EXCALIBUR
CZUB - KONFIG
CZUB - ESHOP

O korupčních kauzách na Ukrajině a jak je Ukrajinci řeší

 19. 02. 2023      kategorie: Události      16 komentářů
Přidat na Seznam.cz

Posledních pár dní na povrch vyplouvají různé korupční skandály ukrajinských úředníků či jiných vysokých činitelů, které mohou otřást důvěrou západních partnerů a ženou vodu na mlýn ruské propagandě. My jsme se korupcí na Ukrajině již věnovali v minulosti, kdy jsme konstatovali, že situace v zemi není ideální. Zmiňovali jsme, že asi do roku 2015 patřila Ukrajina mezi nejvíce zkorumpované země v Evropě, ale poté, co došlo k ruskému obsazení částí Luhanské a Doněcké oblasti a Krymu, se začala situace do jisté míry zlepšovat. Především proto, že západní země začaly na Ukrajině masivně investovat a například podporovat vznik profesionální armády západního vzoru. Spolu s financemi přišly i kontrolní mechanismy, které měly zajistit, že se peníze nebudou ztrácet a opravdu půjdou tam, kam mají.

shutterstock_1525494797Foto: Posledních pár dní na povrch vyplouvají různé korupční skandály ukrajinských úředníků či jiných vysokých činitelů, které mohou otřást důvěrou západních partnerů a ženou vodu na mlýn ruské propagandě. (ilustrační foto) | Shutterstock

Bohužel s vpádem Ruska na Ukrajinu došlo k určitému upozadění některých těchto mechanismů a objevila se řada nepoctivců, kteří vrhají stín na ukrajinskou snahu vymanit se ze stereotypu zkorumpované východoevropské země. Avšak musíme uznat, že se korupční kauzy opět dostávají nejen do ukrajinských médií, což je dobře. Je tak vidět, že ukrajinské úřady boj s korupcí nevzdávají a stále jej berou vážně.

Mezi hlavní hybatele vyšetřování bojů se zpronevěrou financí patří Bezpečnostní služba Ukrajiny (SBU), ministerstvo pro rozvoj obcí, území a infrastruktury, Národní rada pro boj s korupcí a protikorupční agentury NABU a SAPO. Ačkoliv část členů těchto organizací po invazi z Ukrajiny uprchla, podle Draga Kose, který se na ukrajinský boj proti zpronevěře financí specializuje, více než 93 % všech protikorupčních úředníků v zemi zůstalo a pokračují ve svěřené práci. Níže si rozebereme některé z aktuálních kauz, které začaly vyplouvat na světlo světa v posledních týdnech a měsících.

Rozsáhlou korupční aféru odhalila společná práce právě SBU a ministerstvo pro rozvoj obcí v kanceláři státního podniku Správa ukrajinských námořních přístavů (AMPU), kde se podle výsledků vyšetřování vedoucí pobočky a dva jeho náměstci dopouštěli organizace nezákonných aktivit mezi roky 2017 a 2018. Podle bezpečnostní služby měli úředníci uměle nadsadit cenu bagrovacích prací v přístavu Južnyj. SBU uvádí, že “státní peníze byly převedeny na účty dodavatele, ale skutečný objem prací neodpovídal dokladům. Ze státního podniku tak bylo vyvedeno více než 90 milionů hřiven (tedy více než 53 milionů Kč - pozn. red.).” Hlavní organizátoři si vyslechli obvinění ze spáchání trestného činu nedbalosti při zaměstnávání podle části 2 článku 367 ukrajinského trestního řádu s možným trestem odnětí svobody na dobu dvou až pěti let a zbavení práva zastávat určité funkce ve státní správě, nebo až tři roky odnětí svobody a pokutou ve výši 250 až 750 násobku nezdaněného minimálního příjmu občanů.

Podle vyšetřování SBU se bývalý šéf Chersonské oblastní správy Gennadij Laguta dopustil nezákonného přivlastnění majetku tím, že na jaře 2022 požádal místní podnikatelku, aby mu k bezplatnému užívání pro “služební účely” poskytla terénní automobil. Později, když byla dotyčná mimo zemi, si jej Laguta za pomoci soukromého notáře nechal přepsat na sebe formou plné moci k neomezenému nakládání s vozem. Podle vyšetřování vůz prodal svému podřízenému a získané prostředky si ponechal, by o den později vůz koupil zpět. SBu zjistila, že podpis podnikatelky na zplnomocnění byl zfalšovaný. Laguta byl obviněn podle části 3 článku 358 ukrajinského trestního řádu (tj. padělání listin, pečetí, razítek a formulářů, či jejich prodej) a části 4 článku 190 (tj. podvod) s možným odnětím svobody až na 12 let a propadnutí majetku ve prospěch státu.

SBU odhalila zpronevěru financí určených na dostavbu a rekonstrukci kasáren v Mykolajivské oblasti. Místo rekonstruovaných kasáren však vojenská oblastní vojenská správa dostala jen neobyvatelný objekt, přičemž finance zmizely. SBU zjistila, že organizátory byli úředníci ministerstva obrany, konkrétně náčelník Hlavního bytového a operačního ředitelství ozbrojených sil Ukrajiny a vysoký důstojník oddělení technického dozoru pro výstavbu kasáren. Podle smlouvy, kterou podepsali, mělo v kasárnách dojít ke generální opravě střechy, vodovodní, elektrické a kanalizační sítě. Práce nebyly dokončeny v plném rozsahu a posádkové budovy tak zůstaly neobyvatelné. Podezřelým bylo sděleno obvinění podle části 2 článku 364 trestního řádu (tj. zneužití pravomoci nebo služebního postavení), podle kterého hrozí dotyčným až 6 let vězení. Finance na přestavbu kasáren byly přiděleny již v roce 2017.

Národní policie podezřívá poradce náměstka ministra obrany Ukrajiny z trestného činu podle části 5 článku 191 trestního řádu (tj. zpronevěra finančních prostředků ministerstva obrany Ukrajiny ve zvláště velkém rozsahu). Náměstek měl podle vyšetřování uzavřít smlouvu s podnikateli na blíže neurčených pracích v hodnotě 1,7 miliardy hřiven, avšak ke splnění zakázky nedošlo. “3. února 2023 zahájili vyšetřovatelé Hlavního vyšetřovacího odboru Národní policie Ukrajiny za operativního doprovodu pracovníků Odboru strategického vyšetřování Národní policie a pod procesním vedením prokurátorů z Generální prokuratury sdělili obvinění poradci náměstka ministra obrany Ukrajiny,” uvedlo tiskové oddělení ukrajinské Národní policie. Vyšetřovatelé dále oznámili, že po vykonání domovních prohlídek podezřívají i vedle náměstka i jednoho z ředitelů firmy. Během domovních prohlídek bylo zabaveno přes 55 milionů hřiven a došlo k zastavení majetku a firemních práv obviněných v hodnotě více než 50 milionů amerických dolarů.

Ukrajinský Státní úřad pro vyšetřování odhalil organizované kupčení s osvědčeními pro osoby podléhající vojenské službě. Podezřelým je zástupce vedoucího Ústřední lékařské komise zdravotnických sil ozbrojených sil Ukrajiny. U dotyčného úředníka byla nalezena hotovost ve výši 5 milionů hřiven, jejichž původ se zjišťuje. Úřad pro vyšetřování zdokumentoval řadu případů vydání osvědčení o nezpůsobilosti k výkonu vojenské služby za úplatu. V jednom z případů se na podezřelého obrátil známý šéfa charitativní organizace ohledně odjezdu jeho zaměstnance do zahraničí za účelem hledání humanitární pomoci. Úřad uvádí, že “(podezřelý) úředník řekl, že takový odjezd by měl být formalizován vydáním potvrzení o nezpůsobilosti k výkonu vojenské služby, což není pravda. Přislíbil zorganizování tohoto osvědčení za poplatek 5000 amerických dolarů. Obdržel zálohu 2.500 USD a začal připravovat dokumentaci, ale byl odhalen strážci zákona.” Úředníkovi bylo sděleno podezření z porušení části 3 článku 368 ukrajinského trestního řádu (tj. přijetí úplatku) a hrozí mu až 10 let vězení. Státní úřad pro vyšetřování zdůrazňuje, že nejde o ojedinělý případ a slibuje, že bude pokračovat “v systematické práci na zjišťování podobných skutečností.”

SBU odhalila a překazila plán rozkrádání peněz na potraviny pro Obranné síly Ukrajiny. Prostřednictvím mechanismu vytvořeného úředníky jednoho z odborů ministerstva obrany Ukrajiny bylo ukradeno téměř 120 milionů hřiven a jeden z velitelů jednotek v Kyjevské oblasti si navíc přihřál svou polívčičku na jídle vlastních bojovníků za 2,4 milionu hřiven. SBU k tomuto případu uvádí, že “podle vyšetřovacího spisu uzavřeli úředníci jednoho z útvarů MO s vedoucími dvou obchodních struktur dohody o dodávkách velkoobchodních zásilek potravin do míst nasazení vojska.” Podle vyšetřovatelů byly rozpočtové prostředky převáděny na účty podniků, které však ani neměly výrobní základnu a technologické vybavení pro poskytování příslušných služeb. Místo dodávek potravin tak byly alokované finance prostě vyvedeny na účty dotyčných firem. Dvěma z vedoucích těchto podniků bylo oznámeno obvinění z porušení části 5 článku 191 trestního řádu Ukrajiny (tj. přivlastnění, zpronevěra nebo držení majetku skrz zneužití funkce), přičemž zapojení úředníků MO se vyšetřuje.

Vyšetřovatelé oznámili, že ve schématu v Kyjevské oblasti figuroval velitel vojenské jednotky, čtyři jeho podřízení a nejmenovaný podnikatel, kteří ukradli 2,4 milionu hřiven určených na potraviny pro své podřízené. Podezřelým vyšetřovatelé oznámili obvinění podle části 5 článku 191 (tj. přivlastnění, zpronevěra nebo držení majetku skrz zneužití funkce) a části 1 článku 369 (tj. nabídka nebo poskytnutí úplatku).

Bezpečnostní služba Ukrajiny a úřad pro ekonomickou bezpečnost oznámily hlavní účetní státního podniku (zestátněn byl na základě válečného práva 6. listopadu 2022) Ukrtatnafta obvinění ze zpronevěry více než 40 miliard hřiven. Obvinění mají směřovat proti bývalému vedení podniků Ukrnafta a Ukrtatnafta, ve kterých dotyčná účetní figurovala. Vyšetřovatelům se povedlo vypátrat, že se obviněná ukrývala na Zakarpatí v Užhorodské oblasti a bylo jí předáno obvinění. Sice není známo, podle kterého zákona, ale můžeme se domnívat, že jde o článek 191 ukrajinského trestního řádu, tedy přivlastnění a zpronevěra. Konkrétní článek si odhadovat netroufneme. Dále vyšetřovatelé uvedli, že bylo zjištěno, že Ukrtatnafta prodávala pohonné hmoty prostřednictvím sítě čerpacích stanic, aniž z nich platila spotřební daň. Příslušné daňové zatížení však bylo zahrnuto v ceně pro spotřebitele. Celkem činí dluh na spotřební dani 605 milionů hřiven. Jedna z firem měla v Dnipru nemovitost, ve které vyšetřovatelé objevili její účetnictví a dokumenty spřízněných podniků a činností. V rámci případu je celkem zdokumentováno 10 případů trestné činnosti, včetně vyvedení velkých zásilek ropných produktů do spřízněných podniků, daňové úniky, vznik dluhů závodů, které vedly ke znehodnocení firemního majetku a umělému snížení jejich ceny za účelem případné levné akvizice.

Protikorupční úřad NABU a organizace SAPO informovaly o ukončení vyšetřování bývalého šéfa Státní daňové služby Romana Nasirova a jeho poradce. Ti jsou podezřelí z úplatku za “služby” spojené s vrácením DPH. Úplatky jsou podle vyšetřovatelů ve výši 5,5 milionu USD a 21 milionů EUR za roky 2015 a 2016. "Vyšetřováním bylo zjištěno, že šéf Státní fiskální služby (2015-2016) obdržel neoprávněný zisk ve výši 5,5 milionu dolarů za poskytnutí vratky více než 540 milionů hřiven společnostem zemědělského holdingu v srpnu 2015 a více než 21 milionů eur za vrácení téměř 2,7 miliardy DPH za "servisní poplatek" za období únor 2015 - srpen 2016, což v průměru činilo asi 20 % z částky vrácené DPH," uvádí se na stránkách NABU. Část peněz na úplatek byla z vrácené DPH vybrána a převedena na cizí měnu. Vedoucí státní daňové služby obdržel finanční prostředky na účet své vlastní zahraniční společnosti, společnosti blízkých osob a dalších zahraničních společností, které poradce přilákal. Snaha zamaskovat vratky DPH donutila vedoucího daňové služby, aby neposkytoval informace o výši kompenzací jiných podniků, které na ně měly nárok, což vedlo k soudním sporům a povinnosti uhradit z rozpočtu pokuty nejméně ve výši 2 milionů hřiven. Dalším obviněným je Oleg Bachmaťuk, majitel zemědělského holdingu Ukrlandfarming. Ten je vedle toho podezřelý ještě ze zpronevěry 1,2 miliardy hřiven ze stabilizačního úvěru od VAB Bank.

Je patrné, že Ukrajina má spoustu problémů, a samy vyšetřovací orgány uvádějí, že zdaleka nelze podchytit vše, ovšem je patrná snaha. V zemi se dlouhodobě angažuje např. Protikorupční iniciativa Evropské Unie (EUACI) i zástupci amerických organizací, které dohlížejí na přerozdělování poskytovaných financí a náležité plnění závazků.

Výše popsané odhalené zločiny nezůstaly bez odezvy ani v nejvyšším ukrajinském vedení. Oleksij Arestovič, jeden z nejbližších poradců ukrajinského prezidenta Zelenského, nebo přímo ministr obrany Oleksij Reznikov prý skončili, respektive byli odvoláni právě kvůli skandálům spojeným s ministerstvem obrany, konkrétně s předraženými zakázkami a zpronevěrou svěřených prostředků u vysokých činitelů - ačkoliv se lze domnívat, že nebyli za tyto zločiny odpovědní. Čerstvé informace ovšem hovoří o tom, že Reznikov na svém postu ještě nějakou dobu zůstane, protože ukrajinská vláda nechce na obraně dělat změny. Hlavním důvodem je tvrzení západních i ukrajinských tajných služeb, že Rusko chystá v nejbližších dnech velké ofenzivní operace.

V současné době tato práce samozřejmě není jednoduchá kvůli válečnému stavu. Vyšetřovací orgány mají bezpochyby plné ruce práce a spoustu věcí lze skrýt ve stínu války, neboť jak známo, příležitost dělá zloděje. Korupce a kupčení se všemožnými výhodami se objevuje po celém světě, ale na Ukrajince teď hledí celý civilizovaný svět. Je dobře, že se jim v těchto snahách rozhodli západní spojenci pomoci a zapojili do procesu i své kontrolní orgány a mechanismy. I tak ale ještě Ukrajinu čeká dlouhá cesta.

Zdroj: Válka. Válka se nikdy nemění

Komentáře

Bombero

20. 02. 2023, 11:38

Velmi dobrá zpráva. prezident USA na ukrajině. a solovjovi praskne žilka
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/zahranicni-biden-dorazil-do-kyjeva-226021#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&source=hp&seq_no=1&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz

Zdeněk

20. 02. 2023, 14:14

Podle reakcí na Telegramu to spíš vypadá, že rupne žilka celému národu ... :grin:

Bombero

20. 02. 2023, 14:25

zdeněk- že by tolik štěstí najednou?:grin::thumbsup:

Bombero

20. 02. 2023, 14:32

komsomol. pravda- „Není pochyb o tom, že Biden se mohl v Kyjevě objevit pouze v případě, že by Moskva byla informována o harmonogramu jeho pobytu v Kyjevě, a navíc zaručila, že na území Kyjeva v té době nedopadne jediná raketa nebo letecká bomba. Laciný bluf a laciné ponížení Zelenského, který neodolal a předvedl, jak Rusko ‚brutálně agresivně‘ napadá Ukrajinu, a při té příležitosti požádal o letadla a ještě více zbraní, nemělo na Američany žádný účinek. Biden se klidně procházel po náměstí.“:rofl::grin::upside_down:
https://www.forum24.cz/rusove-pri-bidenove-navsteve-vypadli-z-konceptu-jejich-media-dokonce-psala-chvili-pravdu/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu#dop_ab_variant=737621&dop_source_zone_name=hpfeed.sznhp.box

Zdeněk

20. 02. 2023, 14:43

Bombero, tohleto už jsi viděl:
https://twitter.com/GloOouD/status/1627636598731833346?s=20

a tohle je prý exkluzivní záběr když to oznámili Zacharovove ... :stuck_out_tongue_winking_eye:
https://twitter.com/GloOouD/status/1627663719592300544?s=20

Béďa2

19. 02. 2023, 17:03

Ohledně UA je obecně známo že měla obrovský problém s korupcí. Kdo trochu tuší tak ví že míra korupce byla neporovnatelnás ČR. Třeba korupce na hranicích, kterápřetrvala ještě po útoku.

Fandím jim ať se jim podaří toto překonat. Vlétě kolovalo video na FB kde armáda na popud jednoho z ridičů rázně řeší zkorumpované policisty na kontrolní. stanovišti někde na silnici. Právě v tomto bych viděl že armáda by mohla sehrát pozitivní roli.

Šebesta

19. 02. 2023, 12:22

Pro Zdeněk. Souhlas s tím že korupce je po celém světě někde více někde méně ale i na západě ve vyspělých demokraciich má své místo a přitom to jsou státy které komunismus nikdy nepoznaly. Právě nyní vysilá ČT2 filmy s Delonem,Belmondem či Jeanem Mariou Volontem o tom jak to chodilo na západě před 50 nebo 40 léty jsou to filmy o korupci všeho druhu která se nezastaví ani před vraždami.Aprops Itálie země MAFIE už několik století čím je typická (vraždy,drogy,prostituce a pochopitelně KORUPCE). No a současnost vždyť i nyní je skandál přímo v Bruselu tři nebo čtyři europoslanci někteří už ve vazbě čeli obvinení z úplatku.

Zdeněk

19. 02. 2023, 12:36

A já někde řekl, že korupce je komunistický vynález? Korupční kauzy první republiky jsou známé dodnes, ale jen v komunismu je do čela lidu a vlády záměrně vybrána a vyslána všehoschopná spodina společnosti, ochotná udat i vlastní rodinu, a je to vydáváno za příklad komunistické morálky hodný následování.

p.s. Evropský parlament má 705 členů, chtěl bych věřit, že Poslanecká sněmovna PČR je zkorumpovaná jen tak málo (v přepočtu zhruba 0.75 poslance :laughing::joy::rofl:).

Zdeněk

19. 02. 2023, 12:59

Za skvělé filmy považuji třeba Tři muže na zabití nebo Sedm, ale že bych je považoval za dokumentární sondu do francouzské nebo americké společnosti ... :stuck_out_tongue_winking_eye:

Každopádně v jeho případě to mohlo být horší :laughing::joy::rofl:

Šebesta

19. 02. 2023, 14:07

To já taky

Šebesta

19. 02. 2023, 09:28

Děkuji autorům za poměrně objektivní a seriozní článek o korupci na Ukrajině. Ukazuje se že pravdu mají ti kteří tvrdí že vstup Ukrajiny do EU v roce 2026 dle přání presidenta Zelenského je fikce a to si mysli i mnozí úřednici z Bruselu. Ukrajina musí ujít ještě kus cesty než vstoupí do EU a jsou slyšet hlasy že to je otázka 10 let i více. S autory ovšem nesouhlasím v tom že to nahrává ruské propagandě. U nás u  naší vlády a mnohých žurnalistů se jaksi automaticky vžilo že kdo nyní nesouhlasí s podporovávím Ukrajiny (vojensky) a chce válku řešit jednáním o míru je automaticky proruský trol. Je to velmi zjednodušené a falešné vidění komunistického typu. Soudruzi přece říkali kdo nejde s námi jde proti nám a žádný byť jen trochu odchylný názor netolerovali. Mnozí z těcho tzv." proruských trolu" naopak tvrdí že Rusko je agresor ale že eskalace války do nekonečna není řešení. Pomohu si pro vysvětlení nedávnou pres.volbou u nás. Ve 2.kole pres.volby získal vítěz generál Pavel zhruba 3,3 milionů hlasů a poražený Babiš-Bureš zhruba 2,4 milionů hlasů. Ale ne každý kdo dal hlas generálovi ve finále ho považoval za dobrou volbu mnozí to považovali za špatné řešení ale menší zlo než volit Babiše-Bureše podobně to bylo u Babiše-Bureše i jemu dali mnozí hlas ne proto že s ním souhlasí ale byl pro ně mensší zlo než generál. Takže ne každý kdo chce ukončení války je automatický proruský trol.

Martin23 .

19. 02. 2023, 10:49

Šebesta:

Ukrajinu po vítězství nad odporným zlem čeká obrovské obrození celé země, je na nás (západ) jak jim v tom pomůžeme. Ta země má neuvěřitelný potencionál, který ale může být snadno promrhán.

Ne každý kdo nedal hlas panu presidentovi Pavlovi ho automaticky považoval za zlo.

Já jsem pro, aby Rusko ukončilo válku, a přestalo dodávat zbraně na Ukrajinu a neprodlužovalo konflikt. Jste se mnou v této tezi?

Šebesta

19. 02. 2023, 12:09

PRO Martin 23 Podle mne na té volbě je právně krásně vidět celou škálu názorů. Udělám menší exkurs. Tedy v 1.kole každý volil svého favorita to je bez diskuse. Ve druhém ale už byli jen dva. Takže Pavla volili ti co ho volili v prvém kole ale zároveň příznivci Nerudové,Fischera a určitě i Hilšera dokonce i někteří voliči SPD. Ale jistě uznáte že tihle nebyli zcela 100 % s ním zajedno. Pak ho volili i ti kteři třeba v 1.kole nevolili ale Babiš-Bureš je pro ně zcela neakceptoivatelný ale i Pavel nicméně někdo z nich o něco více. Takže dali třeba hlas Pavlovi jiní zase Babišovi-Burešovi. Tady je krásně vidět ona škálá možnosti. Pokud jde o válku tady nerozumím vaší větě . Já jsem pro aby Rusko ukončilo válku a přestalo dodávat zbraně na Ukrajinu a neprodlužovalo konflikt. Moje téze je že NATO by mělo tlačit na obě strany aby se přestali prát (řečeno lidově) a sedli ke stolu. Tá válka je nekonečná nedá se vyhrát ani pro jednoho a když tak to bude trvat nekonečně dlouho jak to nikdo neví. To si nemyslím jen já ali i další experti a diplomaté. A pozor na tu vojnu nedpoláci jen Ukrajina ale skoro celá EU a hlavně narazníkové země jako i naše republika.

Zdeněk

19. 02. 2023, 09:18

"Korupce a kupčení se všemožnými výhodami se objevuje po celém světě, ..."

a v některých obzvláště necivilizovaných zemích to dokonce mohlo dělat premiéra a kandidovat na prezidenta ...

Jinak je pochopitelné, že boj s korupcí je vždy během na dlouhou trať, tím spíše v postkomunistických zemích, neboť právě komunismus pokřivil morálku celých národů a z úplatků učinil něco zcela přirozeného a v mnoha případech byl úplatek to jediné, co člověku zajistilo i to, na co měl nárok. (klasik říká, že: "Velkému úplatku se říká malá pozornost a malému úplatku velká drzost.")

Tento stav v podstatě přešel do DNA postkomunistických národů a náprava bude trvat, ne dekády, ale celé generace.

Béďa2

25. 02. 2023, 12:52

No obecně máš pravdu, ale srovnavat korupci v UA A treba ČR je úplně mimo...ro co tam panovalo před utokem bylo o nekolik dimenzí jinde nez u nás a byla hluboce zakořeněná v jejich systému. Staci se podivat co se delo na hranicich po útoku, kde stále panovala korupce...

Zdeněk

25. 02. 2023, 16:51

Béďo,

o korupci na Ukrajině si nedělám iluze, například běžná uniformovaná policie nebo pohraničníci to bude věc, ALE například právě armáda nebo BSU udělali obrovský kus práce a teď, pokud budou chtít peníze od EU, tak budou muset udělat ještě mnohem víc, takže je tady šance na nápravu.

Každopádně, určitě se shodneme, že jakákoliv úroveň korupce prostě není důvod k invazi, tím spíše, že v Rusku to fakt, ale fakt není lepší.