EXCALIBUR
CZUB - KONFIG
CZUB - ESHOP

Nathan Rothschild, bitva u Waterloo a vzestup velké finanční dynastie Rothschildů

 16. 03. 2023      kategorie: Události      0 bez komentáře
Přidat na Seznam.cz

Nathan Rothschild byl třetím z pěti synů Mayera Rothschilda, zakladatele této finanční dynastie, který svého času založil velký bankovní dům a za pomoci svých synů rozšiřoval moc a bohatství rodiny. Mayer své syny rozmístil po Evropě jako vojenský stratég. Nathan byl v Londýně, Salamon ve Vídni, James v Paříži, Kalman v Miláně a Amšel zůstával s otcem ve Frankfurtu. Prostřednictvím takto vybudované sítě rodina financovala šlechtu celé Evropy a nebrala potaz na hranice, státní příslušenství, ani na válečné strany. O svých operacích vždy diskrétně mlčeli, dokázali si opatřit nejlepší informace a pověst skvělých finančníků jim otvírala všechny dveře.

18. června 1815 se u malého belgického městečka Waterloo se schylovalo k bitvě, která měla změnit dosavadní i budoucí svět. Napoleon, který uprchl z ze svého vyhnanství na ostrově Elba, opět získal trůn a podnítil ve Francouzích naději. Proti němu pochodovala koalice evropských států a u Waterloo se mělo rozhodnout, zda nastane čas dalších válek a nebo bude Napoleon navždy smeten z evropských dějin. Výsledek bitvy s napětím očekávala celá Evropa, vojáci, politici, ale i obchodníci a finančníci. Výsledek bitvy také mimořádně zajímal londýnskou pobočku Rothschildova bankovního domu, kterou tam zastupoval Nathan Rothschild. Nathan měl na bitvě velký zájem, protože to byl on, kdo financoval a vyzbrojil Wellingtonovu velkou armádu. Nathan pro návratu Napoleona z Elby využil rodinné kanály a dovezl zlato ze Španělska přes Pyreneje a Francii. Tím se stal největším individuálním majitelem britských státních dluhopisů a na výsledku bitvy ležel i osud bankovního domu Rothschildů i celé rodiny.

Battle_of_Waterloo_1815Foto: 18. června 1815 se u malého belgického městečka Waterloo se schylovalo k bitvě, která měla změnit dosavadní i budoucí svět. | Wikimedia Commons / Public Domain

Rothschildové už dlouhé roky investovali obrovské finanční částky do vlastní informační sítě, která se tenkrát sestávala z vlastních rychlých a spolehlivých poslů. Za kvalitu uměli Rothschildové dobře platit. Díky tomu dnem i nocí se zvláštní Rothschildovy kočáry řítily po hlavních evropských cestovních tazích a Rothschildovy rychlé čluny křižovaly La Manche. Blankytně modré kabátce Rothschildových kurýrů znala celá Evropa, stejně jako znala uniformy armád nejdůležitějších států. Kurýři dopravovali cenné papíry, dlužní úpisy, příkazy k prodeji a k nákupu, ale především a hlavně čerstvé zprávy, které hýbaly trhem. Zprávy o úrodě, o počasí, o nových svazcích mezi panovnickými rodinami. Na těmito zprávami pak členové dynastie vytvářeli budoucí obchodní taktiku.

Ještě nikdy však nebyla Rothschildy očekávána žádná zpráva s takovým napětím jako výsledek bitvy u Waterloo. Jakmile Napoleon zavelel k útoku a bitva začala, zpráva o prvních výstřelech okamžitě letěla do Londýna. Příští den ráno, 19. června, Nathan v tichosti opustil Londýn a jel do přístavu Folkestone. Současně na druhé straně Lamanšského průlivu Rothschildův elitní kurýr Rotworth popadl první holandské noviny, kde si potvrdil, to, co už slyšel. Napoleon prohrál. Rotworth se okamžitě nalodil na Rothschildův rychlý člun, který už na něj čekal a za pár hodin později předal noviny osobně Rothschildovi. Nathan rychle proběhl očima titulky, skočil do kočáru a řítil se do Londýna. Nejdříve se zastavil v sídle vlády ve Whitehallu a informoval ji o vítězství britských vojáků a pak spěchal na burzu.

Do budovy burzy už vešel klidným a pomalým krokem, jako kdyby přicházel z domova. Zaujal svoje obvyklé místo u jednoho ze sloupů a pohybem ruky naznačil svým brokerům, co mají dělat. Na burze se rozhostilo napjaté ticho. Každý totiž věděl, že Rothschild má vždy čerstvé a nejspolehlivější informace a že dnes si na nich dal obzvlášť záležet. Rothschildovi brokeři začali prodávat britské státní dluhopisy a to mohlo znamenat jen jedno, Wellington utrpěl porážku. Dluhopisy začaly klesat v ceně, Nathan stál u zdi, tvářil se lhostejně a pořád prodával. A ceny se nakonec zhroutily. V tom okamžiku Nathan začal nakupovat. Takřka za pár drobných skoupil všechny státní obligace na trhu, čímž získal jmění za stovky tisíc liber. Několik okamžiků nato přišla zpráva, že Wellington zvítězil.

Během jediného dne a díky jediné finanční operaci se z rodinné banky stala největší finanční velmoc světa. O šedesát let později Rothschildové na základě požadavku Benjamina Disraeliho budou financovat výstavbu Suezského průplavu, když Anglii dojdou finanční prostředky. O sedmdesát let později budou Rothschildové pomáhat s obnovou válkou zničené Evropy.

Zdroj: Historie válek

Komentáře