EXCALIBUR

Armyweb

Chcete sem vložit vlastní příspěvek? Napište nám na info@armyweb.cz.

Operace „Power Pack“ aneb snaha USA zabránit „druhé Kubě“

Operace „Power Pack“ aneb snaha USA zabránit „druhé Kubě“

Karibská oblast patří z pochopitelných důvodů tradičně k hlavním oblastem vnějších zájmů Spojených států amerických. Prakticky dominantní pozice zde ty dosáhly v důsledcích…

 06. 12. 2022      0
Bitva u Poltavy v roce 1709 – a o Švédsku a Rusku obecněji

Bitva u Poltavy v roce 1709 – a o Švédsku a Rusku obecněji

Počátky konfliktu, nazývaného obvykle velkou severní válkou, spočívaly v samém závěru 17. století ve zformování koalice Dánska, polsko-litevského státu (tehdy navíc spojeného…

 18. 11. 2022      0
Rakousko v roce 1934 – mezi fašistickou Itálií a nacistickým Německem

Rakousko v roce 1934 – mezi fašistickou Itálií a nacistickým Německem

Jak známo, i v souvislostech s tzv. sudetskou krizí, vrcholící mnichovskou dohodou z konce září 1938 a německým záborem československých (českých) pohraničních regionů…

 26. 10. 2022      0
Němečtí conquistadoři v Novém světě a jejich pozdější ideový odkaz

Němečtí conquistadoři v Novém světě a jejich pozdější ideový odkaz

Když v roce 1516 nastoupil na španělský trůn král Karel I. z dynastie Habsburků, a když byl tentýž v roce 1519 navíc zvolen jako Karel V. králem Svaté říše římské národa…

 06. 10. 2022      0
Bitva u Nagyharsány z roku 1687, aneb druhá bitva u Moháče

Bitva u Nagyharsány z roku 1687, aneb druhá bitva u Moháče

Dopady bitvy u Moháče z 29. srpna 1526, prakticky symbolizující podlehnutí uherského státu osmanské expanzi, byly dalekosáhlé. Už jen smrt mladého uherského a českého krále Ludvíka…

 15. 09. 2022      15
Triumf a zkáza německé Východoasijské eskadry v jihoamerických vodách v roce 1914

Triumf a zkáza německé Východoasijské eskadry v jihoamerických vodách v roce 1914

Přístav Čching-tao na čínském Šantungském poloostrově, nacházející se od roku 1897 v německém držení, se změnil v jednoznačně hlavní námořní základnu v rámci celého…

 26. 08. 2022      6
Španělští moriskové a cesta k jejich vyhnání ze Španělska

Španělští moriskové a cesta k jejich vyhnání ze Španělska

Pád Granadského emirátu pod náporem vojsk Katolických králů Isabely Kastilské a Ferdinanda Aragonského počátkem roku 1492 je považován za definitivní dovršení španělské (a…

 21. 07. 2022      9
Operace „Carlota“: Kubánská akce v Africe v atmosféře studené války

Operace „Carlota“: Kubánská akce v Africe v atmosféře studené války

Portugalská tzv. karafiátová revoluce z dubna 1974, která v režii levicových armádních kruhů skoncovala s režimem, vytvořeným o řadu desetiletí dříve Oliveirou Salazarem, znamenala…

 23. 06. 2022      6
„Napoleon západu“ a Severoameričané: Dědictví jednoho excentrického vojáka a státníka

„Napoleon západu“ a Severoameričané: Dědictví jednoho excentrického vojáka a státníka

Svým způsobem dodnes jsou vztahy mezi USA a Mexikem poznamenány faktem, že rozlehlé oblasti Jihozápadu USA bývaly kdysi součástí Mexika, resp., ještě před dosažením nezávislosti…

 23. 05. 2022      0
Zkáza Druhé maďarské armády u Voroněže v lednu 1943

Zkáza Druhé maďarské armády u Voroněže v lednu 1943

Zapojení Maďarska do německé invaze do Sovětského svazu od poloviny roku 1941 bylo charakterizováno jistými specifiky. Vysvětlováno toto přirozeně ideologickými důvody, Maďarsko, jež…

 04. 05. 2022      28
Evropský kontinent a válečné konflikty: esej o posledním třičtvrtěstoletí

Evropský kontinent a válečné konflikty: esej o posledním třičtvrtěstoletí

Dění na východě Evropy v posledních měsících, které můžeme charakterizovat prakticky jako otevřenou a intenzivně vedenou válku mezi dvěma suverénními státy, Ruskem a Ukrajinou, je…

 19. 04. 2022      14
Rusko jako velmocenský faktor: Letmý souhrn a úvahy nad dlouhým historickým kontextem

Rusko jako velmocenský faktor: Letmý souhrn a úvahy nad dlouhým historickým kontextem

Aktuální situace ve východní Evropě, poznamenaná rusko-ukrajinskou válkou, zjevně dovoluje hovořit též o jevu, který bychom mohli nazvat otevřeným pokusem velmocenského revisionismu ze…

 03. 04. 2022      21
Otázka mocenských konfliktů v jaderné éře: několik obecných faktů a úvah

Otázka mocenských konfliktů v jaderné éře: několik obecných faktů a úvah

Právě v současné době, poznamenané válečným konfliktem na Ukrajině, se nám ze známých důvodů může podsouvat eventualita přímé vojenské konfrontace mezi Ruskem a blokem států…

 13. 03. 2022      32
Středoevropské tažení maršála Torstenssona v poslední fázi třicetileté války

Středoevropské tažení maršála Torstenssona v poslední fázi třicetileté války

Od roku 1644 probíhala ve městech Osnabrück a Münster v německém Vestfálsku mírová jednání mezi zástupci habsburského císaře Ferdinanda III. na jedné a Švédska a Francie na druhé…

 21. 02. 2022      9
Příslušníci SS a povraždění amerických zajatců na Konopišti: Případ z dubna 1945

Příslušníci SS a povraždění amerických zajatců na Konopišti: Případ z dubna 1945

Zámek Konopiště u středočeského Benešova u Prahy, nejpůvodněji hrad asi z konce 13. století, má za sebou bohatou minulost. Např. v období pozdního středověku byla jeho vlastníkem…

 07. 02. 2022      27