EXCALIBUR

Armyweb

Chcete sem vložit vlastní příspěvek? Napište nám na info@armyweb.cz.

Italsko-turecká válka let 1911-1912 a její dědictví: Několik postřehů

Italsko-turecká válka let 1911-1912 a její dědictví: Několik postřehů

Zhruba rok trvající válku mezi Italským královstvím a Osmanskou říší v letech 1911-12 můžeme hodnotit jako jeden z příznačných konfliktů tzv. imperialistické epochy…

 22. 01. 2022      2
Bitva u Ayacucha: Pád španělské moci v Americe

Bitva u Ayacucha: Pád španělské moci v Americe

Rozpad obrovského španělského impéria na amerických kontinentech patří bezesporu ke stěžejním světovým událostem první poloviny 19. století. Po letech složitého revolučního a…

 12. 01. 2022      0
Smrt carevny a „carevny“: Dva německé příběhy

Smrt carevny a „carevny“: Dva německé příběhy

Sedmiletá válka, zahájená ve střední Evropě v roce 1756 vpádem pruských vojsk do Saska a posléze do Čech, čili na území rakouské monarchie a prvořadého protivníka…

 04. 01. 2022      1
Cesta k trianonskému pokoření: Maďarsko v letech 1918-1919

Cesta k trianonskému pokoření: Maďarsko v letech 1918-1919

Zánik či rozpad starého uherského státu po téměř tisíciletí existence, který nadešel se skončením první světové války, je spojován s trianonskou smlouvou. Ovšem samozřejmě…

 24. 12. 2021      20
Venezuelská krize let 1902/1903: jedno mezinárodní napětí imperialistické epochy

Venezuelská krize let 1902/1903: jedno mezinárodní napětí imperialistické epochy

Přelom 19. a 20.století nebyl ve Venezuele zrovna poklidným obdobím. V podstatě to odpovídalo už jistému tradičnímu standardu této jihoamerické země od dob, co v krvavé válce po roce…

 10. 12. 2021      18
Bitva u Blenheimu v roce 1704 – a něco o Churchillech

Bitva u Blenheimu v roce 1704 – a něco o Churchillech

Asi netřeba širší české veřejnosti příliš představovat osobnost Sira Winstona Churchilla. Často se připomínají aktivity a postoje tohoto britského politika v souvislosti s různými…

 29. 11. 2021      16
Gibraltar, Britové a jedna zvláštní legenda

Gibraltar, Britové a jedna zvláštní legenda

Osud Gibraltaru, skalnatého poloostrovního výběžku na jihu Pyrenejského poloostrova, je od roku 1704 až do současnosti trvale spjat se svrchovaností Velké Británie. Poloha ve vodách…

 17. 11. 2021      2
CENOVÉ BOMBY (350)
Kuronský kotel: Zóna vytrvalého německého odporu na sovětské frontě

Kuronský kotel: Zóna vytrvalého německého odporu na sovětské frontě

V okamžiku sovětského dobytí Berlína, dovršeného 2. května 1945, se pod reálnou mocí nacistického Německa stále nacházely některé oblasti evropského kontinentu (jak ostatně…

 01. 11. 2021      40
György Klapka: Uherský revoluční generál moravských kořenů

György Klapka: Uherský revoluční generál moravských kořenů

Uherská revoluce, součást revoluční vlny, která v letech 1848-49 zasáhla Evropu, se pro rakouskou monarchii změnila v jednu z nejzávažnějších výzev v celkovém kontextu tehdejšího…

 08. 03. 2021      0
Operace „Vidžaj“ a malá indicko-portugalská válka

Operace „Vidžaj“ a malá indicko-portugalská válka

Portugalsko bývalo od 15.století průkopníkem jevu, který lze souhrnně nazvat evropským kolonialismem v zámoří. Přes veškerý úpadek a stagnaci v dlouhých pozdějších obdobích…

 02. 02. 2021      0
Tylžský mír, též jako geopolitický precedent pro pozdějšek

Tylžský mír, též jako geopolitický precedent pro pozdějšek

Vítězství francouzského císaře Napoleona I. nad rakouskou a ruskou armádou u jihomoravského Slavkova z 2. prosince 1805 Francii v jistém ohledu kompenzovalo porážku, jakou nedlouho…

 16. 01. 2021      1
Boris Skosyrev: Poněkud záhadné osudy krále Andorry

Boris Skosyrev: Poněkud záhadné osudy krále Andorry

V Andoře, údolním státečku v Pyrenejích, nacházejícím se prakticky pod vrchní svrchovaností Francie a biskupů ze španělského (katalánského) Seo de Urgel, byl rok 1933 spojen s…

 29. 12. 2020      0
Araukánie: Příběh staletého vzdoru původní Ameriky

Araukánie: Příběh staletého vzdoru původní Ameriky

Možná trochu ve stínu určitého zájmu, jaký i v české veřejnosti poutají války původního, indiánského obyvatelstva na území USA, se nachází osudy Indiánů v jižněji položených…

 09. 12. 2020      0
Wilhelm von Faupel: Generál ve výslužbě a jeden aspekt vnější politiky nacistického Německa

Wilhelm von Faupel: Generál ve výslužbě a jeden aspekt vnější politiky nacistického Německa

Zvláštní kapitolu v období nacionálně socialistického režimu v Německu let 1933-45 mohou představovat jeho vztahy se zeměmi Pyrenejského poloostrova a Latinské Ameriky jako určitým…

 22. 11. 2020      0
"Magdeburská svatba": Největší masakr v průběhu celé třicetileté války

"Magdeburská svatba": Největší masakr v průběhu celé třicetileté války

Opakovaně se setkáváme s tvrzeními, že až do 1. poloviny 20. století, poznamenané dvěma světovými válkami, byla nejkrvavější a nejničivější epochou evropských dějin třicetiletá…

 04. 11. 2020      1