EXCALIBUR

Armyweb

Chcete sem vložit vlastní příspěvek? Napište nám na info@armyweb.cz.

Kterak se koruna svatého Štěpána ocitla v držení armády USA

Kterak se koruna svatého Štěpána ocitla v držení armády USA

Základ nynější maďarské tzv. Svaté koruny (Szent Korona), jednoho z uznávaných symbolů maďarské státnosti, spadá do doby několik desetiletí od smrti toho…

 06. 07. 2023      2
Tchaj-wan a Čína: historické pozadí vztahů

Tchaj-wan a Čína: historické pozadí vztahů

Jak známo, v posledním období, a také pod dojmem otevřené invaze Ruska na Ukrajinu od února 2022 jako možného precedentu, bývají občas předkládány scénáře…

 10. 06. 2023      7
Ramón Mercader: ten, který zabil Trockého

Ramón Mercader: ten, který zabil Trockého

Jméno Lva Davidoviče Trockého, ukrajinského rodáka židovského původu (vl. jménem Bronštejn), patří vedle V. I. Lenina (Uljanova) asi k předním, s nimiž je spojován…

 21. 05. 2023      5
Jihoamerický konflikt ve stínu druhé světové války – a československé tanky v něm

Jihoamerický konflikt ve stínu druhé světové války – a československé tanky v něm

V průběhu roku 1941 nabrala druhá světová válka již zcela bezpochyby globálních dimenzí. Hegemonii, dosaženou nad velkou částí Evropy nacistickým Německem v součinnosti…

 05. 05. 2023      1
Císař Friedrich I. Barbarossa – a něco o jeho odkazu

Císař Friedrich I. Barbarossa – a něco o jeho odkazu

Středověcí němečtí panovníci se prezentovali jako přední světští státníci celé západokřesťanské (římskokatolické) Evropy. V průběhu času jejich reálná mocenská…

 13. 04. 2023      4
Nové Holandsko aneb snaha Nizozemců o dobytí portugalské Brazílie

Nové Holandsko aneb snaha Nizozemců o dobytí portugalské Brazílie

Příměří, dosažené v roce 1609 mezi Španělskem a Spojenými nizozemskými provinciemi, ukončilo jednu fázi desítky let se táhnoucích bojů, na jejichž prvopočátku…

 26. 03. 2023      2
O Adolfu Hitlerovi a osudu jednoho norimberského knihkupce

O Adolfu Hitlerovi a osudu jednoho norimberského knihkupce

Asi o málokteré jiné postavě dějin toho bylo v průběhu již dlouhých uplynulých desetiletí napsáno či řečeno tolik jako o německém nacistickém vůdci Adolfu Hitlerovi…

 08. 03. 2023      0
První karlistická válka - a další bojová vystoupení španělského karlismu

První karlistická válka - a další bojová vystoupení španělského karlismu

Španělsko, kdysi rozhodující síla raného novověku, představovalo v první polovině 19. století (a lze to ostatně říci i o celém dalším více než století) zemi…

 16. 02. 2023      0
Maršál Rokossovskij a Poláci: jeden aspekt polsko-sovětských vztahů

Maršál Rokossovskij a Poláci: jeden aspekt polsko-sovětských vztahů

Je známa řada problematických bodů a antagonismus v dějinách vztahů mezi Polskem a Ruskem. Pokud bychom pozornost omezili pouze na problematiku polsko-sovětských vztahů…

 26. 01. 2023      8
Itálie a Velká válka – cesta ke „zmrzačenému vítězství“

Itálie a Velká válka – cesta ke „zmrzačenému vítězství“

Francouzská okupace Tunisu v roce 1881 a zřízení protektorátu nad touto severoafrickou zemí, která jako případný cíl vlastní expanze poutala zájem rovněž v Itálii, byla…

 02. 01. 2023      2
Operace „Power Pack“ aneb snaha USA zabránit „druhé Kubě“

Operace „Power Pack“ aneb snaha USA zabránit „druhé Kubě“

Karibská oblast patří z pochopitelných důvodů tradičně k hlavním oblastem vnějších zájmů Spojených států amerických. Prakticky dominantní pozice zde ty dosáhly…

 06. 12. 2022      0
Bitva u Poltavy v roce 1709 – a o Švédsku a Rusku obecněji

Bitva u Poltavy v roce 1709 – a o Švédsku a Rusku obecněji

Počátky konfliktu, nazývaného obvykle velkou severní válkou, spočívaly v samém závěru 17. století ve zformování koalice Dánska, polsko-litevského státu (tehdy navíc…

 18. 11. 2022      0
Rakousko v roce 1934 – mezi fašistickou Itálií a nacistickým Německem

Rakousko v roce 1934 – mezi fašistickou Itálií a nacistickým Německem

Jak známo, i v souvislostech s tzv. sudetskou krizí, vrcholící mnichovskou dohodou z konce září 1938 a německým záborem československých (českých)…

 26. 10. 2022      0
Němečtí conquistadoři v Novém světě a jejich pozdější ideový odkaz

Němečtí conquistadoři v Novém světě a jejich pozdější ideový odkaz

Když v roce 1516 nastoupil na španělský trůn král Karel I. z dynastie Habsburků, a když byl tentýž v roce 1519 navíc zvolen jako Karel V. králem Svaté říše…

 06. 10. 2022      0
Bitva u Nagyharsány z roku 1687, aneb druhá bitva u Moháče

Bitva u Nagyharsány z roku 1687, aneb druhá bitva u Moháče

Dopady bitvy u Moháče z 29. srpna 1526, prakticky symbolizující podlehnutí uherského státu osmanské expanzi, byly dalekosáhlé. Už jen smrt mladého uherského a českého…

 15. 09. 2022      15