EXCALIBUR
CZUB - KONFIG
CZUB - ESHOP

Příslušníci SS a povraždění amerických zajatců na Konopišti: Případ z dubna 1945

 07. 02. 2022      kategorie: Vojenská historie      27 komentářů
Přidat na Seznam.cz

Zámek Konopiště u středočeského Benešova u Prahy, nejpůvodněji hrad asi z konce 13. století, má za sebou bohatou minulost. Např. v období pozdního středověku byla jeho vlastníkem jedna z větví Šternberků, k níž patřili takoví zástupci tehdejšího českého katolického panstva jako třeba Zdeněk Konopišťský ze Šternberka, stojící v čele tzv. Jednoty zelenohorské, jež roku 1467 zahájila povstání proti králi Jiřímu z Poděbrad. Dnes je historie zámku spojována především s působením arcivévody Franze Ferdinanda d´Este. Ten, od roku 1896 poplatný za následníka rakousko-uherského trůnu, koupil Konopiště už v roce 1887 – a mj. ještě krátce před svým zavražděním v bosenském Sarajevu 28. června 1914, vnímaným za tak podstatné pro následné vypuknutí první světové války, zde hostil německého císaře Viléma II. Po roce 1918 převzal zámek československý stát.

Svoji specifičtější roli mělo Konopiště ovšem sehrát i později, v době Protektorátu Čechy a Morava a druhé světové války. Prvotním předpokladem pro to bylo zřízení rozsáhlého cvičiště Waffen-SS v oblasti středočeského Posázaví a Povltaví, realizované od roku 1942. V rámci toho došlo do roku 1944, kdy rozloha výcvikového prostoru přesáhla 430 čtverečních km, k nucenému vysídlení velké části obyvatelstva z více než 140 vesnic a městeček v dotyčných částech Benešovska, Sedlčanska a Voticka. Dodejme, že ještě předtím se na německé straně vyskytly i projekty pro vytvoření zcela nových cvičišť zhruba v téže oblasti (a mohl se tu naskýtat jistý rozdíl od rozšiřování stávajících cvičišť, sloužících dříve československé armádě) prvořadě pro potřeby Wehrmachtu.

konopiste_01
Foto: Současný pohled na zámek Konopiště. Skutečnost, že zde v letech 1943-45 působilo velitelství přilehlého cvičiště Waffen-SS, je součástí jeho dlouhé historie. | Wikimedia Commons / Public domain

S komplexem tzv. SS-Truppenübungsplatz Beneschau nebo, od října 1943, Böhmen (čili Vojenského cvičiště SS Benešov, resp. Čechy) byla svázána činnost nově zřízených vojenských škol SS pro ženisty, dělostřelectvo, pancéřové granátníky a útočná děla, resp. stíhače tanků. Jeho součástí se staly také menší kárné, pracovní či koncentrační tábory, po organizační stránce zčásti pobočky koncentračního tábora Flossenbürg. Zároveň, zakládání zemědělských tzv. SS-Hofů na tomto území může asi poskytovat další reálný podklad pro tvrzení, označující tento celkový krok jako přípravu k budoucí germanizaci českého prostoru. Každopádně, v regionu jižně od Prahy se tímto zformoval specifický celek. Opakovanými návštěvníky při zdejších manévrech byli státní ministr pro Čechy a Moravu Karl Hermann Frank nebo vrchní velitel Waffen-SS v Protektorátu hrabě von Pückler-Burghauss.

Na Konopiště, nacházející se na okraji prostoru, přesídlilo v březnu 1943 z města Benešov jeho velitelství. To v této době již spočívalo v rukou SS-Oberführera Alfreda Karrasche, povýšeného pak v průběhu roku 1944 na Brigadeführera a generálmajora Waffen-SS a tzv. ochranné policie (Schutzpolizei). Charakterizována situace od počátku května 1945 zásahem zde se nacházejících jednotek proti českému povstání a vzápětí jejich ústupem před sovětskou Rudou armádou směrem na západ, do amerického zajetí, jen krátce předtím přitom došlo k události, kdy do zajetí místních SSmanů padla skupina příslušníků americké United States Air Force (USAAF).

konopiste_02Foto: Formace amerických B-17, patřících ke 490. bombardovací skupině v rámci americké 8. letecké armády (8th Air Force). Zrovna k dotyčné skupině náležely i ty z těchto Flying Fortresses („Létajících pevností“), jejichž posádkám se 19. dubna 1945 stal osudným střet s německými stíhačkami nad rozsáhlým výcvikovým prostorem Waffen-SS v jižní části středních Čech, resp. nouzový výsadek přímo na území cvičiště. | Wikimedia Commons / Public domain   

Když se ve čtvrtek 19. dubna 1945 objevily nad českým prostorem početné svazky amerických bombardérů Boeing B-17, doprovázené  stíhačkami P-51 Mustang, s cílem udeřit na železniční objekty v saské Pirně, Ústí nad Labem a Karlových Varech., příp. část této síly se ocitla nad jižní částí středních Čech, a když proti ní vystartovaly z pražského ruzyňského letiště desítky německých Messerschmittů (Me-262), strhl se po poledni toho dne nad středními Čechami vzdušný souboj, jenž si vyžádal ztráty na obou stranách. Jeden z amerických B-17, vážně poškozen útokem německé stíhačky, explodoval, a s jeho pádem právě na území benešovského cvičiště SS zahynulo 7 členů posádky. 3 zbývající se stačili zachránit skokem na padácích.

Rovněž v prostoru nad cvičištěm došlo k poškození jiného amerického bombardéru, z něhož na rozkaz velitele posádky vyskákalo 7 jejích členů. Tento letoun byl pak po novém německém napadení nad oblastí Plzně opuštěn i zbytkem posádky, a nakonec se zřítil v Krušných horách. Jeden z parašutistů, jež ho opustili už nad cvičištěm, radiotelegrafista Peter Malires, byl zatím hned po dopadu zastřelen maďarskými příslušníky SS, patřícími k těm, kteří byli do pátrání po těchto letcích nasazeni. Další  (zadní střelec Newton Parker) se skrýval v lesích, a při postupu na západ, nakonec se mu, i za pomoci českého železničáře, podařilo dostat se ke svým krajanům, americké Pattonově armádě, postoupivší do západních Čech. Ostatních pět, společně s trojicí parašutistů z prvního sestřeleného bombardéru, bylo příslušníky SS zajato. Poznamenejme, že oba letouny patřily ke 490. bombardovací skupině, která tvořila součást americké 8. letecké armády, operující z anglických základen (byť je v souvislosti s nálety na Ústí nad Labem z 19. a každopádně předchozím ze 17. dubna 1945 zmiňována též účast 15. letecké armády, využívající letišť v Itálii).

Dohromady 8 zajatých Američanů bylo převezeno na konopišťské velitelství. Tam byli zhruba od 17. hodiny podrobeni výslechu, vedeného SS-Brigadeführerem Karraschem; a následně, asi okolo noční 22. hodiny, byli odvedeni na nedalekou silnici a tam zastřeleni ranou do týla. Jejich těla odvezli SSmani na louku u zemědělské usedlosti v blízkém okolí, kde je vyskládali do vyhloubené jámy, překryté pak vrstvou kompostu.

Na základě jistých důkazů se už těsně po válce začal tento případ prošetřovat, i za asistence dvou kapitánů amerického letectva z Plzně, kteří v září 1945 navštívili Benešov. Ale teprve koncem roku 1946 bylo v podstatě náhodou objeveno místo, kde byli zastřelení letci pohřbeni. Pak již na americké vojenské misi spočinula 15. ledna 1947 exhumace jejich ostatků, uložených později na americkém vojenském hřbitově v belgickém Neuville-en-Condroz.

Poukazuje se na určitou mimořádnost tohoto případu, označovaného za největší hromadnou vraždu zajatých amerických letců na českém území za druhé světové války. Lze upozornit na ženevskou konvenci z roku 1929, která válečným zajatcům z řad západních Spojenců v německém držení nejobecněji slibovala přece jen lepší zacházení, oproti třeba válečným zajatcům sovětským. Na druhou stranu ale, zrovna případy lynčování a zabíjení dopadených spojeneckých letců z německé strany nebyly v reálu něčím neobvyklým. Je připomínán i tajný rozkaz Reichsführera SS Heinricha Himmlera, nařizující nakládání se zajatými spojeneckými letci jako s teroristy; a uvádí se, že sami Američané po válce soudně stíhali osoby z německých řad, zodpovědné za usmrcení více než 1200 sestřelených vlastních letců.

ZB_vz._26_Waffen-SS
Foto: Příslušníci Waffen-SS s kulometem ZB vz.26 | Wikimedia Commons / Public domain

Pokud by na bázi běžných rozkazů mělo být standardem převezení zajatců na letiště v pražských Kbelích a jejich výslech specialisty z Luftwaffe, onu „mimořádnost“ skutečného rozhodnutí konopišťských velitelů SS jistě podněcují, kromě blížícího se konce války a faktu, že oni sami jen o několik málo týdnů později nalezli určitou „spásu“ zrovna v americkém zajetí (přijatelnější než alternativa zajetí sovětského), i tvrzení, vztahující se čistě k jejich osobním vazbám. Na jednu stranu, sám Karrasch měl mít totiž informace o osudu svého syna, který byl jako zajatý kapitán německé ponorky držen v relativně příznivých podmínkách v USA. Na stranu druhou, dosti rozhodující však mohl být vliv jeho zástupce SS-Sturmbannführera Otty Haupricha, rozčileného během výslechu zajatců, že terčem náletu bylo Ústí nad Labem, kde pobývala jeho rodina, přičemž se mu měl jeden z letců dokonce vysmívat.

V každém případě, Karrasch, Hauprich a další v případu angažovaní poté jaksi sami unikli zvláštní pozornosti Američanů - a to přesto, že Hauprich měl být koncem roku 1946 vydán Československu, avšak považováno toto za omyl, byl ČSR brzy vrácen zase zpět do amerického zajateckého tábora v Dachau. Mnohem později, od roku 1971, a vlastně z prvotní iniciativy československé StB, proběhlo formální trestní stíhání v této věci za jisté spolupráce mezi komunistickým Československem a západoněmeckou Spolkovou republikou. Zatímco ale  Karrasch už v roce 1968 zemřel, vyšetřování Otty Haupricha, jež v letech 1976-78 vedlo státní zastupitelství v západoněmeckém Trevíru, bylo, vzhledem k popírání vyšetřovaného a nedostatku důkazů, zastaveno. Podobně, příp. navíc s pohledem na případ jako již na promlčený, dopadlo v SRN vyšetřování dalších bývalých SSmanů, kteří se na konopišťském povraždění amerických zajatců v dubnu 1945 přímo podíleli.

Zdroj: britannica.com, KOS, Petr: Cvičiště Benešov VSTUP ZAKÁZÁN!!  Vyd. Nakladatelství Posázaví

Komentáře

Czert

11. 02. 2022, 09:04

Je velmi smutne ze se tu najdou lidi co popiraji planovanou genocidu cechu po valce od nemcu.
A roni krokodyly slzy nad osudem nemcu po 45.

Jenze mili soukmenovci, lidi v 45 meli v zive paeti nemecke plany pro cechy a slovany.

Czert

11. 02. 2022, 09:01

Karlik
Ano, krasne si sem dal pocet ckenu v ksc.
Otazecka, co se stalo mezi 38 a 45 ze se pocet clenu ksc tak narostl?
A kolik bylo clenu nemecke komunisticke strany v ddr?

Czert

10. 02. 2022, 13:31

Karlik
Jedine ceho litujes, ze nejsi dostatecne stary, aby ses mohl v 38 pridat ge germanum a ukazat slovanum jak se ma spravne chovat radoby germanizovany slovan.

Pavol Satko

09. 02. 2022, 11:07

Martin,
ano tak to bolo. Tie slovanske družiny po tom čo sa Longobardi prestahovali do Panonie, prišli do Čiech cez Moravu zo Slovenska. :)

Martin

08. 02. 2022, 20:49

Vladimír: Do jakých Slovanů? Tady nejsme v Polsku nebo na Slovensku, ale v ČR, křižovatce národů. Genová struktura jasně prokazuje, že původní obyvatelstvo nebylo vytlačeno ani vyvražděno, ale asimilováno Slovanskou menšinou, která zaujala vůdčí postavení. Češi jednoduše nejdou označit žádnou rasovou skupinou. Jsme něco jako Amíci nebo Australani na Evropský způsob.

Parlamentní

08. 02. 2022, 17:47

Tak v Rusku jsem nikdy nebyl. Ovsem kamaradi tam vyrazili za poznanim a podle jejich vypraveni jsou obchody plne i ceskych piv a vlak z Moskvy do Petrohradu jede celkem rychle az 200km/h. Hotely ciste a poradek i na ulicich. A zavist je vsude i v USA. Pomluvi rovnez nejsou nikomu cizi, jen musis zapadnout do diskuze. Dcera zila na Floride a tak nemam duvod neverit.

Veritas vincit

08. 02. 2022, 10:45

Parlamentní
"Hdp neni ukazatelem kvality zivota. Pri svych cestach jsem videl v Africe i v Asii chudobu, ale lidicky se usmivali a byli prijemni."
*
Možná se usmívají proto, že si vzájemně nezávidí a nepomlouvají ostatní jako obyvatelstvo v české kotlině od nepaměti. Možná také neukradnou vše co není jejich, co není přivařené a zabetonované jako v ČR...
To se to žvaní v teple EU pod ochranou NATO. :-)
Již léta to nevypadá, že by se Rusové ze široka usmívali.
Podle všeho Rusové z Ruska utíkají a potom, že to není o HDP na 1 obyvatele.
Zato ve vyspělých zemích jako USA, Německo, Švýcarsko, Rakousko, Izrael mají co dělat, aby zvládli příval příchozích. :-)

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/statistiky-rusko-eurostat-migrace-rusu-ze-zeme-cesko-rosstat-rozdil.A200107_143328_domaci_lre
https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/rusko-migrace-mladi-lide_1902041426_pjhttps://archiv.hn.cz/c1-65469400-za-ctvrtstoleti-z-ruska-emigrovalo-az-18-milionu-obyvatel

Parlamentní

08. 02. 2022, 08:32

Hdp neni ukazatelem kvality zivota. Pri svych cestach jsem videl v Africe i v Asii chudobu, ale lidicky se usmivali a byli prijemni. Rad jsem se s nimi snazil domluvit. Urcite to nebylo z maleho Hdp. A baksis ode mne nedostali.

Pavol Satko

07. 02. 2022, 20:56

zero
iste ze Česi maju blizsie k Nemcom a Rakusakom. hned ako dojdete do Tatier jodlujete. :grinning:

zero foxtrot

07. 02. 2022, 19:54

mira:
kulturne i stylem zivota mame bliz k rakusanum a nemcum nez treba ke slovakum nebo jakejmkoliv dalsim slovanum, hehehe.

Veritas vincit

07. 02. 2022, 17:35

Parlamentní
"Jen pro predstavu jakou ma vzdelanost zapad od nasich hranic. Když si 60 procent německy hovořících obyvatel Evropy myslí, že elektrický proud sídlí v zásuvce, tak už se můžeme dočkat lecčeho."
*
Posmívat se bez hodnověrných důkazů umíš, ale myslet a makat ti nejde, viď ty "německy mluvící". :-)
HDP na 1 obyvatele (2021) podle IMF:
11. Švýcarsko 75,880 USD
24. Rakousko 57,891 USD
26. Německo 56,956 USD
45. ČR 42,956 USD
74. Rusko 29,485 USD
Slovani. :-)
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(PPP)_per_capita

Veritas vincit

07. 02. 2022, 17:24

Vladimír, ...
Tak dlouho jste s tím kňouráním a fňukáním o útisku Slovanů otravovali,
až to prozkoumali genetici a udělali jasnou tečku za pohádkami a bajkami o Slovanech, slovanství a slovanské vzájemnosti..., soukmenovectví s ruskými barbary na Východě.
Už od dětství mi byli komouši s tím svým lísáním, vlezdoprdelkovstvím k ruským okupantům podezřelí a odporní. 1/3 je až moc. :-)
A přitom do roku 1937 stačilo 3 mil. Němců, menšina, asi 1/3 obyvatel Československa, aby bylo Československo 5. nejvyspělejší stát v Evropě a 11. na světě.
:-)

Wanislav

07. 02. 2022, 17:18

Rozhodně nejsem milovník germánů. Odsun němců, byl to nejlepší co nás mohlo potkat. Zabavení majetku prostě byly reparace v okamžitém slova smyslu. Bylo po válce a soudit to z dnešního pohledu objektivně skoro nelze. Dědeček mi říkal, že po válce ti největší lovci němců byly udavači za války.
Nemci nás nestačili vyhladit či odsunout jen díky tomu, že neměli čas. Zaplať pánu bohu za to!
Ovšem po 48 u nás bylo zničeno mnoho životů a nebyly to jen vraždy polityckých věznů. Kolik lidí mělo zničený život kádrovými posudky od svých soudruhů, kolik lidí bylo udáno a obžalováno na základě vykonstuovaných podkladů. Já se vrátit do svéry ruského vlivu rozhodně nechci a rousko opět nic jiného nenabízí.

Parlamentní

07. 02. 2022, 17:14

Jen pro predstavu jakou ma vzdelanost zapad od nasich hranic. Když si 60 procent německy hovořících obyvatel Evropy myslí, že elektrický proud sídlí v zásuvce, tak už se můžeme dočkat lecčeho.

Pavol Satko

07. 02. 2022, 16:49

Veritas s tou genetikou to neprehanaj. Nemci na vychod od labe maju vyrazny podiel "slovanskej" DNA a  tušim to bol Bismarck , ktory povedal, že Prus je človek, čo zabudol, že jeho dedo bol Slovan. Napr. dnešni Madari su "geneticky kvalitnejši" Slovania než Slovaci.

Pavol Satko

07. 02. 2022, 16:45

Jarda
Masaryk nevladol v Rakuzsku a tam na zaklade zakona tiež prišli Habzburgovci o všetok majetok. Nakoniec bola to ich politika, čo viedla k Vellkej vojne.

Jarda K

07. 02. 2022, 15:40

Po roce 1918 převzal zámek československý stát. To je krásný eufemismus pro Masarykovo pomstychtivost a zlodějinu.

Veritas vincit

07. 02. 2022, 15:12

Pavol Satko
To máš pravdu Paľo.
To je ta nejsmutnější část historie Československa.
1923 - 132 000 členů KSČ (Komunistická strana Československa.)
1929 - 40 000
1945 - 475 000
1948 - 1 400 000
Do konce roku 1948 se uvádí až 2 500 000 členů KSČ
1989 - 1 700 000 až 2 000 000
Já myslím, že čistě "slovanský živel" zacítil šanci se "realizovat". :-)
Podle toho to taky dopadlo. :-)
Hlavně nezapomeň, že ty počty členů jsou Čechy, Morava, Slezsko a Slovensko dohromady. :-)

V 80. letech v Nižné na Oravě mně před hotelem "Radar" kontrolovali občanku dva chlapi v civilu od StB. Když odešli, tak mi rodák Miro dal několik dobrých rad. Abych si hlavně dával pozor na hubu co kecám v hospodě za kolejema i v hotelu. Během dvou dnů mi potom ukázal pár týpků, starších, rádoby společensky ustrojených chlapků v ošuňtělých sakách, kteří cumlali jedno pivo 3 hodiny, kterým se údajně ještě ve skříni houpala fašistická uniforma Slovenského štátu, ale od konce války pilně donášeli komunistům. :-)
Samozřejmě, že v Česku i na Moravě fungovali stejně. :-)

Wanislav

07. 02. 2022, 14:46

Panové takt rochu s vámi souhlasím i nesouhlasím. Zvěrstva napáchaná němci u nás rozhodně nepřevyšují zverstva napáchané po válce. Slovanská vzájemnost je chiméra, s východními národy nemáme společnou ani genetiku ani naturel.

Parlamentní

07. 02. 2022, 14:42

Veritas, ja nenapadám žádné etnikum. Ovšem u tebe si nejsem jist. Dej si pozor.
§ 356Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod
(1) Kdo veřejně podněcuje k nenávisti k některému národu, rase, etnické skupině, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejich příslušníků, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

(2) Stejně bude potrestán, kdo se spolčí nebo srotí k spáchání činu uvedeného v odstavci 1.

(3) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem, nebo

b) účastní-li se aktivně takovým činem činnosti skupiny, organizace nebo sdružení, které hlásá diskriminaci, násilí nebo rasovou, etnickou, třídní, náboženskou a jinou nenávist.

Pavol Satko

07. 02. 2022, 14:28

veritas,
a kde ste mali tu svoju keltsko-germansku genetiku, ked ste v slobodnych volbach v roku 1946 všetkym zvolili komunstov a v roku 1948 vas bolo 1,5 miliona v KSČ?

Veritas vincit

07. 02. 2022, 14:18

Vladimír, Parlamentní, Liberal shark.
Klidně si patlejte tu svoji slovanskou kuličku exkrementů v dlaních.
Já vám ji přece neberu. Stejně jako vaše nerozborné genetické i mentální přátelství s ruskými soukmenovci.

Vtipné mi připadá, že si hrajete na Slovany, nevíte kdy přišli do Evropy, kdo byl v Evropě dříve, kdo koho vytlačil ze střední Evropy. Nejlépe to vše podtrhuje anglosaský nick "Liberal shark".
Neznám nic slovanštějšího. :-)

Liberal shark

07. 02. 2022, 13:58

Tušil jsem to, a právem :-).

Parlamentní

07. 02. 2022, 12:57

Vladimir
Ja se stále divim, ze Veritas nepise sve slinty do nemeckych webu a diskuzich:smile:Bud neumí nemecky a je rad ze zvladne cestinu. Na Nemeckych webech ovsem vladne tezka cenzura pripadne excesy resi soud. No asi tak, jsem rad, ze neni v Cesku zakoreneny policejni stat jako v Nemecku. Vzdy se mudim smat, kdyz nejaky hlupak neznaly pomeru v Nemecku nam dava jako vzor jejich poslusnost a smysl pro poradek. Vim o cem pisi.

Veritas vincit

07. 02. 2022, 12:05

Vladimír
Nemohu za zbabělost Československa v září 1938 v březnu 1939 ani v srpnu 1968.
Nejsem ten, kdo až po 2. sv. válce vtrhnul do Sudet, když tam nebyli chlapi, abych ukázal dětem a starcům, jak jsem "statečný".
Úplně postačí, když při své argumentaci nebudeš lhát jako Slovan. :-)

Veritas vincit

07. 02. 2022, 11:56

liberal shark
Máš trochu popletené představy.
První zmínky o Germánech se datují někde kolem roku 200 let př.n.l.
Germáni začali vytlačovat Kelty ze středu Evropy.
První zmínky o Slovanech, kteří táhnou z Východu do Evropy zaznamenal starý Řím až někdy kolem 6. století..., tedy asi 800 let po Germánech...

Myslím, že je to dodnes na ekonomice Německa i Rakouska vidět,
že se jim tam neusalašili žádní Slované. :-)
Jejich HDP na 1 obyvatele (2021) je asi o 40% vyšší než v ČR a asi 2x vyšší než Ruska.
Což by odpovídalo procentnímu zastoupení slovanských genu v populaci. :-)
V ČR je na tom obyvatelstvo ještě skvěle.
Naštěstí ze 2/3 převažuje mix keltských a germánských genů.
Těch zbylých 33% je v populaci lehce rozpoznatelných.
Důležité je, že ČR není slovanská země po genetické linii. Což svým způsobem začal správně tušit již K.H.Borovský v roce 1846. :-)

liberal shark

07. 02. 2022, 08:06

Území na soutoku Vltavy a Sázavy bylo určeno k vytvoření německého ostrova přímo v srdci českého prostoru jako první krok k realizaci General Plan Ost. Umístění cvičiště Waffen SS zde bylo jen dočasné na dobu války. Snahy o germanizaci celé střední Evropy nejsou jen záležitostí německého nacionálního socialismu, ale přirozeným pokračováním tisícileté expanze Sasů od moře na Východ, která vedla k vyhlazení či germanizaci Polabských Slovanů a západních Slovanů na území dnešního Rakouska. Tuto štafetu převzalo později Prusko při germanizaci Slezska a Kladska. Po vzniku Německa a umělého německého "národa" v roce 1871 nabrala tato politika nových dimenzí a v podstatě pokračuje jinými prostředky dodnes. Stačí koupit nějakému příslušníku německé krajní levice (hnědé, rudé či zelené) dvě tři piva a začne to z něj padat.