EXCALIBUR
CZUB - KONFIG
CZUB - ESHOP

Špioni ve službách Ruska: Dýka a plášť vládců Kremlu

 17. 07. 2022      kategorie: Zahraniční armády      63 komentářů
Přidat na Seznam.cz

Armády mají své špiony od nepaměti. Tajní agenti slouží k různým účelům: sabotáže v nepřátelských řadách, rozvědná činnost, likvidace nepohodlných osob, ovlivňování nepřátel nebo spojenců, pomoc s výcvikem a v neposlední řadě i vyjednávání. Málokterá tajná služba na světě je ovšem tak aktivní, jako Hlavní správa generálního štábu Ozbrojených sil Ruské Federace, známá spíše jako GRU.

GRU, celým názvem Hlavní rozvědná kancelář Generálního štábu ozbrojených sil Ruské Federace, je vojenská výzvědná služba, jejímiž ekvivalenty jsou u nás a na Západě např. Vojenské Zpravodajství (VZ), německá Bundesnachrichtendienst (BND), americká Defence Intelligence Agency (DIA) či britská Defence Intelligence (DI). Ukrajinský ekvivalent je pak trochu matoucí, protože nese název GUR (psáno ГУР, vyslovováno ukrajinsky HUR). Na rozdíl od jiných ruských bezpečnostních a zpravodajských agentur jako je Služba vnější rozvědky (SVR - СВР), Federální služba bezpečnosti (FSB - ФСБ) a Federální správa ochrany (FSO - ФСО), jejichž hlavy podléhají přímo ruskému prezidentovi - GRU je vojenská zpravodajská služba, organizačně tedy součást ruského generálního štábu, přičemž náčelník GRU je podřízen náčelníkovi generálního štábu jako jeden z jeho zástupců.

Russian_Spetsnaz_GRU_(2008)Foto: Specnaz GRU, 2008 | Alexej Jermolov / Wikimedia Commons / Public domain

Oproti jiným ruským bezpečnostním službám si GRU zachovala své jméno i po rozpadu Sovětského svazu, až do roku 2010, kdy byla přejmenovaná na G.U. (Г.У. - v médiích je však i nadále označována jako GRU a tohoto názvu se pro potřeby článku budeme držet), a protože spadá pod Vrchní velení ozbrojených sil, zůstala jí do značné míry i organizační struktura, která podle americké agentury Congressional Research Service došla změn až v roce 2020. Upozorňujeme čtenáře, že z povahy věci máme o vojenské rozvědce jen dílčí informace od dvojitých agentů, přeběhlíků nebo prozrazených členů či prozrazených operací, dohledat konkrétní informace tak stojí spoustu práce a výsledek může být sporný.

Historie vojenské rozvědky GRU se datuje už do roku 1918, kdy byla tajným rozkazem plukovníka Rudé armády Jukumse Vācietise zřízena Registrační Kancelář (rusky Registrupravlenie či Registrupr, Региструпр). V meziválečném období byl Registrupr poznamenaný řadou reorganizací ovlivněných, kromě jiného, také sovětsko-polskou válkou. Následně došlo k přejmenování na Čtvrté oddělení Státní obranné rady GKO (ГКО). Analýzy oddělení se dostávaly přímo na sovětské Politbyro a údajně obcházely i štáb Rudé armády. Prvním vedoucím Čtvrtého oddělení byl Jan Karlovič Berzin, který byl v roce 1938 zatčen a popraven coby "trockista" během Stalinových čistek v ozbrojených složkách, mimochodem svým životem zaplatil i Vācietis a to za údajné členství v lotyšské fašistické organizaci. Vojenská rozvědka měla být nezávislá na tzv. vnitřních rozvědných službách, jako byla NKVD (НКВД) a její nástupnická organizace KGB (КГБ), nicméně vysloužilí agenti často tvrdili, že nezávislost byla jen naoko.

Název GRU rozvědka získala až v únoru roku 1942 a od roku 1943 fungovala výhradně mimo území Sovětského svazu. V žargonu sovětských diplomatů byla nazývána “vzdálení sousedé”; “blízcí sousedé” se říkalo NKVD a později KGB. Po druhé světové válce GRU operovala formou rezidentur, které patřily k sovětským (a později ruským) ambasádám po celém světě, a využívala tzv. legální a nelegální špiony. Legální špioni měli často diplomatické krytí, zatímco ti ilegální (z literatury a filmu známé také jako tzv. spící agenti) fungovali bez jakékoliv oficiální podpory ze sovětské strany s výjimkou např. falešné identity. Agenti se o sebe museli umět postarat, často si desítky let pečlivě budovali vlastní totožnost, práci, rodinu i historii.

Agenti GRU často spolupracovali nejen s teroristy a různými revolučními hnutími. Obvykle dodávali zbraně, výbušniny a know-how, ale v několika případech byli namočeni přímo do politických skandálů (tzv. skandál Profumo, který vyvrcholil pádem britské vlády), či neveřejných jednání, jako například během rozhovorů s americkou vládou v době vrcholící Kubánské raketové krize. Z toho je patrné, že označení vojenská rozvědka může být matoucí, protože plně nevystihuje všestrannost jejích agentů. Považujeme za nutné upozornit na to, že jde informace, které jsou jen těžko ověřitelné a spoléháme se jen na tvrzení, která lze vzít ze západních, či ruských zdrojů. Těch druhých je ale logicky velmi málo. Podstatné dílky do skládačky dodal třeba Vladimir Bogdanovič Rezun, známější pod pseudonymem Viktor Suvorov nebo Sergej Skripal, o kterém bude ještě řeč.

Kromě bojových jednotek a agentů, kteří pracují v poli, je GRU organizována celkem do patnácti oddělení (s ohledem na délku článku se snažíme zaměřit hlavně na současnou strukturu, zhruba od roku 2015). Čtyři regionální a jedenáct se specifickou úkolovou náplní. Z hlediska událostí posledních let se nezaměříme na všechny, ale primárně na ty, která jsou nějakým způsobem pro nás relevantní. Tato oddělení s největší pravděpodobností neoperují nezávisle, ale pojí je úzká spolupráce. V rámci vnitřního uspořádání nepracují jen tajní agenti, ale přímo pod rozvědku spadají i některé bojové jednotky speciálního určení, známé pod zkratkou specnaz. Tyto týmy obecně patří mezi elitní jednotky RF, ale specnaz GRU je už od dob Sovětského svazu naprostým vrcholem, nejen co se týče výcviku, ale i vybavení. Rozvědka má své bojové jednotky detašované mezi výsadkáři, námořnictvem i u pozemního vojska. Jednou z nejznámějších je 45. gardová průzkumná výsadková brigáda pro speciální operace, která má svou základnu v moskevské Kubince.

Agenti do jednotek určených pro skryté operace jsou obvykle rekrutováni z řad veteránů válek, které vedlo Rusko v posledních třech dekádách a často právě z oddílů "běžných" specnaz. To je potřeba například u jednotky 29155 (údajně vytvořené v roce 2008), která se specializuje na sabotáže, vraždy a další “špinavou práci”. Její operace však mnohdy působí nedotaženě a agenti za sebou nechávají spoustu stop. Toto může mít prozaické vysvětlení. Současná operační činnost do značné míry stále stojí na “škole” z dob Sovětského svazu, kdy nebyl svět pokryt kamerovými systémy a OSINT činnost v reálném čase prakticky neexistovala. Právě to může být jeden z důvodů, proč se řada operací takto “proflákla”. Řada důležitých informací navíc pochází z hacknutých databází (čísla falešných pasů, fotografie a data), které jsou dnes volně distribuované po internetu. Právě neschopnost současného vedení GRU přizpůsobit se moderním technologiím a jejich vývoji může být hlavním důvodem prozrazení důležitých operací.

Zabrousíme-li jen rychle do historie, operátoři GRU se podíleli např. na poradenské činnosti během války v Koreji i ve Vietnamu, kde pomáhali cvičit místní jednotky a dále radili s taktikou a strategií. Důkazy o jejich zapojení v boji však jsou vysoce neprůkazné. Avšak výsadkové jednotky GRU patřily mezi elitu v ozbrojených konfliktech, kterých se Sovětský Svaz a posléze Rusko účastnilo. Jmenovat můžeme například jejich činnost v konfliktu v Afghánistánu (1979-1989), kde se tato tajná služba podílela na vraždě afghánského prezidenta Amína v jeho paláci v Kábulu. Při této akci, o které jsme psali již dříve, několik členů GRU ale i KGB, zemřelo. Dále pak tyto oddíly přímo vedly boje proti odpůrcům nového loutkového režimu a později pak i proti domorodým bojůvkám a mudžáhedínům.

V Evropě mezi významné úkoly GRU patřil například nechvalně známý pokus o otravu dvojitého agenta FSB Sergeje Skripala a jeho dcery Julije v britském Salisbury, který se však, na rozdíl od jiných podobných incidentů, nepovedl. Otrava měla proběhnout nervově paralytickým jedem ze skupiny novičoků. Důvodů, proč se vražda Skripala nepovedla může být více, ale vzhledem k tomu, že v útoku měla s největší pravděpodobností prsty jednotka 29155, je otázkou, zda se nejednalo o pokus odvést pozornost od něčeho, co by jinak mohlo vyplout na povrch.

Svou stopu nechala GRU (pravděpodobně ve spolupráci se zahraniční rozvědkou SVR) také v případě pokusu o puč v Černé Hoře v roce 2016. Mělo se jednat o pokus prosrbských a proruských aktivistů zvrátit připojení země k NATO. To se nepovedlo a během následného vyšetřování byli odhaleni dva agenti GRU, kteří tvořili spojky a pravděpodobně hlavní mozky celé operace. Plán měl kulminovat útokem na černohorský parlament a zavražděním předsedy vlády Mila Đukanoviće. Agenti vojenské rozvědky Eduard Šišmakov a Vladimír Popov stihli odjet zpět do Ruska. To je ale samozřejmě k soudnímu líčení v Černé hoře nevydalo a tak byli alespoň odsouzeni v nepřítomnosti. Celkem mělo do pokusu o puč být zapleteno na 500 lidí z Ruska, Srbska a Černé Hory.

Skvělým případem ilegálního agenta z poslední doby je případ Viktora Mullera Ferreiry. Ferreira, vlastním jménem Sergej Vladimirovič Čerkasov, je tajný agent, který si roky budoval profesní i osobní historii, aby se mohl ucházet o stáž u Mezinárodního soudního dvora v Haagu (ICC). Pokud by se mu to povedlo, měl by možnost ovlivnit obrovské množství soudních řízení, ať již formou nějakého nátlaku, či prostě jen tím, že nechá zmizet určitý důkaz. Nakonec byl odhalen nizozemskou tajnou službou AIVD. Eugene Finkel, americký profesor vnitřních záležitostí na univerzitě Johnse Hopkinse, tedy člověk, který se přímo těmito věcmi zabýval, si musel sypat popel na hlavu, protože i on byl jeho vystupováním oklamán a dokonce mu pro stáž u ICC napsal doporučení. Čerkasova nakonec usvědčil až čtyřstránkový dokument s detaily jeho druhého života, na který AIVD narazila.

Dalším významným bývalým členem GRU (měl být členem 45. gardové průzkumné brigády) je pravděpodobně i vysloužilý plukovník ozbrojených sil RF Igor Girkin, známější pod pseudonymem Strelkov. Ano, ten Strelkov, který o sobě tvrdí, že jeho jednotka stála u začátku Ukrajinsko-ruského konfliktu. Byl to právě on, kdo vydal rozkaz k nechvalně proslulému sestřelu letu MH-17 malajských aerolinií a nějakou dobu byl vůdcem samozvané Doněcké Lidové Republiky. I dnes je zapáleným podporovatelem ruské agrese na Ukrajinu, ale také přísným kritikem způsobu vedení války a často se vyjadřuje k diletantství ruských velitelů, které způsobuje obrovské ztráty, jež podle něj Rusko oslabují. Dokonce obvinil ruského ministra obrany Sergeje Šojgua ze “zločinné nedbalosti” kvůli obrovským ztrátám.

I v České republice (a Československu) má GRU svou nesmazatelnou stopu. Připomínáme, že 21. srpna 1968 to byli právě operátoři GRU, kdo naplánoval, provedl a zvládl výsadek na pražském Ruzyňském letišti a podle některých zdrojů jej zvládli zajistit za méně než 10 minut. To je poměrně působivé i na dnešní dobu. Výroční zpráva BIS za rok 2019 říká: “V roce 2019 byli na území Česka přítomni a vyvíjeli zpravodajskou činnost příslušníci a spolupracovníci všech ruských zpravodajských služeb: civilní rozvědky SVR, vojenské rozvědky GRU, vnitřní bezpečnostní služby FSB a Federální služby ochrany.” Tato jejich činnost však kulminovala již dříve v roce 2014, kdy došlo k výbuchu ve Vrběticích, kterou měli podle všech indicií na svědomí právě agenti GRU z jednotky 29155, pravděpodobně ve spolupráci s 5. oddělením pro vojenské zpravodajské operace. Co se týče agentů, kteří s největší pravděpodobností za vrbětickou kauzou stojí, má jít o Alexandra Miškina a Anatolije Čepigu. Ti, kromě sabotáže skladu ve Vrběticích stojí i za útokem na Skripalovy. V roce 2018 je identifikovala investigativní skupina Bellingcat za přispění ruských novinářů z webu Insider, a to především z otevřených (OSINT) zdrojů. Na základě tohoto zjištění přistoupila česká vláda k vyhoštění celkem zhruba 70 pracovníků ruské ambasády v Praze, které mělo reciproční dohru. Vyšetřovatelé však naznačují, že do celé sabotáže ve Vrběticích byli namočeni i ruští političtí uprchlíci, kteří přišli do České republiky na začátku 90. let, manželé Šapošnikovovi, kterým bylo v roce 2004 uděleno české občanství. Jejich zapojení probíhalo formou špionáže. Nikolaj Šapošnikov (sám bývalý profesionální voják sovětské armády), který byl v inkriminované době zaměstnancem firmy IMEX Group, která si vrbětické sklady pronajímala, se několik dnů před výbuchem sešel v Portugalsku s generálmajorem GRU, Andrejem Averjanovem, pravděpodobným velitelem jednotky 29155. Kromě toho také řešil i návštěvu dvou domnělých obchodníků se zbraněmi - Čepigy a Miškina. Podle bývalého šéfa civilní rozvědky Karla Randáka byl Šapošnikov ilegálním agentem.

Kromě toho dochází v určité míře i k činnosti Šestého, tedy kybernetického oddělení. Podle NÚKIB došlo jen v březnu ke čtrnácti útokům na státní i soukromé instituce skupinou Killnet. Jedním z případů z poslední doby je útok na státní i soukromé weby z poloviny dubna 2022 formou DDoS útoků, kterou měli podle informací z kruhů bezpečnostních složek na svědomí stejní ruští hackeři. Je také pravděpodobné, že DDoS útoky mohly být způsobem jak zamaskovat případný pokus o krádež osobních dat například z CzechPointu. Velmi čerstvě se zajímavý případ odehrál v březnu 2022 na Slovensku, kde pracovník ruské ambasády lanařil slovenské prorusky orientované občany, aby agentům krytým diplomatickou imunitou dodávali informace. Slovenské NAKA se ovšem povedlo síť agentů rozkrýt a přišla na to, že v ruském žoldu pracovali čtyři občané slovenské národnosti. Celkem byla proti nim vznesena obvinění z úplatkářství, vydírání a vyzvědačství. Jeden z obviněných, Bohuš Grabár, se dokonce nechal natočit členy policejního týmu na konspirační schůzce, kde přebírá peníze od ruského agenta a probírají, jaký další postup zvolit. Všechny tyto operace pravděpodobně probíhaly pod patronátem 1. oddělení, které má na starost veškerou špionážní činnost v rámci Evropské unie.

V prvopočátcích Ukrajinsko-ruského konfliktu v roce 2014 se jednotky specnaz GRU účastnily invaze na Krym. Jednalo se ony pověstné "zelené mužíčky”, tedy neoznačené jednotky v ruských maskovacích uniformách. Že jde o členy specnaz GRU ze 45. gardové průzkumné výsadkové brigády pro speciální operace lze usuzovat z výstrojních součástek a speciálního vybavení, které měli vojáci na sobě. Jednalo se např. o kombinaci neprůstřelné vesty 6B23, nosného systému 6Š92-5 a pušky s integrovaným tlumičem VSS Vintorez.

Pravděpodobně největším úspěchem vojenské rozvědky bylo nahrazení FSB v květnu 2022 coby hlavní rozvědné služby pro ruskou speciální operaci, jak je válka na Ukrajině v Rusku nazývána. Důvod je pravděpodobně ten, že podle Putina nedostála FSB své práci - v prvotních fázích před invazí měla totiž na Ukrajině najmout provokatéry, kteří by pomohli rozkládat bojovou morálku Ukrajinců, šířili proruské narativy a nálady a v případě úspěšné invaze by se na ně dalo spolehnout jako na věrné kolaboranty s okupační správou. Jenže to dopadlo, jak to dopadlo - část peněz zmizela ještě před samotnou transakcí proruským živlům, zbytek byl zaslán na jejich účty, ale práci nikdo neodvedl. To zřejmě vedlo to k nahrazení kontrarozvědky vojenskou rozvědkou GRU. Problémů měla FSB víc (podezření z odklánění peněz na bojové operace či nákup vybavení, drahé “služební cesty” atd.), ale tento se jako jeden z mála dostal na světlo světa.

Během celého konfliktu na Ukrajině tak narážíme na indicie, že členové GRU na bojišti skutečně operují. Speciální zbraně, úzkoprofilové vybavení, pokročilé komunikační prostředky - nejsou to ovšem jen vojenské akce, které podnikají. K dispozici jsou již i informace o jejich činnosti mezi obyvateli na okupovaných i nedobytých územích, kde se podílejí na navádění palby, či dále provádí diverzní činnost podrýváním morálky obránců.

Nevíme, jaké je skutečné procento úspěšnosti světových bezpečnostních služeb v odhalování agentů GRU, ale nezbývá nám, než jim popřát hodně štěstí, aby chycených bylo co nejvíce.

Co z toho vyplývá? Putin se snažil vybudovat sebevědomé Rusko, které by bylo respektováno mezinárodním společenstvím a obdivováno zeměmi v jeho sféře vlivu. Jenže v určitou chvíli se to celé zvrtlo a pak pomocí svých tajných služeb vlastně jen zaséval strach, manipuloval, podplácel i vraždil protivníky a přeběhlé agenty pro své vlastní egomaniacké zájmy. Místo svobodné a prosperující země tak vytvořil teroristický stát Rusko, které šikanuje své sousedy a vyhrožuje atomovou válkou těm, kteří mu odporují. Paradoxně tím ale dodal odvahu západním politikům, včetně našich, říct konečně dost a postavit se brutální a agresivní zahraniční politice této země. Tento trend kulminoval v únoru letošního roku, kdy ruská armáda už po druhé od konce druhé světové války napadla jinou zemi v Evropě. Rusko tím bylo doslova vyloučeno z naší civilizace a kdo ví, kdy se do ní bude zase moci vrátit.

Zdroj: warhistoryonline

Komentáře

suhli

13. 08. 2022, 13:44

Buy guns, Ammo, and hunting gear online Order and Buy guns, Ammo, and hunting gear online at one of the largest online gun stores. Deguns online gun we got good products available. Glocks, ammo, Lazer, switch alongside other pistols ,arms and other accessories .Both brand new and used , FFL and ghost hmu for quick deals. Delivery, shipping and pickup Email.( hesdarra@gmail.com ) Texts +17202488130

Dexter

04. 08. 2022, 15:20

Esteze mame zapad ktory nas pred takymto zlom chrani.:pray:

Vaclav Flek

31. 07. 2022, 21:30

V clanku jsem postradal vysvetleni, co vlastne zkratka GRU znamena (mozna jsem je prehledl ?). Je to zkratka ruskeho vyrazu "glavnoje razvedyvatelnoje upravlenije", tedy "hlavni zpravodajska zprava". Z toho vyplyva, ze jeho hlavni poslanim je pruzkum pro potreby armady, tedy v prve rade na takticke urovni v prvni linii bojujicich armad. Ti elitni vyzvedaci, operujici v zapadnich zemich, predstavuji druhou stranu teze mince. Tim, ze se o nich vice mluvi a pise, se zdaji byt tou hlavni naplni zpravodajske cinnosti, ale tou zustava prace elitnich pruzkumniku v terenu.

bombero

20. 07. 2022, 15:38

že by už dorazila várka nových raket?Zničeno 100km od hranic....
https://www.novinky.cz/valka-na-ukrajine/diskuze/ukrajinci-znicili-rusum-nejmodernejsi-radar-40403496
ale pěkně se to čte:thumbsup::grin:

Zdeněk

20. 07. 2022, 14:14

Z-mrde, být na šrot kolem půlnoci a vyblinkat se tady na úkor hrdinných Ukrajinců, to u tebe ještě chápu, ale naprat si rypák a blábolit už krátce po poledni, navíc v takovém vedru. Že by potíže v ráji?
Ale nebuď smutný, ono to dnes moc nejde ani carovi. Jet žebrat do Teheránu a pak čekat na Erdogana ... nádhera, prostě nádhera.

Veritas vincit

20. 07. 2022, 13:17

Pěkný a zajímavý článek o hloupých ovcích (obyvatelstvu).
"Barbaři, agresoři, vrazi? Jak číst netečnost ruské společnosti k zločinům na Ukrajině"

https://nazory.aktualne.cz/komentare/barbari-agresori-vrazi-ruske-zlociny-ukrajina/r~e5746d1c067711ed93abac1f6b220ee8/

Veritas vincit

20. 07. 2022, 11:28

Konečně se ledy hnuly.
Špioni ve službách Ruska budou mít další práci. :slight_smile:
"Konec gripenů. Vláda chce americké stíhačky F-35" :flag_us::thumbsup:
https://www.novinky.cz/domaci/clanek/konec-gripenu-vlada-chce-americke-stihacky-f-35-40403459

Veritas vincit

19. 07. 2022, 23:35

Z
"Ja doufam, že Rusko obsadí veškeré pobřeží Černého moře a konečně Český narod s vlada totalnich blbu pochopí, že Ukraina je vřed v Evropě ,který je potřeba vyříznout."
*
Neměl bys tolik chlastat ruský mužiku.
Blábolíš z chlastu. :smile:
Zatím jste pohnojili všechno na co jste sáhli a zničili všechno, kam došly vaše smradlavý nohy ruský mužiku Z. Opět jste na cestě do pekla, jako nepoučitelní gauneři. :slight_smile:

Veritas vincit

19. 07. 2022, 16:06

Rusáci vymění život syna za žigulíka a jsou šťastní.
Co bychom chtěli od takového národa v roce 2022 ? :slight_smile:
""Odměna" za syna, který padl na Ukrajině."
https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/odmena-za-syna-ktery-padl-na-ukrajine-ruska-tv-odvysilala-ne/r~6582fc88073d11eda3c0ac1f6b220ee8/

Veritas vincit

19. 07. 2022, 14:25

Dnes samé dobré zprávy. :thumbsup:

"Plyn z LNG terminálu v Nizozemsku prodlouží spotřebu v ČR až o dva měsíce"
https://www.novinky.cz/ekonomika/clanek/plyn-z-lng-terminalu-v-nizozemsku-prodlouzi-spotrebu-v-cr-az-o-dva-mesice-40403373

"Mapa ukazuje, kde by Rusko zasáhly rakety s dosahem 300 kilometrů"
https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/clanek/mapa-ukazuje-kde-by-rusko-zasahly-rakety-s-dosahem-300-kilometru-40403333

Veritas vincit

19. 07. 2022, 14:21

Rusáci už zřejmě budou brzy vykopnuti z OSN.
Dělají pro to maximum možného. :slight_smile:
"Severokorejci opraví Donbas, navrhuje Rusko"
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/zahranicni-severokorejci-opravi-donbas-navrhuje-rusko-209238

Něco pro zdejší "plynaře", jako je například ruský vlezdoprdelka23.
Ještě chvilku to potrvá....
Ale až se Evropa odstřihne od ruského plynu, tak si budou moci Rusáci jedině škrtit pindíky v kapsách. :smile:
"Ruská ruleta s plynem. Moskvě se hodí dodávky škrtit a šponovat ceny"
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-firmy-ruska-ruleta-s-plynem-moskva-chce-dodavky-skrtit-a-sponovat-ceny-209267

Veritas vincit

19. 07. 2022, 14:09

Zdeněk
"VV zase buďme realisti, ve válce se šmelilo, šmeli a šmelit bude,..."
*
Souhlasím.
Ruský výčet bychom nikdy nedokázali sepsat... :slight_smile:
Jenom mi trochu vadilo, že ruský vlezdoprdelka23 rovnou směruje zbraně k teroristům do Evropy a přitom všichni teroristé pálí do lidí s AK-47, nebo kopie...
Je jako pošahaná ruská vědma po přechodu. :slight_smile:

Zdeněk

19. 07. 2022, 12:07

VV zase buďme realisti, ve válce se šmelilo, šmeli a šmelit bude, tak to už na tom světě chodí, ale řekl bych, že jistou zemi, kde půlka vybavení existuje jen na papíře a z druhé byly ukradeny i motory, kde největší protivník investoval miliardy, aby se neztratili i atomové hračky, kde protiletadlový systém vlajkové lodi zaplatil jachtu velitele flotily, kde při výstavbě kosmodromu z 10 mld rublů zvládli ukrast 6, kde velitel policie bydlí v koupelně, protože zbytek bytu vyplňují bankovky, jen tak něco nepřekoná :grin:

Veritas vincit

19. 07. 2022, 11:56

Ruský vlezdoprdelka23
"Tak on ten černý obchod se západními zbraněmi na Ukrajině je velký problém Kyjeva.
Část z těch zbraní skončí u teroristů, kteří je mohou v následujících letech vracet Evropě."
*
Blábol bez jediného důkazu.
Jedna paní povídala ...

Zdeněk

19. 07. 2022, 10:39

Martínku analytiku, pokud se někdo, jak ty říkáš, "hrabe v exkrementech" může se jednat o údržbáře, tedy o člověka velmi důležitého pro náš způsob života, to v ruSSku nemáte. Ovšem pokud je má někdo v hlavě, tak tady píše tvoje příspěveky ... nebo třeba díla autora Z, ale tam to spíš vidím na výsledek intimního soužití "čestného" bratra a "pracovité" sestry ...

Martin23

19. 07. 2022, 10:24

Tomáš

Tak on ten černý obchod se západními zbraněmi na Ukrajině je velký problém Kyjeva.
Část z těch zbraní skončí u teroristů, kteří je mohou v následujících letech vracet Evropě.

Takže další dodávky jsou zřejmě podmíněny vyřešením dané situace.
Ale problém již existuje.

Martin23

19. 07. 2022, 10:20

Zdeněk
19. 07. 2022
Martínku analytiku, tvůj příspěvek byl o :poop:, ale z toho si nic nedělej, u tebe je to taková tradice...

++++++++++

Tak buď lžeš nebo se dobrovolně a rád hrabeš v exkrementech .deňku.

Tomáš

19. 07. 2022, 08:48

Poslední zprávy o zatýkání v nejbližším týmu spolupracovníků prez. Zelenskeho, takto generální prokurátorka a na celník špionáže, trochu velké ryby. Prodej zbraní dodaných Ukrajině proti Rusku, to jsou silné signály o činnosti tajných služeb z různých směru. Jednat o špatném míru je lepší jak válčit, potom se ukazuji takové rozkladne jevy, které jdou z Ukrajiny a co naší vládní politici, mlčí a s nimi i většina národa.

Zdeněk

19. 07. 2022, 08:27

Martínku analytiku, tvůj příspěvek byl o :poop:, ale z toho si nic nedělej, u tebe je to taková tradice...

Martin23

19. 07. 2022, 08:23

.deňku, víš sám moc dobře, že můj příspěvek byl o vztahu USA x Rusko a ne o Ukrajině.
Když tedy pomineme fakt, že i základny mohou být oficiální a neoficiální.

Zdeněk

19. 07. 2022, 07:42

Martínku analytiku, ony jsou snad na Ukrajině nějaké základny USA nebo NATO, Ukrajina před 24.2.2022 vedla útok na území RF, chystaly se snad podpisy pod přístupové smlouvy následované rozkazy k útoku, byly snad uváděny do pohotovosti jaderné síly NATO?

Tvoje z Moskvy vycucane bláboly jsou dlouhé, ale dokazuješ jimi pouze to, co já vím celou dobu: ruSSko je tak hloupé, že navzdory tomu, že odhalí temné plány Západu, tak se přesně podle nich chová a nadšeně se samo zničí.

Ona to bude velká sranda až to začne bouchat v Čečně, na celém Kavkaze i v dalších regionech, kde ještě nezapomněli na Stalinovi sociální experimenty ...

Martin23

19. 07. 2022, 07:07

Co se děje posledních 30 let ve světě, to popisují velmi povedeně US dokumenty jako jsou:
a) Wolfowitz doctrine
b) studie typu RAND Corporation.

Základem je pokusit se Rusko zničit prostředky, které nevyvolají jaderný konflikt USA x RF.
Obecně vzato jde o čtyři obecné nástroje:
1) Proxy války Ruska s jejich sousedy, které budou USA podporovat (žhavá část začala v podstatě v roce 2008 Gruzií). S tím souvisí i snahy přestěhovat vojenské základny ze západní Evropy do Evropy východní.
2. Odstřihnout Evropu od ruských surovin - aktivně se tak děje od doby, kdy USA začaly bránit výstavbu Nord Stream 2.
3. Informační a mediální válka.
4. Vyvolání převratů ve vybraných zemích. Jen na Ukrajině byly ty převraty od 90. let 4 neúspěšné a Majdan (celkem 5 kousků). V Bělorusku to byl vloni první pokus.

Proč zprávy typu RAND Corporation vznikají? No v tomto případě na zákazku amerických ozbrojených sil. Cílem je popsat, jak Rusko poškodit.

Což ostatně třeba v roce 2015 veřejně prohlásil i George Friedman:
Trik je v tom, že USA jsou připraveny vybudovat „sanitární koridor“ okolo Ruska. Rusko si je toho vědomo a věří, že USA chtějí rozbít Ruskou federaci. Rusko si myslí, že je to tak, jak to řekl Peter Lawrie: „Nechceme vás zabít, my vás chceme jen tak trošku poškodit“.
Takže prvotním zájmem USA je vztah mezi Německem a Ruskem. Protože jejich jednota je pro nás jedinou hrozbou. Proto se musíme ujistit, že k takovému spojení nedojde.
Spojené státy mají zásadní zájem mít pod kontolou všechny oceány světa. To zatím nikdo nedokázal. Díky tomu můžeme napadat národy, zatímco ony nás napadat nemohou.

A skončím výrokem Obamy z roku 2015 pro TV Fox: Zkroutíme ruce zemím, které budou dělat něco jiného, než chceme!

Veritas vincit

18. 07. 2022, 18:44

Z
"Zdejší Jidasi, Zdenek, Robo, Vv, bombero jsou schopni zaprodat Česko. Neco pobodneho jsou schopni komousi zvani Pirati a Top 09."
*
Já myslím, že historie hovoří jasně, kdo zaprodal Československo moskevskému Kremlu 1945-1989 a přivedl republiku k bankrotu. Také je od 24.února 2022 jasně vidět, který moula navázal na komunistickou tradici, ztotožnil se s ruským hlupákovem, imperiálním agresorem a fašistickým Ruskem. :slight_smile:

bombero

18. 07. 2022, 18:27

z-achvatčik- jediný, kdo zaprodali tuto zem byli komunisti a to russákům. A zdejší russký kolaboranti na to pořád vzpomínají se slzou v oku. naštěstí je vás stále mín a mín

Zdeněk

18. 07. 2022, 18:14

"Z
18. 07. 2022
Zdejší Jidasi, Zdenek, Robo, Vv, bombero jsou schopni zaprodat Česko. Neco pobodneho jsou schopni komousi zvani Pirati a Top 09."

Na chvíli se zastavte a nechte na sebe toto dílo působit. Puch autora na Vás přímo dýchne...

Zdeněk

18. 07. 2022, 17:59

Kakov, ono je to ještě trochu složitější. Pod NKVD spadala také požární ochrana, ostraha hranic, evidence obyvatel, vězeňská služba, jak píšeš ty vězeňské tábory a ještě hromada dalších věcí... takže ne tak úplně obyčejné ministerstvo vnitra.

Kakov

18. 07. 2022, 17:42

dovolim si doplnit, NKVD není tajná ani špionážní služba, ale lidový komisariát pro vnitrni záležitosti. tj. něco jako ministerstvo vnitra, ale protože pod něj spadal také GULAG, měl na starost také vystavbu vodnich děl a dopravních staveb. Rozvědka, tedy ta mimo armádu, byla v určitou dobu organickou součástí NKVD, ale většinu času se nazývala INO, svého času spadala pod Kominternu, která také měla svoji vlastní tajnou službu. Později ji převedli pod NKGB/MGB, ze kterého vznikl KGB, ale i ten měl mnohem širší pole působnosti než jen rozvědku.

Zdeněk

18. 07. 2022, 17:40

Copak nám to chce analytik dokázat? Že se do skladu nedobývalo komando GRU? No to nejspíš opravdu ne, na to stačí někdo vydíratelný zevnitř nebo rovnou nasazený agent ... ale opět spousta mlžení, důkaz žádný...

bombero

18. 07. 2022, 17:06

VV- tak to už začínám věřit, že russ na civilní cíle neútočí. Vždyt podle map je tam pole nebo louka a tak by tam mohlo být vojsko. nemůže přece vědět, že tam mezitím za 50let vyrostlo sídliště, škola nebo nemocnice...Je zvyklý, že ty mapy v russku souhlasí i po 50 letech...

NATO!

18. 07. 2022, 17:01

Ano, martinku anal ytiku, IMEX je kontroverzní. Už jenom proto, že starý Bernatik dělal kšefty se soudruhem opilcem, když byl notor předseda vlády (zbraně přes embargo do Konga) a mladého Bernatika vozil ožran po světě. Mezi dvěma výbuchy s ním byl taky, tuším v Tádžikistánu. To najdeš.

Veritas vincit

18. 07. 2022, 17:00

Ruský patolízal23
Nic zásadního jsi zatím nepředvedl.
Akci GRU jsi nijak nevyvrátil.
Stále jenom pátořadá omáčka pro slovanské konspirační ovce. :slight_smile:

Martin23

18. 07. 2022, 16:30

https://www.starostove-nezavisli.cz/regiony/zlinsky-kraj/aktuality/podnikani-zbrojare-z-vrbetic-ministerstvo-udaje-o-vyvozu-zbrani-strezi-a-nevyda

U skladů společnosti Imex group nejsou uvedena přesná označení uložené munice. Jiné firmy využívající sousední budovy přitom takové detaily uvádí. Údaje navíc nejsou úplně aktuální, pocházejí z června letošníhoroku.

Skutečný obsah nikdo nekontroloval
Jasnějšípohleddo případu nevneslo ani vyjádření Vojenského technického úřadu (VTÚ), který pronajímal muniční sklad soukromým firmám. Pod jeho správu přešel areál muničního skladu ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2013. Úřad sice dostával pravidelný soupis munice, jak ale vyšlo najevo, nekontroloval, zda souhlasí s realitou.


https://cesky.radio.cz/babis-druhy-sklad-ve-vrbeticich-nevybuchl-nahodou-8275596
7.12.2014
Vicepremiér a ministr financí Andrej Babiš (ANO) se domnívá, že druhý sklad munice ve Vrběticích na Zlínsku nevybuchl náhodou. Řekl to v České televizi (ČT). Firma Imex Group, která užívala oba vybuchlé sklady, je podle něj velmi kontroverzní. Podobným problémům podle Babiše firma čelila v Bulharsku, zbraně podle něj vyvážela například do Konga, pro které platí zbrojní embargo.

NSS posvětil rozhodnutí NBÚ odebrat prověrku jednateli firmy, která si pronajímala sklady ve Vrběticích
https://www.ceska-justice.cz/2020/12/nss-posvetil-rozhodnuti-nbu-odebrat-proverku-jednateli-firmy-ktera-si-pronajimala-sklady-ve-vrbeticich/

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/zbrojar-z-vrbetic-chce-po-statu-miliony-za-sve-stihani/r~d356b8e4b5d811e49fc3002590604f2e/
Majitel zbrojařské firmy Imex Group Petr Bernatík, v jehož pronajatých skladech ve Vrběticích na Zlínsku vybuchovala na sklonku loňského roku munice, je už roky ve válce se státem. Spolu se svým otcem Petrem stál před pěti lety před soudem s obžalobou za nelegální vývoz zbraní.
Soud je však osvobodil a oba nyní požadují mnohamilionové odškodné.

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/vrbetice-vybuch-exploze-foto-plameny.A180504_142418_domaci_kafi

https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/1858418-zprosteni-obzaloby-miny-skladovane-ve-vrbeticich-nebyly-zakazane

https://www.lidovky.cz/domov/desitky-pum-tisic-tun-trhaviny-vime-co-bylo-ve-vybuchlych-skladech.A141209_182753_ln_domov_ogo
Odtajněný seznam munice ve Vrběticích: 57 leteckých pum, 988 tun trhavin


Večer k tomu ještě něco napíšu, aby svazáci měli klid.

Veritas vincit

18. 07. 2022, 16:10

"Hranice dokreslené propiskou. Část ruského velení používá na Ukrajině přes 50 let staré mapy"
https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/clanek/hranice-dokreslene-propiskou-cast-ruskeho-veleni-pouziva-na-ukrajine-pres-50-let-stare-mapy-40403274

Veritas vincit

18. 07. 2022, 15:58

Zdeněk :laughing::thumbsup:

Zdeněk

18. 07. 2022, 15:05

U analytika je to jednoduché. Díváš se na něco co vypadá jako :duck:, chodí to jako :duck:, kváká to jako :duck:, tak řekneš je to :duck:. Načež se tě Marťa dlouhým, ale dlouhým elaborátem bez důkazů pokusí přesvědčit o tom, že je to ptakopysk, protože ten má taky zobák.
No a pokud ty nadále trváš na kachně, tak jsi svazák a :sheep:.

nobody

18. 07. 2022, 14:51

Cekista23 postupuje presne podla manualu od moskovskeho gestapa pre svojich otrokov - predstierat, ze im ide len o dobro ludstva a pravdu a sirit jeden exkrement za druhym - ked neprejde prvy, zamenit ho za druhy, treti atd.
Ked siel dole MH17, ruski primati v televizii vysielali radostne ody nad uspesnym zasahom, az kym sa nezacali vsade sypat detske hracky, cestovne batoziny a kusy tiel, co nemali s vojakmi nic spolocne. Vzapati reportaz zmizla a zacala sa objavovat jedna debilnejsia loz za druhou a Cekisti23 nam dokazovali, aka je SU-25 stihacka, ako su na vstupe vzduchu do motora stopy kridelok R-60 ci dokonca R-73, az kym doktori nevytiahli z tiel obeti notoricky tvarovane crepiny ruskej PL strely - to zas nabehli primitivi s tvrdenim, ze to uz Rusko nema vo vyzbroji - Rusko, ktore taha zo skladov jednu staru vykopavku za druhou.
A ked uz sa to nedalo uhrat, tak nam Cekisti23 zacali dristat, ze za bezpecnost priestoru, kde jeho smradi vrazdia ludi a zostreluju civilne lietadla vlastne zodpoveda Kyjev - a nie ten, co zostreluje civilne dopravaky.

Veritas vincit

18. 07. 2022, 14:25

Zdeněk
Stejně jako Rusákům bez důkazů nefunguje nazývat Ukrajince a jejich spojence fašisty, nefunguje ani mlžení-svazákování "Ruského patolízala23".
Je to v podstatě zoufalý výkřik do tmy, když není věcný argument. :slight_smile:
Že ale umí Rusák trpět potichu! :laughing:

"Zhrzené Rusko vede absolutní válku"
https://www.novinky.cz/komentare/clanek/komentar-zhrzene-rusko-vede-absolutni-valku-alex-svamberk-40403201

Zdeněk

18. 07. 2022, 14:03

Martinko, tak oni nám ve Zlíně soudili útok na Vrbětice? No pokud vím, tak tady soudili "blbce" co se nechali chytit při vynášení poškozených zbraní z vedlejšího skladu.
A ty jsi se dostal a prostudoval kompletní trestní spis?Obdivuji, to bude od oka tak 100000 stran a při tvé analytické vytíženosti, to jedeš tak 25 hodin denně, co?

Martin23

18. 07. 2022, 14:01

Kadliku, já se omlouvám, článek samozřejmě pro vás svazáky není rozhodně zbytečný, kdy jde o potřebné duševní ideologické krmivo a stelivo.

Článek je zbytečný pro mne, protože autor ztratil i to málo z důvěryhodnoti, co měl. Ale to fakt není tvůj problém.

Martin23

18. 07. 2022, 13:45

To právě Zdenku Svatoslave nemám. Proto jsem dalece od toho, abych někoho konkrétně obviňoval, jak to děláte vy svazáci.

Co se týče tvrzení, že objekt hořel, pracoval jsem z veřejných zdrojů. Například na stránkách ministerstva vnitra, ale i v tisku jsou fotky hořícího muničáku, jak jej zachytil HZS.
Stejně jako lze například dohledat výsledek trestního řízení u zlínského soudu.

Veritas vincit

18. 07. 2022, 13:42

Ruský patolízal23
V článku je souhrn historie, data, čísla, jména a události.
Ty jsi tady ve svém žvanění nic konkrétního na zpochybnění, nebo dokonce vyvrácení napsaného, historie, dat, čísel, jmen a událostí neuvedl.
Kdo myslíš, že sem psal zbytečně ? :slight_smile:

Zdeněk

18. 07. 2022, 13:12

Martinko analytiku, jediné co nedává moc smysl je tvůj elaborát, tedy pokud jeho hlavním úkolem není mlžit, což tedy samozřejmě je, že.
Na úplnou kolaboraci jsi příliš zbabělý a tak zvládáš jenom tohle? Slabota.
Mimochodem, ty máš přístup ke kompletnímu spisu kteréhokoliv z těch případů? Ty jsi snad soudce, státní zástupce nebo obviněný? Nebo ti snad poslali instrukce z Moskvy teprve dneska?

Martin23

18. 07. 2022, 12:40

Naprosto zbytečný článek od člověka, který se nedávno doznal, že není objektivní.

Aniž bych si tedy jakoukoliv tajnou službu idealizoval, protože o tom to vůbec není.

Celé to bylo zase jen o tom, připomenout Skripala, MH 17 a Vrbětice.
Přitom současné oficiální západní verze ani v jednom případě nedávají žádný smysl.

Kdyby ruská strana chtěla Skripala zlikvidovat, nikdy by ho nepustila na svobodu a do Velké Británie. Ten člověk byl jako agent bezcenný a v podstatě vyjma jeho atentátu, které se hodilo na Rusko, je bezcenný dál.

Ještě horší situace je ohledně MH 17, kdy je zjevné, že sestřelení dopravního letadla jen a jen Rusko poškozuje, což je shodné s prvním případem a pro mne jde o dva případy informační války. To se nebudeme bavit o tom, že za bezpečnost vzdušného prostoru odpovídala pouze a jenom Ukrajina a že je zcela nemyslitelné, aby se jeden ze dvou podezřelých podílel na vyšetřování. To už je úplná katastrofa.

No a Vrbětice to uzavírají. Níkdy se nedovíme, co, kdo, proč a nikdy nebude nic vyšetřeno.
Oficiální verze naprosto odporuje tomu, co se stalo. A opět se nebudeme bavit o tom, že primárním viníkem je stát, který nedokáže zabezpečit vojenský prostor.
Co se stalo je celkem jednoduché. Buď:
a) soukromá firma respektive lidé z této firmy, kteří prodávali vojenský materiál na černém trhu, zapálili sklad.
b) došlo k nehodě. Mimo jiné firma při skladování porušila snad všechna bezpečnsotní pravidla.

Mimo jiné toto podporuje samotný příjezd hasičů na místo, který je doložitelný a naprosto odporuje šířeným agentským konspiracím. Je z nich také zjevné jedno, že ti zaměstnanci, kteří tam zahynuli, museli být jednoduše zavražděni, protože ten první sklad vybuchl až půl hodiny po tom, co tam přijeli hasiči, kteří následně nařidili evakuaci, když zjistili, že přijeli hasit muničák, o čemž jim nikdo nic neřekl.
Na místě samozřejmě pořídili materiál, ze kterého je zjevné, že muničák hořel, že z čista jasna nevybuchl.

Ostatně těmito směry se ubíralo i prvotní vyšetřování. A soud nebyl schopen konkrétním lidem dokázat to, z čeho je OČTŘ vinily.

To co se kolem Vrbětic děje dnes je tragikomická fraška, která skončí jen na úrovni mediálně politické. Nikdy níkdo nic nevyšetří, protože to nedává smysl.

Čobol

18. 07. 2022, 08:18

Agent Karel v akci.

Veritas vincit

18. 07. 2022, 00:39

Z
"Jasně, tahle banda GRU je stejná jako Us Delta či další zabijaci..."
*
To možná jsou. :slight_smile:
Není jich určitě zdaleka tolik jako v "uniformami" prošpikovaném Rusku a všechny normální státy, neomezují své obyvatele, nesnižují jejich životní úroveň na úroveň hloupého Ruska. :slight_smile:
Přesnou mušku všem, kteří mají Rusáky v miřidlech! :thumbsup:

Zdeněk

17. 07. 2022, 22:37

Odvážná teorie Z-mrde, operaci na osvobození rukojmí a vraždy a útoky v žoldu Kremlu stavíme na roveň? Co na to fotr soudce, hrdý na synáčka zrádce? Nebo už se peče ve stejném oddělení jako Stalin, Lenin, Gottwald a podobná verbež?

Veritas vincit

17. 07. 2022, 22:18

Martin Vaněk
"Pane Houbo, už s tím fetem přestaňte, nebo nepište do novin...; kdo má ty vaše bláboly, které jsou jen snůškou polopravd a mýtů čist?"
*
Vůbec nic jsi tady k vyvrácení faktů z článku nepředložil chytrolíne.:slight_smile:
Komu myslíš, že budou normální lidé věřit?
Mám samozřejmě na mysli normální lidi s mozkem, ne tvé slovansko-ruské dutohlavé stádo.:slight_smile:

Zdeněk

17. 07. 2022, 18:57

NATO, dám ti příklad jednoznačného státního terorismu:
Severokorejský útok na jihokorejské civilní letadlo ze dne 29. listopadu 1987 nad Andamanským mořem u thajského pobřeží.
Pokud by tedy agenti GRU vyhodili do vzduchu panelák, vlak, elektrárnu... byl by to terorismus, ale oni zaútočili na v podstatě vojenský cíl, takže válečný akt. Ono tehdy těch muničních skladů a továren vylétlo do vzduchu v Evropě několik, ale jen u nás se podařilo ztotožnit pachatele ... budiž to varováním pro nás i další generace.

Zdeněk

17. 07. 2022, 18:23

Natane, klid :grin:, nám to bouchlo přes "dva kopce", takže věř, že do smíchu nám úplně nebylo, ale jde o to, že jsme, alespoň doufám, právní stát a pokud se to někdy dostane před soud, tak to nejspíš opravdu nebudou nazývat terorismem. Případný mezinárodní soud to taky asi označí za akt války.
Ale jinak, to jak to nazveme je vedlejší, podstatné je, že se ukázalo, co je ruSS zač a na co se můžeme těšit...

NATO!

17. 07. 2022, 18:11

Takže kdyby to bouchlo jinde a jindy, byl by to válečný akt zase proti jinému státu? Nechceš.... popřemýšlet?

NATO!

17. 07. 2022, 18:08

Jakože 3 týdny bouchající sklady nikoho nezastrasovaly a neděsily? Jezus a Maria.

NATO!

17. 07. 2022, 18:04

Jojo, možná tak debata soudruhů právníků a putlerových filcek. Že nedáš aspoň jednoho normálního právníka, kterej má Vrbetice za válečný akt. Pokus se.

Zdeněk

17. 07. 2022, 18:00

NATO, když jsem o Vrběticich poslouchal debatu právníků, tak se spíš shodli na tom, že se opravdu jedná o Casus belli. Případné další možnosti byly zločinné spolčení, sabotáž, vlastizrada a dvojnásobná vražda.
O akt státního terorismu by se jednalo pokud by hlavním cílem bylo zastrašit obyvatelstvo, ale tady se spíš jednalo o "nehodu" a neschopnost, protože to mělo určitě bouchnout jindy a hlavně jinde ...

NATO!

17. 07. 2022, 17:38

Co to meleš, jaký válečný akt. My jsme byli s rusákama ve válce? Nebo oni s náma? Otrava novičokem v Británii byl rovněž válečný akt, když to spáchala stejná GRU? Vrbětice byly od putlera čistokrevný terorismus.

Martin

17. 07. 2022, 16:48

Pro Mark.Ve Vrběticích to byla vojenská operace neuniformované části ruské armády = válečný akt. Co je to terorismus si přečtěte na wikipedii. V definici bude něco o "strašení" lidí.

Mark

17. 07. 2022, 14:14

Děkují za zajímavý článek.

Pro doplnění k Vrběticím. Aby se to nazývalo přesně. Rusové jsou jediná země světa, která spáchala na našem, tj. českém území teroristický útok. Dalo by se říct kdo další kdy v minulostí spáchal na našem území teroristický čin, tak to bylo nacistické Německo. Je taky velmi zajímavé a zvláštní, že největší křiklouni v bojí proti mezinárodnímu terorismu a vyvolávači neustálého strachu mezi lidmi z terorismu, zároveň ignorují fakt, že oni samotní schvalují a podporují teroristy.

Tomáš

17. 07. 2022, 12:16

Rusko své spiony platilo v cervoncich, tedy ve zlaté. Plk GS Redl, jak signifikantni, byl ruský spioni vyzradil mobilizacni plány R-U armady v Halici a v B a H. Všude šla R-U armada do plnych a pád pevnosti Premysl. V Rusku působilo úspěšně Německo, viz příběh s Leninem aBrest-litevsky mir. To ostatní už není tak úspěšně,podařilo se rozvratil SSSR, ČSR a Jugoslavii. Obdobný úspěch na ruské straně není, to čeká asi Činu.VB je zralá, jak hruška.

NATO!

17. 07. 2022, 11:52

Martinek anal ytik by vám vyčerpávajícím způsobem vysvětlil.

Zdeněk

17. 07. 2022, 11:28

Kromě obligátních výkřiků, že článek lže a je sprostou propagandou Západu v čele s Sorosem, Gatesem a homosexuálními žido-bolševickými ilumináty, mohla by zdejší rudá garda předložit důvěryhodné zdroje, které tento článek usvědčí ze lži? To, co je zde napsáno je jen smutný souhrn výsledků vyšetřování západních tajných služeb, policejních složek a mezinárodních investigativních novinářů a vyšetřovatelů jako je třeba Bellingcat.
Ostatně skutečnost, že Rusko dána zjištění nevyvrací, ale snaží se je násilně umlčet, naznačuje mnohé.

Veritas vincit

17. 07. 2022, 11:19

Pěkný souhrn. :thumbsup:

Petr

17. 07. 2022, 10:54

Ládíku, když tomu článku nevěříš, tk si zajeď do Ruska a zeptej se jich na to. Jo, a vem si foťák, že si je chceš vyfotit. A potom nám řekneš, jak to dopadlo.

Ladislav

17. 07. 2022, 10:30

A tomu mam jako věřit. co pisalek napíše. Nic neví a k tomu propagační fašistické názory

VISARION

17. 07. 2022, 08:19

Zajímavé údaje, výborný souhrnný článek!