EXCALIBUR

Armyweb

Chcete sem vložit vlastní příspěvek? Napište nám na info@armyweb.cz.

Operace „Carlota“: Kubánská akce v Africe v atmosféře studené války

Operace „Carlota“: Kubánská akce v Africe v atmosféře studené války

Portugalská tzv. karafiátová revoluce z dubna 1974, která v režii levicových armádních kruhů skoncovala s režimem, vytvořeným o řadu desetiletí dříve Oliveirou Salazarem, znamenala…

 23. 06. 2022      6
„Napoleon západu“ a Severoameričané: Dědictví jednoho excentrického vojáka a státníka

„Napoleon západu“ a Severoameričané: Dědictví jednoho excentrického vojáka a státníka

Svým způsobem dodnes jsou vztahy mezi USA a Mexikem poznamenány faktem, že rozlehlé oblasti Jihozápadu USA bývaly kdysi součástí Mexika, resp., ještě před dosažením nezávislosti…

 23. 05. 2022      0
Zkáza Druhé maďarské armády u Voroněže v lednu 1943

Zkáza Druhé maďarské armády u Voroněže v lednu 1943

Zapojení Maďarska do německé invaze do Sovětského svazu od poloviny roku 1941 bylo charakterizováno jistými specifiky. Vysvětlováno toto přirozeně ideologickými důvody, Maďarsko, jež…

 04. 05. 2022      28
Evropský kontinent a válečné konflikty: esej o posledním třičtvrtěstoletí

Evropský kontinent a válečné konflikty: esej o posledním třičtvrtěstoletí

Dění na východě Evropy v posledních měsících, které můžeme charakterizovat prakticky jako otevřenou a intenzivně vedenou válku mezi dvěma suverénními státy, Ruskem a Ukrajinou, je…

 19. 04. 2022      14
Rusko jako velmocenský faktor: Letmý souhrn a úvahy nad dlouhým historickým kontextem

Rusko jako velmocenský faktor: Letmý souhrn a úvahy nad dlouhým historickým kontextem

Aktuální situace ve východní Evropě, poznamenaná rusko-ukrajinskou válkou, zjevně dovoluje hovořit též o jevu, který bychom mohli nazvat otevřeným pokusem velmocenského revisionismu ze…

 03. 04. 2022      21
Otázka mocenských konfliktů v jaderné éře: několik obecných faktů a úvah

Otázka mocenských konfliktů v jaderné éře: několik obecných faktů a úvah

Právě v současné době, poznamenané válečným konfliktem na Ukrajině, se nám ze známých důvodů může podsouvat eventualita přímé vojenské konfrontace mezi Ruskem a blokem států…

 13. 03. 2022      32
Středoevropské tažení maršála Torstenssona v poslední fázi třicetileté války

Středoevropské tažení maršála Torstenssona v poslední fázi třicetileté války

Od roku 1644 probíhala ve městech Osnabrück a Münster v německém Vestfálsku mírová jednání mezi zástupci habsburského císaře Ferdinanda III. na jedné a Švédska a Francie na druhé…

 21. 02. 2022      9
Příslušníci SS a povraždění amerických zajatců na Konopišti: Případ z dubna 1945

Příslušníci SS a povraždění amerických zajatců na Konopišti: Případ z dubna 1945

Zámek Konopiště u středočeského Benešova u Prahy, nejpůvodněji hrad asi z konce 13. století, má za sebou bohatou minulost. Např. v období pozdního středověku byla jeho vlastníkem…

 07. 02. 2022      28
Bitva u Mühldorfu: jedna z posledních rytířských bitev evropského středověku

Bitva u Mühldorfu: jedna z posledních rytířských bitev evropského středověku

Bývá poukazováno na postupné trendy na evropských bojištích zhruba od průběhu 14. století, jež neslibovaly mnoho perspektiv tehdejší dominanci elitní těžké rytířské jízdy ve…

 30. 01. 2022      4
Italsko-turecká válka let 1911-1912 a její dědictví: Několik postřehů

Italsko-turecká válka let 1911-1912 a její dědictví: Několik postřehů

Zhruba rok trvající válku mezi Italským královstvím a Osmanskou říší v letech 1911-12 můžeme hodnotit jako jeden z příznačných konfliktů tzv. imperialistické epochy…

 22. 01. 2022      5
Bitva u Ayacucha: Pád španělské moci v Americe

Bitva u Ayacucha: Pád španělské moci v Americe

Rozpad obrovského španělského impéria na amerických kontinentech patří bezesporu ke stěžejním světovým událostem první poloviny 19. století. Po letech složitého revolučního a…

 12. 01. 2022      0
Smrt carevny a „carevny“: Dva německé příběhy

Smrt carevny a „carevny“: Dva německé příběhy

Sedmiletá válka, zahájená ve střední Evropě v roce 1756 vpádem pruských vojsk do Saska a posléze do Čech, čili na území rakouské monarchie a prvořadého protivníka…

 04. 01. 2022      1
Cesta k trianonskému pokoření: Maďarsko v letech 1918-1919

Cesta k trianonskému pokoření: Maďarsko v letech 1918-1919

Zánik či rozpad starého uherského státu po téměř tisíciletí existence, který nadešel se skončením první světové války, je spojován s trianonskou smlouvou. Ovšem samozřejmě…

 24. 12. 2021      20
Venezuelská krize let 1902/1903: jedno mezinárodní napětí imperialistické epochy

Venezuelská krize let 1902/1903: jedno mezinárodní napětí imperialistické epochy

Přelom 19. a 20.století nebyl ve Venezuele zrovna poklidným obdobím. V podstatě to odpovídalo už jistému tradičnímu standardu této jihoamerické země od dob, co v krvavé válce po roce…

 10. 12. 2021      17
Bitva u Blenheimu v roce 1704 – a něco o Churchillech

Bitva u Blenheimu v roce 1704 – a něco o Churchillech

Asi netřeba širší české veřejnosti příliš představovat osobnost Sira Winstona Churchilla. Často se připomínají aktivity a postoje tohoto britského politika v souvislosti s různými…

 29. 11. 2021      16