EXCALIBUR
CZUB - KONFIG
CZUB - ESHOP

Muzeum opevnění Králický řopík láká na novou „provozní budovu“

 29. 08. 2017      kategorie: Vojenská historie      0 bez komentáře
Přidat na Seznam.cz

Muzeum opevnění Králický řopík představuje objekt lehkého opevnění vz.37, č.111 (lidově přezdívaný řopík, ze zkratky ŘOP-Ředitelství opevňovacích prací) v pokročilejším stádiu rekonstrukce. Během prohlídky si návštěvníci mohou vyzkoušet dobové funkční pevnostní vybavení jako periskop nebo ruční ventilátor a dokonce si mohou zahýbat i kulometem ve střílně.

LO111 s přístavbou foto Roman Sýkora
Foto: Objekt lehkého opevnění vz.37, č.111 s přístavbou | autor: Roman Sýkora

V poslední době se dobrovolníci ze spolku Králický řopík, který tento muzejní objekt provozuje, zaměřili na exteriéry. Málo který návštěvník si totiž dnes uvědomuje, že opevnění není jen o betonu a pancíři. Při našich prohlídkách chceme seznamovat veřejnost i s méně známými fakty, jako to že samotné lehké opevnění by ztrácelo svůj smysl bez doplnění o polní opevnění. Takové polní opevnění byl vlastně systém spojovacích a přibližovacích zákopů doplněných o okopy pro kulomety a další jiné zbraně.

Unikátní snímek z Králicka. V pozadí povrch tvrze Hůrka.030 foto Luboš Trkovský
Foto: Unikátní snímek z Králicka. V pozadí povrch tvrze Hůrka | foto poskytl: Luboš Trkovský

Samotní vojáci by se totiž před stažením do pevnůstky bránili už z polních postavení v těchto zákopech. Proto jsme se rozhodli jeden takový okop pro lehký kulomet zbudovat poblíž námi rekonstruovaného řopíku. Největší radost z okopu pro lehký kulomet nám udělala dobová fotografie, která se k nám dostala po jeho zřízení. Z fotografie je totiž patrné, že právě takový okop skutečně nedaleko L.O. č.111 byl i v roce 1938.

 střelec v okopu pro lehký kuloment při natačení dokumentu foto Zdeněk Jenčík
Foto: Střelec v okopu pro lehký kuloment při natačení dokumentu | autor: Zdeněk Jenčík

Jako další vylepšení exterieru jsme se rozhodli zřídit tzv. mobilizační přístřešek pro posádku lehkého opevnění. Chtěli jsme tím upozornit na problematické ubytování, které mobilizované vojáky při obsazování lehkého opevnění doprovázelo.

Babí G3.60.A-200 foto Luboš Trkovský
Foto: Ukázka dřevěné provozní budovy na Babí | foto poskytl: Luboš Trkovský

Každý voják měl mít po mobilizaci u sebe pouze deku a jeden díl celty, přičemž ze dvou celt se dal složit stan pro dva muže. Takový způsob ubytování byl však vhodný jen za teplejšího počasí. Na konci září 1938 kdy mobilizace probíhala, už moc teplé počasí nevládlo.

Sudetenland-album-54 foto Luboš Trkovský
Foto: Další ukázka dřevěné provozní budovy | foto poskytl: Luboš Trkovský

Proto se musela hledat jiné řešení. Buď se mohl poblíž objektu zbudovat vhodný dřevozemní úkryt tzv. zemlijanka. Pokud bylo méně času, stloukal se z prken improvizovaný přístřešek. Protože nám není známo, že by jiné muzeum lehkého opevnění takový přístřešek v rámci rekonstrukce postavilo, rozhodli jsme se ho postavit.

stavba přístřešku foto Zdeněk Jenčík
Foto: Stavba přístřešku | autor: Zdeněk Jenčík

Přístřešek jako takový mohl být „přilepený" na samotnou pevnůstku nebo stál někde poblíž vedle ní. Podle dobových fotografií víme, že takové přístřešky byly poměrně nízké. To pravděpodobně protože měli sloužit pouze pro spánek. My jsme ho při jeho realizaci postavili o něco vyšší a to hlavně z provozních důvodů. Mezi sebou jsme si samotný přístřešek pojmenovali jako provozní budovu.

dokončování střechy přístřešku foto Zdeněk Jenčík
Foto: Dokončování střechy přístřešku  | autor: Zdeněk Jenčík

To hlavně protože má být využíván při provozu i návštěvníky, aby mohl poskytnout úkryt před deštěm nebo ostrým sluníčkem během čekání na prohlídku. Hlavně v období letních prázdnin se setkáváme se zvýšeným zájmen ze strany návštěvníků, kteří doposud neměli důstojný prostor, kde by mohli vyčkat prohlídky.

LO111 s přístavbou 2 foto Roman Sýkora
Foto: Objekt lehkého opevnění vz.37, č.111 s přístavbou | autor: Roman Sýkora

Poslednímožnost, kdy si letos budou mocti návštěvníci nový přístřešek prohlédnout, je 23.9. V tento termín si budeme připomínat 79. výročí všeobecné mobilizace čs. branné moci. Také se zapojíme do akce Světla nad bunkry, během které za tmy nasvítíme L.O. č. 111.

nasvícený králický řopík o akci světla nad bunkry foto Zdeněk Jenčík
Foto: Nasvícený králický řopík během akce Světla nad bunkry | autor: Zdeněk Jenčík

Během loňské akce Světla nad bunkry se na Králicku podařilo nasvítit přibližně dvacítka bunkrů. Během letošního ročníků bude na Králicku osvětlena opět většina objektů opevnění ve kterých jsou provozovány muzea. Mezi nejzajímavější výhledy bude patřit ten z povrchu Tvrze Hůrka, kde budou osvětleny všechny objekty. Méně zajímavé pohledy nebudou ani na Tvrzi Bouda, kde ač jsou všechny objekty v lese, bude jich většina také rozsvícena. Více o akci Světla nad bunkry se můžete dočíst na oficiálních stránkách akce.

Více o Muzeu opevnění Králický řopík , (např. jak se k němu dostanete) se dozvíte na webu kralicky-ropik.cz.

Komentáře