EXCALIBUR
CZUB - KONFIG
CZUB - ESHOP

Napoleonovo tažení do Egypta a nález klíče odhalujícího tajemství starověké civilizace

 19. 04. 2023      kategorie: Vojenská historie      0 bez komentáře
Přidat na Seznam.cz

V roce 1798 začalo Napoleonovo tažení do Egypta, které mělo ambiciózní cíle: rozšířit francouzskou říši a získat nové znalosti o starověké civilizaci. V průběhu bojů se Francouzům podařilo porazit mamlúcké jednotky v bitvě u Pyramid, avšak admirál Nelson zničil francouzské loďstvo v bitvě u Nilu, což vedlo k přerušení spojení mezi Marseille, Toulonem a Alexandrií. Napoleon byl tak nucen budovat pobřežní obranu.

V Napoleonově vojsku byla velká skupina historiků, archeologů, vědců, lékařů, inženýrů a botaniků, kteří měli zkoumat starý Egypt a zároveň vypomáhali s civilní správou země. Tato skupina se později stala klíčovým hráčem v archeologických výzkumech v Egyptě. Díky nim byl objeven jeden z nejdůležitějších archeologických nálezů v historii - klíč, který odhalil tajemství starověké civilizace a dal vzniknout celému oboru archeologie.

shutterstock_1349981312Foto: V Napoleonově vojsku byla velká skupina historiků, archeologů, vědců, lékařů, inženýrů a botaniků, kteří měli zkoumat starý Egypt a zároveň vypomáhali s civilní správou země. Tato skupina se později stala klíčovým hráčem v archeologických výzkumech v Egyptě. (ilustrační foto) | Shutterstock

Navzdory válečnému stavu začaly práce na zavlažovacích projektech, stavěly se nové mlýny a nemocnice, zlepšily se podmínky na tržištích a fungovalo vybírání daní. Francouzská civilní správa se stala vzorem pro dobrou vládu, nejmoudřejší, jakou Egypt poznal po mnoha staletích.

Jedna ze starých pevností, která bránila ústí Nilu, byla pevnost Julien, původně postavená kolem roku 1470 mamlúckým sultánem. V roce 1799 se nacházela ve strašném stavu a zoufale potřebovala opravu. K pevnosti byl vyslán oddíl francouzských vojáků a inženýrů, kteří se pustili do přestavby. Staré zdi byly zbořeny a kámen byl znovu použit k posílení nových zdí a k výstavbě střílen. Při kopání základů pro rozšíření pevnosti byla nalezena prastará kamenná zeď a 15. července 1799 francouzští vojáci objevili velkou černou čedičovou desku, zabudovanou do starobylé zdi. Tato černá deska nepravidelného tvaru byla zjevně rozbita extrémní silou již dávno před mnoha lety, ale její neobvyklá barva a tvar vybledly ve srovnání s tím, čím kdysi vynikala. Na líc desky byly napsány tři různé jazyky. Velitel Francouzů Pierre-François Bouchard si uvědomil, že právě našli historický artefakt mimořádné ceny. Bouchard okamžitě informoval Napoleona a vědce výpravy a ti zjistili, že objevili opravdový poklad.

Tři písma napsaná na starověké desce byla řecká, egyptské hieroglyfy a egyptské démotické. Starověké řecké písmo archeologům prozradilo, že jej napsali kněží na počest egyptského krále Ptolemaia V. v roce 196 př. n. l. Ještě důležitějším zjištěním bylo, že řecká pasáž deklarovala, že všechna tři písma mají stejný význam. Po 2000 let byly egyptské hieroglyfy mrtvým jazykem, záhadným kódem, který pokrýval zdi po celém Egyptě, ale nikdo živý ho nedokázal rozluštit. Díky řeckému textu však lidstvo získalo klíč, jak hieroglyfy rozluštit.

Napoleon byl objevem nadšený, ale válka mu neumožnila věnovat objevu více pozornosti. V polovině října utekl s několika důstojníky do Francie. O měsíc později se stal konzulem a nechal francouzské vojáky v Egyptě svému osudu. V březnu 1801 dorazila turecko-anglická vojska u Alexandrie a po sedmiměsíčním tažení donutila francouzskou armádu kapitulovat. Tisíce francouzských vojáků se dostaly do britského zajetí, stejně jako všechny archeologické artefakty, včetně Rosettské desky, kterou objevil Pierre-François Bouchard. Rosettská deska je dnes vystavena v Britském muzeu.

Zdroj: historie válek

Komentáře