušky a nebo jejich život ukončili bodákem.

Katyn_massacre_10
Foto: Letecký snímek katyňského masového hrobu | Wikimedia Commons / Public Domain

Hrůzné vraždění skončilo v polovině dubna a záhy se začaly projevovat jeho důsledky. Do Moskvy přicházely tisíce dopisů od manželek a dětí a nejdříve Maďaři a pak Červený kříž se začali ptát po osudu nezvěstných. Odpověď pochopitelně nikdo nedostal, ale Stalin a jeho družina začali tušit, že vyvraždění výkvětu polské armády bylo naprosté šílenství.

Když pak vypukla válka mezi Německem a SSSR, zhruba dvě třetiny polských vojáků byli z gulagů staženy za účelem boje proti nacistům. Mnozí se také hlásili do bojů po boku Britů v Africe. Bojujícím Polákům však chyběli důstojníci a předseda polské exilové vlády Władysław Sikorski tak neustále naléhal na Stalina a žádal ho, ať propustí i důstojníky, avšak Stalin neustále mlžil a zaplétal se do lží. Nejdříve tvrdil, že polští důstojníci odešli bojovat do Číny přes Mandžusko, jindy Sikorskimu řekl, že jsou dávno na svobodě. Ve finále pak Sověti tvrdili, že všechny polské důstojníky mají v zajetí Němci. V roce 1942 pak byly poprvé v Katyni objeveny masové hroby a v roce 1943 zahájili Němci exhumaci popravených těl a celou kauzu popravených polských důstojníků pak použili v rámci své protisovětské propagandy. Sověti však neustále zatloukali a k hanebným zločinům na polských důstojnících se oficiálně přiznali až v roce 1990.

Katyn_massacre_1Foto: Masový hrob v Katyni, 1943 | Wikimedia Commons / Public Domain

Zdroj: historie válek

Komentáře

Standa

11. 01. 2023, 14:07

A co třeba v Polsku:

Einsatzgruppen „Skupiny nasazení“,

Operace Tannenberg – 1939, vyhlazovací akce polských aktivistů, asi 20 000 obětí
Intelligenzaktion – 1939–1940, vyhlazovací akce polské elity, asi 60 000 obětí
Německá AB-Aktion v Polsku – 1940, zatčeno cca 30 000 Poláků, bezprostředních obětí asi 7000

A Poláci, ani naše loajální média to nějak neprobírají. A bylo to ve stejnou dobu.

Ale ovšem, to se nedá svést na Rusko a Joseph Gobbels to nemedializoval.

Veritas vincit

23. 12. 2022, 10:10

Standa
"Co třeba Hirošima, Nagasaki, Hamburk, Drážďany, Stuttgart a stovky dalších měst? Po válce Korea, Vietnam, Kambodža ... "
*
Abys nezemřel jako úplný hlupák, tak ti prozradím, jaký je rozdíl mezi článkem o Katyni a tvým hloupým rozmazáváním tématu?
Na rozdíl od všech tvých "příkladů" byli v Katyni, Kalininu, Charkovu,... povražděni hlavně vojáci a důstojníci, kteří se po boji vzdali.

"http://www.czechfreepress.cz/evropa/goebbelsova-casovana-naloz-katyne.html"
*
Co na to říká svět prosťáčků a tvoje "alternativní" lež?
U obce Mědnoje kousek od ruského města Tver byly objeveny pozůstatky 6 295 v roce 1940 zavražděných polských policistů a mají zde pomník.
Zajímavé na tom je, že Hitler napadl Sovětský svaz až za rok, 22.června 1941 a do obce Mědnoje nikdy nevkročila noha německého vojáka. Divný co?
https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/katynsky-zlocin-stale-jitri-emoce-mezi-polskem-a-ruskem_201003240910_vjanous

Zdeněk

22. 12. 2022, 19:28

Abych tě trochu poučil, elektrický Stando:

Na počátku byli v Afghánistánu dva: Babrak Karmal - oddaný komunista a hlavně patolízal a Hafizulláh Amín osobnost velmi "specifika".

Zdeněk

22. 12. 2022, 19:41

Aminovi se podařilo přesvědčit Brežněva, že Karmal je maoista, co bylo ovšem ještě horší než kapitalista, a tak Brežněv umožnil, aby se Amin zvolil prezidentem. Nicméně Amin prakticky okamžitě přestal poslouchat sovětské poradce, čímž se dopustil smrtelného hříchu, navíc zahájil náboženskou a pozemkovou reformu, čímž vyvolal krvavé povstání, které se pokusil krvavě potlačit, což se mu nepovedlo. Sověti se pochopitelně pokusili situaci "napravit" pomocí citlivé "speciální" operace. Výsledek byl pochopitelně typicky ruský - spousta mrtvých, hlavně civilistů a několik milionů uprchlíků v Pákistánu a teprve v tomto okamžiku se Američané rozhodli zasáhnout a vrátit sovětům Vietnam.

Standa

22. 12. 2022, 20:04

Aha, a tu scénku o "aluminiovém klíčku" umíte také?

Zdeněk

22. 12. 2022, 20:15

Standa elektron, jistě máte lepší verzi, ale pravda z mého příběhu úplně vypadl soudruh Núr Mohammad Taraki, kterého nechal v září 1979 Amin uškrtit. Ale není třeba ho litovat, soudruh Taraki zase nechal v roce 1978 zavraždit prezidenta Muhammada Dáúd Chána, pro jistotu s celou jeho rodinou ...

Standa

22. 12. 2022, 09:32

Co třeba Hirošima, Nagasaki, Hamburk, Drážďany, Stuttgart a stovky dalších měst? Po válce Korea, Vietnam, Kambodža ... . Tam nebyli obětí ani vojáci, ale především a úmyslně civilisté. Ale to je vlastně "humanitární vraždění", to není neomluvitelný zločin (také se za to dosud nikdo neomluvil).

Veritas vincit

22. 12. 2022, 10:52

Standa
Proč tady mlžíš?
Ty neumíš chápat psaný text o čem je článek ?
Ve výčtu ti chybí ještě bití černochů a vyvraždění indiánských domorodců komunistický trubadůre.

I ruský parlament odsoudil zločiny stalinismu včetně vyvraždění polských důstojníků v Katyni. Jenom nevzdělaný jedinec s IQ houpacího koně jako ty tady tvrdí, že to není pravda. 10% blbců (IQ houpacího koně) od Kanimůry a komoušů se rozhodlo, že ani ruský parlament nemá pravdu a přes to nejede vlak. :laughing:

Standa

22. 12. 2022, 15:29

Ještě, že jste připomněl ty černochy a Indiány. Ale holky a kluci americký vlastně nikdy nevynechali žádnou příležitost k vraždění civilistů ve velkém. Praktikují to dosud. Mají na to geny. Snad jediný americký prezident, za jehož vlády neprovedly USA nějakou agresi, byl Donald J. Trump. Také to patřičně odskákal.

Bombero

22. 12. 2022, 16:36

baví mě ty komunistický kecy naprosto mimo realitu.Indiány nejvíc zdecimovaly evropské země,paradoxně ve státech se jim nebývale daří.Jestli myslíte agresi třeba na sicílii,normandii a podobně, tak samozřejmě. Že vám ale nevadí, že u rozpoutání těch nějvětších sr.ček za posledních cca 100 let bylo vždy sssr,potažmo russko.Bez amíků by se tady dnes mluvilo německy a my jsme živořili někde na sibiři

Standa

22. 12. 2022, 16:43

Bombero
Nejste nějak příbuzný se známým bavičem Felixem Holzmannem? Škoda, že již nežije, to by byla dvojka!

Zdeněk

22. 12. 2022, 18:23

Standa Elektron, jsem rád, že jsi uvedl všechna hlavní místa komunistické agrese v druhé polovině 20. století, i když narovinu, není to tak trochu střelba do vlastních řad?

p.s. zapomněl jsi na Afghánistán 1979, ale já ti ho rád připomenu, to jsem frajer, co?

Standa

22. 12. 2022, 18:44

Zdeněk
Ten příspěvek se mi zdá poněkud nejasný, jedině snad připomínka Afghánistánu. Není to ale tématem této diskuze, a už to bylo probíráno jinde. Proto jenom krátce.

Operace Sovětské armády se uskutečnila v prosinci 1979 na základě žádosti afghánských vládních představitelů, a na základě dřívější sovětsko-afghánské Dohody o spolupráci, přátelství a dobrém sousedství. Především se však jednalo o přímou reakci na vyzbrojování povstaleckých mudžahedínů ze strany USA, které začalo od července 1979. Sovětský svaz považoval za nutné chránit si svoji jižní hranici. Vyjednávání OSN o stažení vojsk z Afghánistánu začala po nástupu Gorbačova v dubnu 1988, na základě mezinárodních dohod se Sovětská vojska ze země stáhla 15. února 1989.

Když už chcete psát o okupaci Afghánistánu, raději pište o okupaci Američany. Ta začala jako součást Operace Trvalá svoboda, která byla „odpovědí“ Spojených států na teroristické útoky 11. září 2001. USA tehdy vyhlásili „Svatou válku“ proti Islamistům. Všichni údajní letečtí teroristé byli občané Saudské Arábie, ovšem USA vtrhli do Afghánistánu. Asi se jim porouchala GPS, než zjistili omyl, uplynulo 20 let. Nakonec jim museli ukázat cestu domů pasáčci ovcí.

Zdeněk

22. 12. 2022, 19:06

To, že tobě profesionální elektrikáři a amatérský historiku a pamětníku, přijde nejasný, mě vůbec nepřekvapuje ... nicméně to "vysvětlení" invaze do Afghánistánu, to už snad nešíří ani ten debil Skála ...

Veritas vincit

21. 12. 2022, 19:36

Standa
"Postačuje odkaz třeba na ČT1, Seznam.cz, neboli právo na „korigované“ informace.
*
"Zajímavý postřeh" chytrolína. Soukromé médium Seznam jede státní politiku a informační linii.

". Ale ono záleží na tom, co je lež a co pravda."
*
Všimněme si, že blba neodradí ani skutečnost, že například sovětský zločin v Katyni odsoudila ruská Duma jako zločiny Stalinovy éry někdy v roce 2010. Blb je větší znalec historie, než celý ruský parlament dohromady. Stále tady bude opakovat svá přihlouplá slohová cvičení s "příslovími", které nikdo jiný nezná, pokaždé, když se objeví článek s touto tématikou.

"Podle přísloví: "Pravda chráněná cenzurou není pravda"."
*
Můžeš prosím ukázat zdroj toho tvého přísloví a jeho místo mezi ostatními příslovími, abychom si nemysleli, že sis jej vycucal z ušmudlaného prstu?
Určitě by bylo také zajímavé vědět, jak podle chytrolína cenzura chrání pravdu, nebo lež, protože podle mne je cenzura jenom omezením svobodného projevu.
Dále si myslím, že kdyby byly lži a bláboly komoušů, kanimůrovců a podobných exotů ve společnosti tak populární, tak by jistě nalezli lehce sponzora, který by na jejich "pravdě" nadělal majlant.

Vysvětlení je mnohem prostší. 10% populace je tak hloupé, že o jejich názory kromě jich samotných, nemá nikdo další zájem a tak se snaží zbývajících 90% ukřičet s tvzením, že je někdo cenzuruje, aniž by předložili hmatatelné důkazy. Na to jim už inteligence nezbývá.:slight_smile:

Standa

21. 12. 2022, 16:36

http://www.czechfreepress.cz/evropa/goebbelsova-casovana-naloz-katyne.html

Bombero

21. 12. 2022, 17:09

není nad to plevelit diskuzi russkýma nesmyslama. Stejně nic nezměníte na tom, že vraždili sověti a russký náckové ted lžou
https://www.ustrcr.cz/wp-content/uploads/2022/06/PD_2_22_s3-12.pdf
(dle vašeho přání odkaz na USTR)

Standa

21. 12. 2022, 17:36

"Opakování je matka moudrosti", říkala už naše babička.

Postačuje odkaz třeba na ČT1, Seznam.cz, neboli právo na „korigované“ informace.

Bombero

21. 12. 2022, 18:09

opakovaná lež se stejně nestane pravdou. To jen komouši a náckové to zkouší pořád dokola

Standa

21. 12. 2022, 18:56

Ale ono záleží na tom, co je lež a co pravda.
Podle přísloví: "Pravda chráněná cenzurou není pravda".
A nebo jak prý prohlásil jeden bývalý přikulovač sudů v pivovaře: "V zemi, kde je cenzura, může oficiální propagandě věřit jenom blbec".

Bombero

21. 12. 2022, 20:39

"A nebo jak prý prohlásil jeden"- takže klasika,jedna paní povídala, vycucáno z prstu bez jedin=ho důkazu. Ale baví mě, jak komoušům a prorusským filckám pan Havel dodnes leží v žaludku. Ale že koulel v pivovaru sudy nic nevypovídá o něm samém, ale o zločiném režimu komunistů

Šebesta

19. 12. 2022, 13:58

Kdo je zodpovědný za Katyn je jasné všem krom stalinistů nejhrubšího zrna. Je neuvěřitelné že oni i nyní budou obviňovat Němce i přesto že vinu NKVD uznal Gorbačov,Jelcin a vlastně i Putin. Soudruh Skála který chtěl kandidiovat na českého presidenta v lednu 2023 ale naštěstí nenasbíral dostatek hlasů je tr.stihán za lhaní o Katynu a to je dobře.

Standa

19. 12. 2022, 20:04

To, že uznal vinu Jelcin a Gorbačov mě nepřekvapuje, právě naopak. To i u nás jeden bývalý přikulovač sudů v pivovaru se hbitě omlouval Němcům za "vyhnání". Typoval bych Vás na analytika "Úřadu pro potírání dezinformací".

Roman

19. 12. 2022, 20:48

No a Putler ti nestačí ??? Taky analytik "Úřadu pro potírání dezinformací" ???

https://zahranicni.hn.cz/evropa-slovensko/c1-42290420-katyn-byla-tragedie-ale-neobvinujte-za-ni-cely-rusky-narod-rekl-putin

https://www.lidovky.cz/svet/vladimir-putin-jako-prvni-predstavitel-ruska-uctil-pamatku-obeti-v-katyni.A100407_162735_ln_zahranici_jv

Standa

19. 12. 2022, 21:32

No, nevím sice kdo je Putler, ale oni se všichni nynější evropští politici snaží vetřít do přízně Němců. Koukám, jak se tulí i naši vrcholní politici třeba k Berndu Posseltovi, jinak mluvčímu Sudetoněmeckého krajanského sdružení. Před časem byl největší Bestseller na pultě knihkupectví Mein Kampf. Naši předkové se musí obracet v hrobě.

Vaclav Flek

19. 12. 2022, 21:55

pro Standa :

Dve hrube chyby v jednom sdeleni o necelych trech radcich : Ten prikulovac byl prezidentem, ktereho nam cely demokraticky svet zavidel, jeho nastupci mu nesahali ani po kotniky. V pripade trech a pul milionu Nemcu, nasich byvalych spoluobcanu, neslo o "vyhnani", ale o vyhnani. Zkuste se priste polepsit.

Standa

19. 12. 2022, 22:30

Vaclav Flek
Ono to s těmi mými hrubkami nebude tak zlé. Pokud se týká toho přikulovače, já se za svoje dělnické povolání nijak nestydím. A druhá připomínka. Ne všichni Němci, naši bývalí spoluobčané byli vyhnáni. Já pocházím z lokality, které se říkalo Moravské Sudety. Se mnou do školy chodili dva němečtí spolužáci, a 
zůstalo zde dost občanů německé národnosti, kteří se nedožadovali "práva na sebeurčení". Podle přísloví: "Kdo chce kam, pozme mu tam".

Veritas vincit

19. 12. 2022, 22:31

Standa
"Naši předkové se musí obracet v hrobě."
*
Naši předkové tě vidí a je jim opravdu hodně nevolno.
Z původní republiky je třetina a dluhů jako mraků, stejně jako keců.
„Kéž by nám Pán Bůh všeliké to vlastenčení z huby do rukou vraziti ráčil! “
Karel Havlíček Borovský

Vaclav Flek

19. 12. 2022, 22:55

pro Standa :

V te vasi reakci mate dost demagogie.

Samozrejme oznaceni prikulovac neni samo o sobe nic spatneho ci hanliveho, nicmene v kontextu, v jakem jste je pouzil, tedy oznaceni konkretniho prezidenta republiky, naseho nejuspesnejsiho politika ve svetovem kontextu, vyzniva dost neuctive. Je vseobecne znamo, ze mel na vic, a prikulovace musel delat pouze kvuli represim, kterym byl vystaven.

Tu druhou cast uz mate uplne spatne. Brutalne vyhnani byli prakticky vsichni sudetsti Nemci, krome nekterych ze smisenych rodin. Podivejte se jenom na dobove fotografie tech zoufalcu, cekajicich na nadrazich na odsun. Jsou to lide, kteri si dobrovone voli svou stastnou budoucnost ?

Standa

20. 12. 2022, 09:48

Vaclav Flek
Jak už jsem v jiných diskuzích zdůraznil, domnívám se, že pro výkon jakéhokoliv povolání nebo funkce by měl mít člověk odpovídající vzdělání a kvalifikaci. Osobní sympatie kamarádů s podobným profilem, jsou pro výkon funkce prezidenta republiky povážlivě málo. Bohužel, v dnešní politice stačí mít správné kamarády a mít v kapse legitimaci té správné strany, která je zrovna v oblibě (není to samozřejmě jenom u nás, podle toho to také vypadá, proč vastně vznikly všechny válečné konflikty, pouze proto, že politiku řídili lidé s podobným profilem). Osobně si nemyslím, že to byl "nejúspěšnější politik ve světovém kontextu", a proto raději používám odpovídající hodnocení.

Na tu druhou část ani nebudu reagovat, to znám z vyprávění očitých pamětníků, částečně i z osobních vzpomínek. Zdá se mi to důvěryhodnější, než studium soudobých "dokumentů".

Roman

20. 12. 2022, 11:09

A můžež nám říct co si představujš pod takým pojmom odpovídající kvalifikace ???
Já žádnou vysokou školu politickou neznám .

V postavení prezidenta jsou mnohem důležitější zkušenosti , charisma , pověst , důvěryhodnost , reprezentativnost ..... a v tomto ohledu Havlovi nikdo nesahal a ni nesahá po kotníky .
Jistě nebyl to všeuměl , to nikdo , ale celej disident se dlouhý léta pohyboval v reálný politice a zjímal se o ní a po revoluci věděl která bije a měl okamžitě kontakty a reálný přehled. To absolventi bolševickejch VŠ byli zcela mimo realitu a hlavně nedůvěryhodný .
Důležité je i to jakým kolektivemm poradců se prezident obklopuje a když jsme viděli kým se obklopovali komunistický kádry typu Zeman , Klaus , tak je mi z toho na zvracení - Ovčáček , Nejedlý , Mlynář a jiný ostudný kreatury .
Není divu že po Havlovi (kdy se tu netrhli dveře) nás prakticky skoro nikdo nenavštívil . A ani Zeman vrchní Trumpovo hulibrk mu nestál za setkání a že o něj Zemák škemral fest . To by za Havla nehrozilo .

Standa

20. 12. 2022, 13:32

Roman
V postavení prezidenta jsou mnohem důležitější zkušenosti, charisma, pověst, důvěryhodnost , reprezentativnost .....
Ano to je i podle mého názoru základní předpoklad pro politika, který je předstravitel a reprezentant státu.

Osobně jsem nikdy do komunity takzvaných disidentů nezapadl, takže to nemohu posuzovat. Občas jsem ale potkával na ulici podivné postavy, na nichž bylo až velmi nepříjemně vidět, že jejich hlavní životní náplní a zkušeností je popíjení piva a jiného alkoholu po různých putykách, případně že se zajímají o novinky v distribuci psychotropních a návykových látek. Také se o nich hovořilo, jako o disidentech, a údajně byli středem zájmu především některých zahraničních služeb. Takže, s tím trháním dveří ... , spíš bych se přiklonil k přísloví: "Vrána k vráně sedá, rovný rovného si hledá".

Veritas vincit

20. 12. 2022, 18:02

Standa
"V postavení prezidenta jsou mnohem důležitější zkušenosti, charisma, pověst, důvěryhodnost , reprezentativnost ....."
*
Je to o inteligenci voličů.
Pověst a důvěryhodnost neměl VK ani MZ. Reprezentativnost chyběla MZ.
Hlavně, že si zdejší slovanské řepy zvolili opakovaně MZ.
2x 5 let "reprezentativního" ožralého lháře, který nerespektuje, nectí právo a zákony, nevychovaného primitiva s mentalitou a příchylností k ruskému prasečáku. Voliči "inteligenti". :laughing:

Bombero

21. 12. 2022, 21:40

Zase je pravda, že nikdo po mnoho století nerozšířil korunovační klenoty o další položku, jako se to málem povedlo bumbálovi-o šavli:face_vomiting:

Bombero

21. 12. 2022, 21:43

to bylo proVV

Veritas vincit

19. 12. 2022, 13:18

Standa - Lež není jiný názor.
13. 4. 2020
"Před třiceti lety Sověti přestali lhát o Katyni"
https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/3075074-pred-triceti-lety-soveti-prestali-lhat-o-katyni

26. 11. 2010
"Ruská Duma odsoudila masakr v Katyni, přiznala Stalinův rozkaz"
https://www.novinky.cz/clanek/zahranicni-evropa-ruska-duma-odsoudila-masakr-v-katyni-priznala-stalinuv-rozkaz-69893

Bombero

19. 12. 2022, 13:51

VV- strašně mě baví, jak prorusský fans tady dokola šíří lži, kde sami russáci přiznali, jak to ve skutečnosti bylo. Ale mají dobrou školu od Goebbelse:sunglasses:

Šebesta

20. 12. 2022, 08:33

Souhlas ale musím dodat že Goebbels byl proti komunistickým falzifikatorům břídil. Tolik lži co vypotili komouši to je neuvěřitelné.

Standa

19. 12. 2022, 10:14

http://www.czechfreepress.cz/evropa/goebbelsova-casovana-naloz-katyne.html

Bombero

19. 12. 2022, 11:58

standa- jj, prorusský web napíše něco jiného, než russké lži-šéfredaktor máca-byl členem kotlebovců, nyní má svoji stranu , kupodivu:grin: též prorusskou, hlavní přispěvatel, který je placený z russka kašuka:face_vomiting:
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/porady-teren-anatomie-pate-kolony-ruska-natocili-jsme-pribeh-cecha-dotovaneho-kremlem-192974

Standa

19. 12. 2022, 12:45

A že jsem v našich objektivních, vyvážených a nestranných médiích nezaregistroval žádné články o masakrech prováděných soukmenovci našich nynějších nejlepších kamarádů? Pouze donekonečna omílaná propaganda Jesepha Goebbelse. Tento "neomluvitelný zločin sovětské NKVD na polských důstojnících a inteligenci" má řadu formálních nedostatků, jak je ostatně v současných pohledech na historii zvykem. V televizi téměř každý den dávají okoukané dokumenty o hrdinství vojáků Wehrmachtu, a o gentlemanu Hitlerovi. Co třeba německá zvěrstva na území Polska, nebo na dobytých územích Sovětského svazu? Do genocidy a válečných zločinů by spadalo i barbarské anglo-americké bombardování, zaměřené výhradně proti civilnímu obyvatelstvu.

Veritas vincit

19. 12. 2022, 12:56

Standa
"Do genocidy a válečných zločinů by spadalo i barbarské anglo-americké bombardování, zaměřené výhradně proti civilnímu obyvatelstvu."
*
Bolševická slátanina. Hloupé tvrzení bez jediného důkazu.

Veritas vincit

19. 12. 2022, 13:03

Standa
"Do genocidy a válečných zločinů by spadalo i barbarské anglo-americké bombardování, zaměřené výhradně proti civilnímu obyvatelstvu."
*
"Sovětské nálety na konci války"
https://www.payne.cz/3xS43787/naletrudy.htm

"Československé tabu: Na konci války zabíjely bomby s rudou hvězdou"
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/1523762-ceskoslovenske-tabu-na-konci-valky-zabijely-bomby-s-rudou-hvezdou

"Byl první den míru a na česká města přesto padaly bomby. Sovětské"
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/valka-nalety-cesko-mesta-ruda-armada.A190511_110051_domaci_bur"

Bombero

19. 12. 2022, 13:12

Standa- jen se divím, že tady děláte lháře z vašeho guru- putlera. On sám přiznal, že to bylo dílo sovětů...
https://legacy.blisty.cz/art/51985.html

Standa

19. 12. 2022, 13:31

A on to jakýsi Váš imaginární putler skutečně řekl, nebo je to převzaté z Blesku?

Američané správně pochopili schopnost tisku k utváření veřejného mínění. Potřebnou událost nebo osobnost maximálně medializovat a zahalit do bombastické reklamy. Jiné informace tvrdě potlačit cenzurou. Občané nemají možnost ověření, a jsou odsouzeni do role naivního prosťáčka. Proto tisk nazvali „Sedmá velmoc“. V dnešní době tisk i u nás úspěšně nahrazuje televize a internet. Zkrátka: „Co nedávali na ČT1 nebo není na Wikipedii, to se nestalo“. Pokud někdo říká něco jiného, je to demagogie a „šíření dezinformací“, které je potřeba potrestat.

Nějaké citáty, které jsou připisovány Josephu Goebbelsovi:
„Tajemstvím úspěchu je účelná vytrvalost. Musíme národ neustále, a s největším úsilím přesvědčovat o NAŠÍ pravdě, potom nám snáze uvěří."

"Ani ta nejskvělejší propagandistická technika nepřinese úspěch, pokud nebude neustále a s neutuchající pozorností pamatováno na jeden základní princip. Musí se omezit na několik bodů a opakovat je znovu a znovu. Zde, jako tak často na tomto světě, je vytrvalost prvním a nejdůležitějším předpokladem k úspěchu.“

Bombero

19. 12. 2022, 13:47

standa- asi njste schopný používat odkazy, jinak by jste zjistil, že to nebyl blesk, ale blisty. Ale někomu si řekněte a můžete si to přešíst i zde
https://www.novinky.cz/clanek/zahranicni-evropa-putin-s-tuskem-se-spolecne-poklonili-obetem-katynskeho-masakru-31360

https://www.lidovky.cz/domov/putin-uctil-obeti-katynskeho-masakru.A100408_000031_ln_noviny_sko

a lhát není říkat něco jiného.....

Standa

19. 12. 2022, 15:01

A co takhle nějaké odkazy z produkce VĚDECKÝCH institucí typu Paměť národa, ÚSTR, ÚDV by tam nebyly?

Martin23 .

19. 12. 2022, 19:41

Standa: Však nám dejte odkazy z produkce VĚDECKÝCH institucí typu Paměť národa, ÚSTR, ÚDV, schválně jestli potvrzují Vaše tvrzení.

Bombero

20. 12. 2022, 09:38

Standa- stačí?
https://www.ustrcr.cz/wp-content/uploads/2022/06/PD_2_22_s3-12.pdf

Standa

20. 12. 2022, 14:41

ČT 1 , Seznam.cz

Filip

19. 12. 2022, 09:21

V roce 2001 u mě pracovala jedna Ruska. Inteligentní, vzdělaná, pracovitá. Jednou jsem se zmínil o Katyni a bylo mi od ní sděleno, že záležitost je definitivně vysvětlená a  jasná - vraždili Němci.

Mark

19. 12. 2022, 10:08

A pro ten tundroseveroasijský národ je to taky logické když se tam našly německé náboje:face_vomiting:

Vaclav Flek

18. 12. 2022, 21:13

Je malo pribehu v sovetske historii (k jejimuz odkazu se putinovske Rusko hrde hlasi), ktere by ukazovaly takovy cynismus a pohrdani lidskym zivotemstejne jako mezinarodnimi konvencemi, jako masakr polskych dustojniku na jare 1940, zjednodusene nazyvany katynsky masakr, i kdyz mnoho masovych poprav probehlo jinde. Za tuto pripominku autorovi canku dekuji.

Na druhou stranu ovsem clanek obsahuje radu chyb, ktere nechci vsechny vypocitavat, jen par prikladu. Treba hned v uvodu se pise : "Zajetí polských vojenských jednotek... bylo něco, s čím Sověti nepočítali.". To je prece nesmysl. V dobe sovetske invaze do Polska jiz byla polska armada rozbita a svou spasu videla v ustupu do Madarska a Rumunska a setreni sily pro dalsi boj. Sovetske pohyblive jednotky, predevsim tanky a jizda, vsak rychle postupovaly tak, aby polske armade tyto unikove cesty odrizly, coz se jim ve vetsine pripadu podarilo. Unavene a demoralizovane polske jednotky se pak stavaly snadnou koristi Rude armady.

Autor zrejme nezna rozhodovaci silokrivky v Sovetskem svazu, kde si ani zdanlive vsemocny Berija nemohl dovolit sam od sebe navrhnout postup s podobnymi mezinarodnimi konsekvencemi, jakymi byla poprava tolika zajatcu. Musel proto nejdrive dostat od Stalina neformalni pokyn, na jehoz zaklade pak pripravil projekt s navrhem na "nejvyssi trest", aniz by se konkretizovala mira provineni jednotlivych odsouzenych. Tim doslo k nejhrubsimu poruseni vsech mezinarodnich konvenci. Dodejme, ze Sovetsky svaz nebyl formalne ve valecnem stavu s Polskem, neslo tedy o valecne zajatce v pravem slova smyslu. I pokud by jimi byli, melo podle konvenci dojit po skoncene valce k jejich propousteni.

Dalo by se najit jeste mnoho omylu, ale ty si odpustim. Jenom dodam, ze podobne drama, jakym byl osud vsech popravenych, predstavuji i desetileti sovetskeho popirani sve viny, a dokonce cynicke shazovani viny na nekoho jineho. Zkusili to i na Norimberskem procesu, ktery rozhodne nebyl nestrannym a objektivnim soudem, ale tohle bylo pro americke a britske zalobce jiz prilis. Sovetskou obzalobu nemecke strany smetli v tomto bode ze stolu.

Roman

18. 12. 2022, 18:48

Nepochybujme nikdo o tom že se ty primitivní sadistický ruSSký fašouni změnili a že dělají na Ukrajině to samý . Fyzickou likvidaci opozice a hlavně inteligence vidíme posledních dvacet let i  v ruSSku .
Díky bohu to ale naštěstí přivedlo ruSSko k totální personální impotenci a  katastrofálnímu amatérismu co předvádí právě na UA . ruSSko vedou místo odborníků a specialistů putlerovo propagandistický patolízalové a zloději . A proto sou tam kde sou , v prd....