EXCALIBUR
CZUB - KONFIG
CZUB - ESHOP

Konec Heydricha: můj děda byl při tom

 27. 05. 2022      kategorie: Vojenská historie      32 komentářů
Přidat na Seznam.cz

Babička si na dědu občas postěžovala a vyprávěla mi, co za války „spáchal“ a často pro to plakala. Že se Tonda (děda) choval za války jako nerozumný blázen a že nás málem nacisti všechny zabili. Prý moc nechybělo a celu rodinu by postříleli. A že já, malej Véna, bych se tedy nenarodil, říkala. Tenkrát, já ještě školáček, jsem té prosté větě nerozuměl, nechápal jsem ji.  Že Němci vyvraždili, i za pouhé podezření z odporu, celé rodiny, jsem slyšel až po válce ve škole.

Za německé okupace se jednalo o hroznou a nelidskou dobu, kdy se smrtí (přes gestapo) vyřizovaly i sousedské neshody. V té smutné době války bydlela rodina mého dědy, Sedláčka Antonína, v Nehvizdech. Děda Antonín společně s manželkou Emílií a třemi dětmi - Tondou, Aničkou a Václavem. Zde v Nehvizdech si děda pořídil malé zahradnictví. Měl najatý pozemek s malou špičatou chatičkou na uložení nářadí.

nehvizdy_01
Foto: Můj děda Antonín Sedláček v roce 1945 | Václav Sedláček

Bylo tenkrát po Vánocích 1941. Jednou brzo ráno dědu vzbudil soused, že slyšel, jak na poli za domky hlučelo letadlo a že asi přistáli nějací lidé na padácích. Někde v polích u povrchového lomu, za tím naším zahradnictvím. Tak se tam oba ze zvědavosti hned vypravili. V polích však nic nenašli, a tak se po chvíli vraceli domů. Dědeček se při zpáteční cestě ještě podíval do svého zahradnictví. Zde našel u boudy, kterou měl na nářadí, utržený zámek od chaty. Vevnitř bylo něco poházených věcí. Nadával a naštvaný to ohlásil místnímu četníkovi jako vloupání. Četník to ale vyhodnotil vše dohromady společně s těmi parašutisty (o kterých již zřejmě slyšel, protože na vsi se nic neutají) jako potenciální průšvih pro obec a do hlášení napsal, že se jednalo o vloupání nějakých pobudů a celé to takto "zametl pod koberec". Své hlášení takto napsal proto, aby nevzbudil zájem německé policie, kam se každé hlášení ihned posílalo.

Tím nás, rodinu Sedláčkovu, ten statečný četník zachránil. To jsem si dnes jistý. Potom se přes den ale děda na pozemku zahradnictví setkal s cizím mužem v civilu. Ten se přiznal, že ten zámek poškodil a že do boudy nějaké věci uložil a schoval. A taky se prý doznal k tomu, že přilétl v noci s Anglie a že potřebuje pomoc. Že prý má hromadu věcí, které je potřeba na čas ukrýt a něco z nákladu zničit nebo zakopat. Jednalo se o padáky a jiné těžší předměty. Děda ihned souhlasil. Byl akční. Byl tak pravděpodobně jedním z prvních obyvatel protektorátu, se kterým voják Kubiš po seskoku mluvil.

Děda odnosil (dokonce na několikrát) nějaké věci do svého domku ve vsi, ke schování. Při této práci jim pomáhal i syn Václav, můj táta tehdy ve věku 13 let. Další věci zakopali přímo na pozemku zahradnictví, hned vedle chatičky. Hodně to prý zamaskovali, udupali a naházeli na onen úkryt velkou hromadu kravského hnoje. Věci, které s tím parašutistou odnosili domů, si po několika dnech onen neznámý voják v civilu, všechny odvezl.

nehvizdy_02
Foto: Zahradní bouda v Nehvizdech, zde zakopali padáky | Václav Sedláček

Zůstaly tři padáky, které se "pohřbily" v Ďáblicích na hřbitově. Sokolové vystrojili fingovaný dětský pohřeb a do Ďáblic padáky převezli pohřebním autem, kdy je po cestě je kontrolovala hlídka SS. Hlídku nenapadlo dětskou rakvičku otevřít, naštěstí. Ostatní věci byly schovány u Sedláčků v kůlně a pod dřevěnými schody v domku. Babička na ty události nerada vzpomínala. Ty věci nosili do úkrytu a z úkrytu, v domku na kraji vsi, na vícekrát a přitom je pravděpodobně musela spatřit polovina lidí z vesnice. Stateční lidé v Nehvizdech však mlčeli!  

Za nějaký čas přijeli němečtí vojáci v autech, začali běhat a hledat po polích. Čmuchali! Nakonec se soustředili na to naše malé zahradnictví. Asi v té souvislosti, že zde byl nahlášený utržený zámek. Všechno velmi důkladně prohledali. Nakonec hledali úkryty v zemi, po celém pozemku. Kopali a dělali rýčem díry do země, sondovali. Děda s babičkou u toho museli být a dívat se. Gestapák, který velel dědu několikrát uhodil pěstí a řval něco o české pakáži. Když prý byli ti vojáci necelý metr od zakopaných věcí, přestalo je to bavit a s nadáváním odjeli. Klika! To již děda strachy nedýchal. Babička Emílie tam potom hodně dlouho stála, nemohla se prý pohnout, moc plakala. Křičela prý: "Blázne hloupej, máme tři děti! Toníka, Aničku a nejmladšího Vaška. Vždyť by nás všechny zamordovali." 

Při tom prohledávání v zahradě byl i přítomen Břetislav Bauman z Horušan. Mlynář a důvěrný kamarád mého dědy.  Pan Bauman a děda spolu chodili občas na pivo a prý se někdy zapomněli a i dva dny nepřišli domů, stěžovala si babička. Baumana gestapo přivezlo na místo prohlídky pozemku s pouty již zatčeného. Při vzájemné konfrontaci Sedláčka s Baumanem se ale navzájem tito kamarádi zapřeli a tím si můj děda s rodinou zachránili život. Pan Břetislav Bauman byl posléze v Mauthauzenu nelidsky mučen. Nakonec byl zákeřně střelen malorážnou pistolí do týlu hlavy v místnosti, kterou k těmto účelům SS zřídilo. Jeden SS ho v bílém plášti vyzval, aby se nechal změřit na výšku u měřidla ve výklenku zdi. Zde bylo ale malé okénko a z toho okénka  ho jiný SS střelil zblízka zezadu do hlavy. Exekuci na paní Baumanové vykonali SS ráno v 9 hod, 6 hodin před zavražděním Baumana. Oba Baumanovi nacistům vůbec nic důležitého neprozradili! Jejich malé dítě se za války ztratilo, nacisti ho kamsi odvezli. (slyšel jsem nedávno, že z toho potomka je lesní inženýr). Téměř všichni vlastenci, kteří se akcí zůčastnili, byli brutálně mučeni a popraveni, někteří si vzali život sami při zatýkání. Sedláčkova rodina měla obrovské štěstí, válku přežili. Neuvěřitelné štěstí.

nehvizdy_03
Foto: Břetislav Bauman, přítel dědy a hrdina | Václav Sedláček

Pamatuji se, jak svou účast na událostech děda bagatelizoval. Pan Kubiš se dědovi při prvním setkání v zahradnictví prý přiznal jen k tomu, že v noci vyskočili z letadla - ale nic jiného o svém úkolu nikdy neřekl. Ani své jméno! Nosil u sebe malou pistolku Browning. Děda ji jednou náhodou zahlédl a fascinovala jej. Po válce o ní hodně mluvil. Některé součásti a padáky byly na zahradě zakopány, něco se odnosilo k Sedláčkům domů. Ukryté věci si parašutisté postupně časem rychle odvozili kamsi pryč. Poděkovali a prostě s tím materiálem zmizeli. Ještě se prarodiče hodně zmiňovali o místním panu faráři, který dal Kubišovi na cestu vlakem peníze. Celou akci v tichosti postupně zorganizovali, prováděli a kryli místní členové Sokola. Padáky byly po čase vykopány, převezeny pryč a ukryty v Praze, kde byly opět převezeny funebráckým autem v dětské rakvi a pohřbeny na Ďáblickém hřbitově, o čemž jsem již psal výše. 

To zahradnictví v Nehvizdech po válce naši prodali a odstěhovali se do Bakova nad Jizerou. Prý je to tam v Nehvizdech frustrovalo.  V Bakově byl však jejich dům zasažen velkými záplavami, a tak se opět stěhovali, tentokrát do Horní Libchavy, kde dožili.  Že parašutisti mají za úkol připravit o život nacistického protektora Čech nikdo nevěděl, to jim nikdy Kubiš a Gabčík neřekli. Došlo jim to až mnohem později po atentátu v Praze.

Jako malej kluk jsem mnohokrát opakovaně slýchával, hlavně od babičky, jak je můj děda nezodpovědnej. Jak mohla celá rodina za jeho bláznivej čin tvrdě doplatit. Přesně jako na to doplatili Baumanovi, říkávala.  Že bych se tím pádem já, mrňous, asi teda vůbec nenarodil. Nerozuměl jsem. Tenkrát jsem pochopitelně nechápal ty souvislosti, byl jsem mrňous. Slyšel jsem ten příběh jako dítě mnohokrát. Nerozuměl jsem mu však. Nevěřil jsem tenkrát, že mohou být na sebe lidé tak neskonale zlí.

Akci s funebráckým autem se později pokusili Sokolové znovu zopakovat 18. června, na záchranu ukrytých parašutistů v Praze v Resslově ulici. To již ale o několik hodin nestihli. Nacisté byli po Čurdové udání rychlejší a všechny mladé statečné bojovníky to stálo život.

Někomu se může jevit mé vyprávění nesourodé a kusé, jsou to však již velmi staré vzpomínky. Je mi sedmdesát let. V paměti mi zůstaly tyhle věci vlastně asi jen proto, že babička Emilie při jejich vyprávění moc moc plakala. To bylo pro mne, tenkrát jako pro malého kluka, hodně emoční. Měl jsem babičku moc rád.

Taky prý musel děda vše znova a znova po válce vyprávět na policii (snad tenkrát STB ) v České Lípě (to již bydleli v Horní Libchavě). Vysvětloval jim stále a stále dokola, proč pomáhal "zápaďákům". Jednou se stalo, že v hospodě v Horní Libchavě někdo u piva v hospodě prohlásil : "Tondo mi tě za to navrhneme na medaili". Ale děda měl několik piv a proto vylítl a zakřičel: "Já od těch kurev nic nechci!"  Byl akční a prostořeký. Udal ho za to místní příslušník SNB, nějaký Horáček, který tam seděl v koutě. Zase musel jezdit do České Lípy na policejní úřad a hodně, hodně vysvětlovat. To prý bylo stejné, ne li horší jako za války, stěžoval si děda. Znova mu hrozil kriminál. Stěžovala si i babička, že tím rodinu neskutečně ohrozil. Hrozně se tenkrát bála.

nehvizdy_04
Foto: Můj děda byl pravděpodobně jedním z prvních obyvatel protektorátu, se kterým voják Kubiš (na snímku) po seskoku mluvil | Wikimedia Commons / Public domain

Nikdy poté již příběh o výsadkářích nikomu neříkali. Lidem v okolí již moc nevěřili. Bylo to pro ně nepříjemné trauma a chtěli zapomenout. Ale pamatuji se, že pravidelně každoročně jezdili k památníku do Lidic. Dědeček také nikdy neřekl, zda to udělal z nerozumu nebo zda byl hrdina. Byl to jen obyčejný, velmi rozumný člověk s čestným chováním a neměl rád ty německý svině. Jeho slova!  Prostě jen maličko pomohl. Byl rozhodný a akční. Jediná jeho újma za války byla, že dostal od gestapáka při konfrontaci na pozemku zahrady hodně po hubě, prý pro jistotu - protože jsme "čechiše pakáž", křičel gestapák. To si potom dlouho pamatoval, prý tu bezmoc. Urazili ho. Měl silné ego a neměl rád autority. Hned se hádal a často se i rval.  V Horní Libchavě zůstal po dědovi starej velký statek. Popisné číslo 121. Velká čtvercová usedlost po německých vysídlencích, který prarodiče po válce koupili.  To je asi tak všechno z mých vzpomínek. Nikdy jsme to nikdo z rodiny, nikomu dál neříkali. Taky proč. Jen jednou jsem se pokusil s těmito událostmi pochlubit. Na vojně v Luštěnicích. Dlouho se mi ti hoši posmívali, mysleli že si vymýšlím. Nikdo nevěřil. Bolelo mě to. 

Bundesarchiv_Bild_146-1969-054-16,_Reinhard_Heydrich
Foto: Zastupující říšský protektor Protektorátu Čechy a Morava Reinhard Heydrich. Českoslovenští výsadkáři vyslaní z Anglie v rámci operace Anthropoid na něj provedli 27. května 1942 atentát | Bundesarchiv / Public domain

Pravděpodobně i pod dojmem z vyprávění těchto událostí z války, jsem chtěl taky být velký a neohrožený chlap, který všechny přepere.  Parašutista. Tak jsem se v roce 1966, při nástupu na základní vojenskou službu, dobrovolně přihlásil k výsadkářům k útvaru VU 9669 do Luštěnic u Mladé Boleslavi. Jednotka zvláštního určení. Hromotluka tam ze mne neudělali, ale rozhodného a samostatného člověka ano. Celý můj život se točí kolem padáků dodnes. Je mi sedmdesát dva let a jsem majitel a aktivní pilot motorové tříkolky PARAGLAIDU. Létám rád. V roce 2015 jsem vychoval své další tři nové žáky a pokračovatele v létání. Můj syn pracoval jako voják z povolání na misi v Afghánistánu, jsem na něj pyšný.

Co také velmi obdivuji, že se do akce při pomoci parašutistům postupně zapojilo i několik sousedů z obce Nehvizdy. V obci žili souhrou náhod ještě jedni Sedláčkovi, ale ti se prý tenkrát nijak nezapojovali. Jejich vnučka zde v Nehvizdech žije doposud. Ale někteří občané z Nehvizd se okamžitě zapojili a pomáhali. Bez dlouhých řečí a ihned. Sokolové. Celá obec Nehvizdy, by měla být za své hrdé a statečné občany vyzdvižena a pochválena. Riskovali víc, než nešťastné Lidice!  Vlastenci. Děda byl první, komu po seskoku podali výsadkáři z Anglie ruku. On ji přijal a pomohl. Nezištně, spolu s panem farářem, panem Baumanem i několika vlastenci z Nehvizd. Babička vyprávěla i smutný příběh učitele Zelenky, který zemřel jako hrdina v koupelně jednoho bytu, aby nepadl Gestapu do drápů. A i příběhy mnohých dalších statečných lidí z Čech. Většina z nich byla za pomoc výsadkářům nacisty zastřelena z celou svou rodinou. Tvrdě a ohavně potrestali Němci nevinou obec Lidice u Kladna a zničili  obec Ležáky. Ale obec Nehvizdy a Antonín Sedláček s rodinou měli štěstí a všichni ve zdraví tu hrůzu přežili. Chci, aby se na tyto události nezapomnělo, nic víc. Vzpomínám rád na svého dědu Antonína Sedláčka a babičku Emilii Sedláčkovou.

Bundesarchiv_Bild_146-1972-039-44,_Heydrich-AttentatFoto: Poškozený vůz Mercedes-Benz W142 Reinharda Heydricha na místě činu | Bundesarchiv / Public domain

Takhle si to po letech pamatuju já, Sedláček Václav – vnuk nar. 1947

Komentáře

Vladislav

21. 09. 2022, 08:30

Kubiš a spol. byli výsadkoví agenti,které vyslala buržoazie aby připravili půdu pro návrat statkářů a kapitalistů.A ten pán o kterém je řeč jim v tom pomáhal a ohrozil i svou rodinu.Není to jeho vina,neměl informace a neznal souvislosti,možná ho i udržovali ti agenti v přesvědčení že pomáhá Stalinovi a tím si zajistili jeho náklonnost .
Hajdrych byl fašista a fašisti byli posedlí vražděním Židů.Jakmile by je povraždili, odtáhli by od nás vražditi Židy jinam.Tím,že ho agenti zabili tak vyvolali jejich pomstychtivost a proto tu zůstali až do konce války.

Czert

06. 06. 2022, 16:13

Pivo
Holt proste kdyz se chce nekdo rozcilovat nad tim, ze ho clovek oslovuje jen prijmenim, je to jeho vec. My ostatni si na to muzem udelat svuj nazor.
A proc to napsal? Podle me mel potrebu neco napsat, ale k tematu nemel co.
Oprav me jestli se mylim, ale z toho jeho prispevku sem mel dojem ze mu slo o to, aby tu na diskuzi vyvolal dojem ze se britove/churchil za onen atentat stydely a chteli se od nej distancovat, s tim ze by ani na nej nemeli byt cesi hrdi.
No a na moje namitky, jak by si predstavoval plneni ukolu ceskych paraganu v uniforme, ci jim zminenych britu pri ukolech srovnatelnych s cechy uz odpoved nenalezl.
Stejne tak nemel odpoved na to, jak by kdokoliv mohl uverit zmineny churchiluv distanc od atentatu, ze s nim anglie nemela vubec nic spolecneho.
Bud ma spatny dojem nebo dela z churchila idiota, kterym nebyl.
A k one vrazde (po anglicku). Je myslim prihodne, nebo spis mnohe vysvetlujici, ze nijak nereagoval na stejnou planovovanou vrazdu, planovanou brity, ano temi jak psal ze maji smysl pro fair play, na lisku pouste, ve stejnem roce.
Skutecne by me zajimalo jak by dokazal vysvetlit ze ona ceska akce byla bezectna a britska ctihodna.
Ci jak by se popral s tim ze jim obdovovany zapad ma na hlave uplne stejne lejno jak cesi, ktere tak rad shazuje.

Vaclav Flek

01. 06. 2022, 19:12

pro Czert

Mel jsem od zacatku nizke mineni nejenom o vasich znalostech, ale take o vasem vychovani. Nyni vidim, ze to neni jenom nedostatek elementarni slusnosti, ale zcela uboha detinska schvalnost. Nemam zajem o komunikaci s nekym podobnym. Na tomto vlakne vam jiz odpovidat nebudu, a pokud budete takto pokracovat i v jinych diskusich, neodpovim ani v nich.

Czert

01. 06. 2022, 07:47

Vf
Nechapu co je komolenim kdyz vas oslovuju prijmenim.
Dale co je nepochopenim, kdyz po vas chci aby ste vysvetlil proc ste bez jakehokoliv duvodu napsal ze angcictina vyraz atentat nezna, jen preklad vrazda.
Co na tom, ze sem vam dokazal ze anglictina vyznamove obdobu atentat ma.
Dale ste napsal ze churchil se za atentat stydel bwz toho aby ste to cimkoliv podlozil ci blize vysvetlil.
Nic jineho sem po vas nez blizsi vysvetleni nechtel, jen sem vam uvedl duvody proc je vas pocit ohledne churchila chyny.

Vaclav Flek

31. 05. 2022, 21:41

pro Czert

Vubec s  nicim z toho, co pisete, nesouhlasim, z casti je to dano tim, ze jste mne spatne pochopil. Mne se uz ale nechce vam neco vysvetlovat, pote, co vidim, ze pres tolik upozorneni vam cini zlomyslnou radost nadale komolit jmeno, pod kterym se prihlasuji do diskuse. To nesvedci o respektu k dalsimu ucastnikovi debaty, jakkoliv prave respekt je zakladni podminkou pro smysluplnou vymenu nazoru. Proto jiz na vase argumenty (ci "argumenty") dale reagovat nebudu.

Czert

31. 05. 2022, 17:50

Vf alias flek
Nechapu co vam vadi na tom, kdyz vas oslovuji jen prijmenim jako všechny ostatni, vyjma karlika alias vv, piva, ktery presto ze ma prezdivku napsanou nemecky ci martina23 alias m23.
A nikdo z nich se neurazi.

A kdyz sam oslovil vm tak jako jiny diskutujici, tak me steto vytkl, jemu ne, hmmmmm.

1.ano, v tom ze anglictina nezna pojem atentat souhlasim, ale vyznamove je mu nejblizi prave assassination, ne vrazda - murder.v tom se s vami ohledne anglictiny budu hadat.
To, ze me vytikaze jak anglicky tak i cesky pravopis resit nebudu.
A pane flek, muzete me dat odkaz na jakykoliv clanek kde se pouziva u atentatu na haydricha slovo murder misto assanissation?
Ci u obdobnych akci, britske akci na zabiti romela, sestreleni jamamota, atentaty na hitlera ci jakekoliv jine akce?
Skutecne objasnete proc ste napsal ze anglictina pro to zna jen vyraz vrazda.
A pak klidne pripojte jakykoliv clanek kde se pri vrazde z kriminalistickeho hlediska slovo pouzilo slovo assanisation misto murder.
Skutecne jde tu o kontext v jakem se ony slova pouzivaji.
Ne o prosty mechanicky preklad.
Ale sem si jisty ze pro vas jako experta anglictinare nebude problem dokazat jak moc se mylim.

2.aha, takze britove vysazovaly v uniforme agenty u niz se predpokladalo, ze s nepritelem nikdy neprijdou do kontaktu, stejne jako s dommacimy civilisty. Jediny predpokladany kontakt byl s mistnim odbojem. Ktery o nich vedel. Hmmmm.
Takze bez prostredniku v civilnim obleceny by byly prakticky nepouzitelni.
A co francouzsti a polsti agenti co vysazovaly, taky to bylo v armadnim obleceni? Nebo v civilu?
Skutecne smyslupne vysvetlete jak byste si predstavoval plneni zadanych ukolu, at uz gabcika, kubise ci jakehokoliv vysadku z anglie kdyz by byly vysazeni v uniforme. Abyste obhajil to co ste puvodne napsal.

3.ano, uz samotny nazev ukazuje cil autora i vas.
Ale uz je vtipne, ze ste nijak nereagoval na muj prispevek pivu, kdy je statistikami gestapa dolozeno ze francouzi kolaborovali ve vetsi mire nez cesi je prihodne.
Skutecne nechci po vas, abyste se zamyslel nad tim prov ve francii knizka "francouzsti jidasove" nevysla. To uz prevysuje vase schopnosti.
Co se tyka selhani vysadku.... Se divim ze pri vasich znalostech nejste schopen pochopit rozdil mezi tim, kdyz sekze vysilacka v protektoratu, tak doprava nahradni z objektivnich pricin je nekolik mesicu, kdezto v takove francii doslova par dni.
A chtit po vas, aby ste premyslel co vsechno se muze stat behem nekolika mesicu je moc.

4.lol. Kdyz atentatnici pouzily britsky sten gun, britskou bombu, odboj sidlil v anglii... Tak jo jasne, vsichni budou verit ze vysadek oriletel ze sssr ci marsu.
Vzdyt i cesi nezapojeni do odbojevedeli ze paragabi litaji z anglie kde se cvici a vyzbrojuji a vystrojuji.
Cili skutecne rozeberte smysl onoho churchilova zapirani a hlavne vysvetlete jak tomu mohl kdokoliv uverit, at uz doma v anglii, nemecku, protektoeatu, usa ci kdekoliv jinde.

A ze benes byl prilis maly pan? Skutecne by me zajimalo z ceho cerpate presvedceni ze akci mohli zarazit, tj rekli by, zapomente, neschvalujem.
To ze byly o planech informovani je snad jasne, benes svoje spojence o svych planech informoval.

Vaclav Flek

30. 05. 2022, 21:19

pro Czert

Nemohu souhlasit s jedinou vetou z obsahleho textu, ktery jste mi napsal. Bohuzel ma ochota diskutovat s vami klesa umerne s tim, jak pres opakovana upozorneni neustale komolite jmeno, pod kterym se prihlasuji do diskuse. Snad je to nejaky vas zvlastni zpusob jak mne urazit (?), na kazdy pad vam odpovim pouze strucne :

1) "anglictina zna vyraz atentat, byt ne zcela totozny, nejblizsi je assanitation. Vrazda je murder."
Anglicke vyrazy assassination (vsimnete si pravopisu !) a murder znamenaji oba vrazdu. Je mezi nimi lehky vyznamovany rozdil, ktery z vyse uvedenych duvodu nechci blize rozvadet. Na kazdy pad se odlisuji od ceskeho vyrazu "atentat". Je zrejme, ze anglictina neni vasi silnou strankou, radeji se mnou na tomto poli nesoutezte.

2) Britsti agenti SOE byli vysazovani do okupovane Evropy samozrejme v uniforme, stejne jako treba o generaci pozdeji Zelene barety ve Vietnamu. Byla to jejich pojistka v pripade zajeti. Nakonec se od nich necekalo plneni konkretnich ukolu, ale spise metodicke vedeni mistnich odbojaru, proto ten civilni odev az tolik nepotrebovali.

3) "...je akce samotna, kazdy kdo o tom vedel bez vyhrad pomahal na jeho uskutecneni." Nemate vubec pravdu, je zjevne, ze toho o heydrichiade (ani ten nazev neumite napsat spravne) hodne malo. O okolnostech zivota v Protektoratu doporucuji treba knihu Olina Jurmana "Cesti Jidasove", ktera bez prikras ukazuje, kolik mistnich obyvatel spontanne pomahalo okupantum. Nakonec az na operaci Anthropoid vsechny dalsi vysadky skoncily neuspechem, byt z ruznych pricin.

4) Vase zavery o Churchillovi jsou nepresne, zjevne jste mne vubec nepochopil. Mne se ale do diskuse s vami nechce, tak jenom uvedu, ze jsem mel na mysli, jak se Churchill choval za valky, kdy zcela popiral britskou ucast na atentatu, ackoliv neslo "jenom" o dopravu parasutistu na cil. Nekdo musel atentatniky vycvicit a vyzbrojit, nekdo musel plan akce vypracovat a nekdo jej musel schvalit. O vsem bezesporu vedelo nejvyssi britske vedeni, Benes byl v tomto ohledu prilis maly pan.

"A ted je najednou rytirem ctnosti a ferovosti." Vase interpretace je naprosto mylna, ja jsem neco podobneho o Churchillovi nikdy nenapsal (ani neprimo), a nikdy si to ani nemyslel, ale nemam chut vam to vysvetlovat. Pokud jste me vyjadreni nepochopil, je to vas problem. Jinak Churchillovy pameti jsou silne tendencni a jako zdroj objektivni informace naprosto nepouzitelne, tento "argument" je zcela lichy.

Im Bier steckt Wahrheit

30. 05. 2022, 17:46

Czert
Nejsem s tebou v rozporu. Byla zla doba a nikdo si nebyl jistý jestli pro nej neprijde gestapo. Stacilo ulovit rybu a byl problem. Veritas je "ustasovsky" blb. Proste kontrola vsech a vseho.

Czert

30. 05. 2022, 16:21

Pivo
Ano, vybaveni odpovidajicimi papiry v anglii pro potreby protektoratu bylo mizerne, proto jim vse radne zaridil domaci odboj aby prosly i pri dukladnejsi kontrole.
Ano, hodne vysadku selhalo kvuli selhani vybaveni, ale to proste neslo jedoduse nahradit.
Faktem proste je, ze az do 44, kdy do proteratu se litalo prakticky jen z britanie, tak patrily mezi ty nejvice technicky a lidsky narocne ze vsech letu co britove podnikaly.
Lety do polska byly jedodusi a do francie to byla doslova brnkacka.
A tudiz shozy zasob a vybaveni bylo jednodusi a selhani mene kriticke.

A muzete uvest priklady hrube nekazne parasutistu? Vyjma one zname curdovy.
Co se tyka miry udavani, tak archivy gestapa ukazuji ze ve francii se praskalo daleko vic nez v protektoratu.
A mira odboje tam byla mensi.
A presto ve francii by clovek co by psal ci rikal o nich ze frantici sou narod kolaborantu a praskacu by dostal pres hubu, a ne pochvalu jak je dnes modni v cesku.
Ale nejde se divit, vzdyt dnesni cesko je protektorat2.

Czert

30. 05. 2022, 16:05

Mxm
Jenze problem je v tom ze bez atentatu by zapad dale bral mnichov jako platny, cili csr v 45 by se obnovila baz sudet, a mozna i bez tesunska a videnske arbitaze.
Co na tom ze mnichov se stal neplatny vytvorenim protektoratu.

Czert

30. 05. 2022, 15:57

David
Naprosto presne, oni kritici atentatu na haydricha extremne radi uapominaji, ci umyslne zamlcuji, ze hayfrich za 2 mesice po svem nadtupu do uradu zavrel a popravil viccechu nez vsichni keho predchudci od vzniku protektoratu dohromady.
Takze jeho nastupce by likvidoval cechy stejne efektivne, klidase ala neurath by uz sem nedali, a ze ho po atentatu taky nedaly.
A proc pisu jehonastupce?
Prptoze planovane haydrich mel za par tydnu odjet do francie a tam udelat stejnou metodou poradek.
Cili cesi atentatem primo zachranily desitky tisic, francouzu.
Prptoze u nemcu nebyl nikdo takovy sekac jako haydrich, byl to nakonec on kdo vymyslel konecne reseni, nejen zidovske, otazky.

Pivo
Omyl, bez atentatu by zapad mnichov stale uznaval, bylo to prave nemecke vychloubani vyhlazeni lidic a lezaku co znechutilo britskou verejnoust a ta dotlacila vladu aby souhlas s mnichovem odvolala.
Co na tom zede jure se mnichov stal neplatny vznikem protektoratu.
Proste zajmy zapadu byly jine.

Stejne tak jako dnes nemci, italove i frantici by. Bylynejradeji aby valka na ukrajine skoncila, sankce zruseny a jejich ksefty v rusku nebyly ohrozeny a penizky k nim proudily, je nejaka moralka ci spravnavec nezajima.
At si ukrajine prijde o uzemi, vzdyt neni jejich, tak jim tonevadi.

Karlik
A ze tvoje rodina sama nespachala atentat na haydricha. Kdyz byla cela v protektoratu.
Holt vesele makala pro risi, sem tam nekoho udala kvuli bonusum.
Prece jenom obdiv a usliha k nemcum se evidentne dedila v rodine i na tebe.

Sebesta
Mylite se, je dokumrntarne dokazano, jak memorandy co napsal sam haydrich, tak i jeho spolupracovnici co jim byly instruovani, vypovidaji o tom, ze byly planovany tvrde represe, ne tak silne jako po atentatu, ale daleko tvddsi nez za neuratha.

A co se tyka odboje na zapadu, mate pravdu v tom ze byl slabsi nez v protektoratu a nikdo jim to nevycita.
Sam se zamyslete, proc v cesku sou kolaboranti ala karlik - veritaska, co neustale zvatlaji o tom jake ze to bylo leharo za protektoratu, bez odboje.

Pivo
Za to, ze po valce sme vkezli do chratu stalinovi, muze vic veci. Jedna z nich byla ta, ze zapad byl naivni a veril stalinovi - stejne jako predtim veril (nebo mu to tak vyhovalo) hitlerovi.
Druhy fakt byl ten, ze zapad nas v 38 zradil, v 39 pustil k vode a za valky na nas dlabal. Lidi z roshlasu vedeli jak moc se benes musel snazit a lamat zapadni politiky aby uznaly exilovou vladu misto te protektoratni.
Taky si pamatovaly ze to byl jediny sssr kdo nam chtel v 38 pomoci, byt jen papirove, realne uz moc ne, ale to tehdy tusil ci vedel malokdo.
A konec konce cesi vedeli kdo nejvic osvobodil uzemi od nacku, a ze zapad to nebyl.
Velmi dobre vedel, ze kdyby zapad chtel byl by v praze o 2 dny driv nez sssr, ale jim se nejak nechtelo.
A cesi umirali na barikadach.

Ne skutecne, po 45 nebylo moc duvodu mit rad zapad.


Karlik
A co jako ze nejvic obeti csr byly zide? To snad nebyly lidi? A obcane csr? Byt nacek jako ty je bere jinak, ze.
A i kdyby si bral jen "ciszokrevne" cechy, a vzal to k %populace, tak maloktery zapadni stat mel vetsi ztraty. Tusim ze jen jeden. Takze asi tak.

Vf
Myslim ze byste si mel doplnit vzdelani a znalosti historie, jak se ji rad chlubite.
Zaprvne, anglictina zna vyraz atentat, byt ne zcela totozny, nejblizsi je assanitation.
Vrazda je murder.
A k tem vysadkum od britu.
To uz si delate vylozene srandu, nebo ohromne ohybate historii.
Muzete me napsat jediny vysadek provedeny brity do okupovane evrooy jejiz cilem byla podpora partyzanu, probehl v uniforme?
At uzbritske, francouzke ci jine?
Nekdo si tu evidetne plete regulerni vysadek, ala den d a podporu odboje a vysadky saboteru.
A churchil skutecne mel pravdu, atentat probehl zcela v rezi ceskeho odboje.
Jedina britska ucast byla ze posadka halifaxu byla britska, tot vse.
Nebo me tady napiste jakukoliv akci ve francii, ci jinde, kde se britove podileli jen pilotovanim vysadkove letounu a narokovali si spoluucast na vysledku desantu, aby ste podporil ono vase udajne stydeni se churchila. Jinak varite z vody.

A benes a spol si byly celkem jisti naladou odbojaru i tim co se muze stat.
Ona uz byla haydrichyada i pred atentatem a urcite vite proc se ji tak rikalo. Ale mam dojem ze sazite na to, ze to tady lidi nevi.
A to, ze se benes trefil presne je akce samotna, kazdy kdo o tom vedel bez vyhrad pomahal na jeho uskutecneni.
Jediny kdo udajne protestoval byl pozdejsi spolupracovnik gestapa a pak stb.

A k churchilovi, dle ceho soudite ze se za atentat stydel?
Znova sem prosel jeho pameti a zadny podobny naznak sem tam nenasel, jedine co sem tam nasel bylo jak si po vyhlazeni lidic poznamenal, ze ochota britu bojovat a odmitnout pripadny mir se zvysila.

Jinak co se tyka churchila, vase nazory beru tak, ze ho hodnotite tak jak se vam hodi do momentalniho narativu.
Kdyz sme se bavily o invazi do norska a hladomoru v indii, tak ste churchila hodnotil jako valecneho stvace, beze cti a soucitu.
A ted je najednou rytirem ctnosti a ferovosti.
Pokud nedokazete tyhle radikalni zmeny chovani churchila vysvetlit zbyva jedine, ohybate realitu tak aby se vam hodila.

karel

29. 05. 2022, 22:06

https://www.novinky.cz/veda-skoly/clanek/spojenci-cekali-sabotaze-ale-odboj-byl-rozbit-40398440 také zajímavý popis, včetně postojů Beneše. Zajímavé je sdělení, že Stalin ještě před atentátem předpokládal obnovení ČSR v hranicích před Mnichovem a negativní postoj domácího odboje k atentátu, který Moravec nevzal na vědomí.

Vaclav Flek

29. 05. 2022, 20:17

pro MXM :

Ja se uprimne a bezelstne priznam, ze nevim, co znamena vase vyjadreni : "... a potom reakce Cadogana. Evidentně se ho angličani báli,..."

Muzete mi, prosim, upresnit, kdo to byl "Cadogan", pripadne co to bylo ? Bez toho mi vase vyjadreni nedava smysl.

Vaclav Flek

29. 05. 2022, 20:12

pro NOVÁK VLADISLAV

Dekuji za zaslani reference, kterou vsak nedokazu rozkliknout, nevim, zda je na vine muj pocitac, moje osoba, neboje zde jiny duvod. Takze vlastne vube nevim, co jste mi chtel sdelit, zda se mnou souhlasite ci nikoliv.

NOVÁK VLADISLAV

29. 05. 2022, 14:14

Pro pana Fleka:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ob%C4%9Bti_nacistick%C3%A9ho_N%C4%9Bmecka_v_%C4%8Ceskoslovensku

MXM

29. 05. 2022, 13:49

napsáno o tom bylo hodně a asi co člověk to názor. Můj nakonec je že to za to nestálo. Jednak popravy a jednak rozbití poslední funkční odbojové sítě. Tedy likvidace byla sice efektní, ale tiché práce v sabotážích zbrojního průmyslu by měly větší efekt. Tedy ne na první pohled tak viditelný ale protektorát by nebyl klidné průmyslové zázemí jako po atentátu.
Hlavně je podezřelé jak to Britové popoháněli a potom reakce Cadogana. Evidentně se ho angličani báli, tak podle tradice provedli zavraždění cizíma rukama a následky toho činu v "zemi o níž nic nevěděli" je moc nezajímaly.

Richard Šebesta

29. 05. 2022, 10:34

Souhlasím s názorem pana Fleka.

Vaclav Flek

29. 05. 2022, 00:47

pro Veritas vincit :

Souhlasim s vasim nazorem, to casto citovane cislo 360 000 ceskoslovenskych obeti (ktere je casto interpretovano jako srovnatelne s cislem padlych vojaku americke armady) je ovsem treba rozklicovat. Z uzemi Protektoratu padlo za obet holocaustu pres 77 000 osob, ze Slovenske republiky 70 000, ze slovenskych uzemi pripojenych k Madarsku 42 000 a z Podkarpatske Rusi dokonce 80 000 (!). Zde je vse, diky Izraeli, jasne zdokumentovano.

Problematicka je ta druha cast, do tech "udajnych" 360 000 (s vasim oznacenim souhlasim). Zde vznika mnoho ruznych promennych, co do tohoto poctu zapocitat, ktere nechci vypocitavat, jen uvedu, ze na vsech frontach II. svetove valky padlo udajne celkem 35 000 ceskoslovenskych vojaku a partyzanu (z toho vetsina v ramci tzv. Slovenskeho narodniho povstani), udaj je zrejme nadhodnoceny. Ruzna hodnoceni nasich historiku jsou zasadne ovlivnena metodikou zpracovani, a proto se od sebe tolik lisii. Domnivam, ze realite nejblizsi je udaj 330 000, udaj 360 000 je jiz nadsazeny.

Verim, ze z toho, co pisu, je zrejme, ze hlavni cast obeti tvorili Zide z predmnichovske republiky, a to nejvice z Podkarpatske Rusi.

Vaclav Flek

28. 05. 2022, 23:08

Pri hodnoceni atentatu na Heydricha mam takovy zvlastni pocit, ktery nedokazu presne vyjadrit. Pripada mi takovy nebritsky, tim myslim negentlemansky. Proste v britskych tradicich nebylo shozeni vojaku v civilu a jejich povereni zabit nekoho, kdo prisne technicky vojakem nebyl. Drtiva vetsina britskych specialnich sil, vysazenych za valky treba v Jugoslavii, Recku ci Francii, vzdy nosila uniformu, a predpokladala, ze s ni bude v pripade zajeti zachazeno jako s regulernimi valecnymi zajatci.

Anglictina termin "atentat" nezna, a planovane zabiti Heydricha oznacuje proste jako jeho vrazdu. Britanie v te dobe svou ucast na priprave a provedeni atentatu nedeklarovala, a od pocatku zduraznovala, byt nepravdive, ze cin provedly vyhradne slozky ceskeho odboje. Dela to na mne dojem, jako by se sam Churchill stydel se k podobnemu cinu prihlasit.

Druhou veci je cena, kterou cesky lid za atentat platil. Zde si britsti planovaci a jejich ceskoslovensti pomocnici zjevne neuvedomili, jaka je realita ve valecnem Protektoratu, a k jakym dusledkum atentat povede. Samotna akce nebyla prilis domyslena, a v podstate dopadla zdarne diky nahode. Nebyt kusu vyplne ze sedadla, ktery pronikl do tela a vyvolal naslednou sepsi, mohlo byt Heydrichovo poraneni hodnoceno jako lehke az stredne tezke a SS-obergruppenfuhrer mohl byt za dva mesice zpet v urade, at jiz v Praze nebo v Parizi, kam bylo jeho prelozeni planovano.

Veritas vincit

28. 05. 2022, 21:25

S koncem vlády komunistické lůzy v Československu (1989) pod vedením komunistické lůzy z Moskvy se konečně začala říkat pravda a ne překroucený bolševický dějepis.
Z údajných 360 000 lidských obětí okupace "Československa" bylo 270 000 Židů z Čech, Moravy, Slezska, Slovenska a Podkrpatské Rusi. Tedy z území Československa do 15.března 1939.
Největší oběť přinesli tedy Židé.

David

28. 05. 2022, 19:35

Pro im bier - to nejsou spekulace, to jsou logické dedukce. A jen tak mimochodem - tady není debata o tom, zda jste se měli bránit či ne, článek je o atentátu na Heydricha. Na člověka, který chtěl zesílit represálie proti českému národu

David

28. 05. 2022, 17:44

Pro Tom - ale na tom není nic protichůdného. Ti, kteří dnes obdivují autoritativní vládu V. Putina (a dnes nadávají na Ukrajinu), obvykle zároveň se slzou v oku vzpomínají na protektorát. To, že je zde určitá část obyvatelstva, která inklinuje k autoritativnímu, diktátorskému stylu vlády, je prostě realita

David

28. 05. 2022, 17:41

Pro Richard Šebesta - to není pouhá spekulace. Heydrich měl v úkolu zintenzivnit nadvládu nad protektorátem, plánoval víc "rázných kroků" proti obyvtatelstvu, víc represálií. Bylo by tedy víc lidí v koncentrácích, víc mrtvých. To by logicky vyvolalo odpor, takže by bylo těch obětí ještě víc. To, že si spojenci rozdělili vliv v Evropě, že československá politika tomu rozdělení navíc dál nešťastně napomáhala, je věc jiná, a s atentátem to nesouvisí

Tom

28. 05. 2022, 13:38

Dnes je v módě být kontrarián vůči v médiích a společnosti přetrvávajícím názorům. Takže jeden den příznivec SVO denacifikace ukronacistů a druhý den jemná tranzice do "v tom protektorátu to nebylo tak zlý".

Richard Šebesta

28. 05. 2022, 10:28

Herr David vaše spekulace o tom co by se stalo kdyby Heydrich zůstal naživu je jen čirá spekulace nic víc. To co píšete by se možna stalo ale možna taky ne. Dnes se můžeme dohadovat,ale já mám opačný názor. Tolik oběti by podle mne nebylo. Navíc třeba by Heydricha přemistili jinde takže by u nás nebyl když by zpacifikoval (částečně odboj) hovořilo se že záhy měl odejít do Francie. Dánsko,Norsko i další západní země dělaly taky odboj ale nebyl tak drsný vůči okupantům a dnes jim to nikdo nevyčitá. Naopak skončili v západní sféře my se stali sovětskou kolonii po válce. To jsou fakta nikoli spekulace.

David

28. 05. 2022, 09:30

V době atentátu rozhodně odboj nebyl zlikvidovaný ( byť někteří jeho člení představitelé byli eliminováni), a především ne všichni byli spokojení. Ona sociální politika nebyla až tak zlatá, a platila hlavně pro zbrojní průmysl. Nic to ale nemění na tom, že Hedydrich plánoval zintenzivnění represí, takže by víc lidí šlo do koncentráků, víc lidí by skončilo na popravištích. Nezapomeňte, že cílem nacistického německa byla likvidace českého národa.

karel

27. 05. 2022, 23:21

David - v té době už byl oboj prakticky zlikvidovaný, ministerský předseda Eliáš zatčený (popravený až po Heydrichově smrti), generálové Bílý a Vojta popraveni.Heydrich používal represe vůči odpůrcům režimu ale pracující v továrnách dostávali poukazy na rekreace(LUhačovice), závodní stravování,lístky na zboží - proto také zbrojovky vyráběly více než po nich němci požadovali viz výroba LT38, takže další represe od Heydricha by už pravděpodobně nebyly.Viz Veritas vincit.

Veritas vincit

27. 05. 2022, 19:33

To, že museli přiletět vojáci až z Británie, aby zabili Reinharda Heydricha, ukazuje na jedinou věc. Že v Protektorátu neexistoval žádný odboj, natož schopný. Uměli si předávat jenom "tichou poštu".
V Protektorátu se v červnu 1942 vesele pracovalo pro Říši a užívalo dávek pro pracující. Všichni byli spokojení. :slight_smile:
Reinhard Heydrich jezdil po Protektorátu zásadně bez ochranky, což si nedovolil žádný vysoko postavený nacista nikde ve zbytku okupované Evropy a možná ani v Německu. Takový to byl pohodový Protektorát. :slight_smile:

David

27. 05. 2022, 14:45

Pro Richard Šebesta - kontroverzní je ve válce každý krok. A když - oprávněně - poukazujete na onen vysoký počet obětí, které přišly po artentátu na Heydricha, včetně Lidic atd - kde berete jistotu, že by ty oběti nebyly i bez toho atentátu? Heydrich přišel, aby nastolil vůči Čechům tvrdou ruku - to nebyl bonvivánský aristokrat jako Neurath, který jen chtěl mít klid. Heydrich plánoval zeslílit represe, a postupoval velice metodicky. Takže by mnohem více Čechů skončilo v koncentrácích, na popravištích atd. Ve výsledku by tak těch obětí bylo nejspíš ještě víc
A poválečný vývoj, ten byl výsledkem zcela jiné politiky -a atentát na Heydricha s tím neměl nic společného

Richard Šebesta

27. 05. 2022, 12:24

Už jsem psal na konkurenční weby. Čin londýnského odboje ,kdy zabili Heydricha byl velmi kontroverzní. Hrdinný byl ale stalo to za to ? Ty zničené životy,stovky nevinných popravených a kromě toho,že západní země anulovaly Mnichov nic jiného nepřinesl. To o co západní odboj usiloval tedy aby po válce bylo Československo nezavislé a svobodné se nenaplnilo,byli jsme spíše sovětskou kolonii. Z tohoto pohledu se přání atentátniků nenaplnila a jak už jsem psal čin byl sice hrdinský ale kontroverzní a možná i zbytečný !

Bob

27. 05. 2022, 10:41

Tatínek mé paní pochází z malé obce u Nového Strašecí a dodnes vzpomíná, jak v 4 pokojovém domku v jedné části bydlela německá rodina a ve druhé jeho, česká. Na půdě nad místnostmi byl ukrytý americký stíhač jménem Jimmy ( zhruba 20.letý ) po dobu asi 1,5-2 let a ve chlívku pro kozu ukrajinský partizán tuším jménem Vasil si léčil zranění. Děda vyprávěl, jak jednou v kuchyni otevřeli sousedovic děti dveře, za dveřmi stál Vasil se samopalem a co by prý dělal, kdyby ho objevili. Všechny bych postřílel tj. ony Němce. Od baráčku zhruba ve vzdálenosti 200 m. je dodnes mostík přes místní trať a za ním cca 20 metrů měli v zemi vykopanou zemljanku další partizáni. Babička mé ženy jim tam nosívala nadojené nléko, brambory a co dům dal. Několikrát to tam prohlédavalo četnictvo, ale nikdy nic nenašlo. Tchán nikdy nebyl schopen odpovědět na otázku, zda to bylo hrdinství, nepromyšlenost, vlastenectví, ale jednou řekl, že se svého otce zeptal, zda ví, co by se bývalo stalo, kdyby to Němci zjistili a on mu řekl, že se domnívá, že Němci ze stavení to museli tušit a že by celou obec vyhladili. Takže nejenom spolupracovníci výsadkářů, ale i jinde byla řada vlastenců pomáhajících bojovníkům proti německým okupantům. A ten Jimmy se po válce stal plk. americké armády, letec, a otci mého tchána až do své smrti posílal ze Států pozdravy.

Tomáš

27. 05. 2022, 10:06

Atentát spáchaný na R. Heydricha před osmdesáti roky je významný odbojovy čin, který byl iniciovan londynskou vládou. Plán vypracoval Plk Moravec a je z historického hlediska nejasný postoj prezidenta Benese, je to neuvěřitelné, když to konstatuje naše oficiální historiografie. Následné represalie byly obrovské a domácí odboj varoval před nimi, historici se rozcházejí v počtu obětí a tak je učiněn kvalifikovaný odhad. Obdobně je to i v kvantifikovani ztrat vojáků z českých zemí za Velké války, jsou nepřekonatelné rozpory historiků. Je to smutné, jak po tolika letech nejsou jednoznačně názory na důležité milníky našich dějin.