EXCALIBUR

Armyweb

Chcete sem vložit vlastní příspěvek? Napište nám na info@armyweb.cz.

Operace „Power Pack“ aneb snaha USA zabránit „druhé Kubě“

Operace „Power Pack“ aneb snaha USA zabránit „druhé Kubě“

Karibská oblast patří z pochopitelných důvodů tradičně k hlavním oblastem vnějších zájmů Spojených států amerických. Prakticky dominantní pozice zde ty dosáhly…

 06. 12. 2022      0
Bitva u Poltavy v roce 1709 – a o Švédsku a Rusku obecněji

Bitva u Poltavy v roce 1709 – a o Švédsku a Rusku obecněji

Počátky konfliktu, nazývaného obvykle velkou severní válkou, spočívaly v samém závěru 17. století ve zformování koalice Dánska, polsko-litevského státu (tehdy navíc…

 18. 11. 2022      0
Rakousko v roce 1934 – mezi fašistickou Itálií a nacistickým Německem

Rakousko v roce 1934 – mezi fašistickou Itálií a nacistickým Německem

Jak známo, i v souvislostech s tzv. sudetskou krizí, vrcholící mnichovskou dohodou z konce září 1938 a německým záborem československých (českých)…

 26. 10. 2022      0
Němečtí conquistadoři v Novém světě a jejich pozdější ideový odkaz

Němečtí conquistadoři v Novém světě a jejich pozdější ideový odkaz

Když v roce 1516 nastoupil na španělský trůn král Karel I. z dynastie Habsburků, a když byl tentýž v roce 1519 navíc zvolen jako Karel V. králem Svaté říše…

 06. 10. 2022      0
Bitva u Nagyharsány z roku 1687, aneb druhá bitva u Moháče

Bitva u Nagyharsány z roku 1687, aneb druhá bitva u Moháče

Dopady bitvy u Moháče z 29. srpna 1526, prakticky symbolizující podlehnutí uherského státu osmanské expanzi, byly dalekosáhlé. Už jen smrt mladého uherského a českého…

 15. 09. 2022      15
Triumf a zkáza německé Východoasijské eskadry v jihoamerických vodách v roce 1914

Triumf a zkáza německé Východoasijské eskadry v jihoamerických vodách v roce 1914

Přístav Čching-tao na čínském Šantungském poloostrově, nacházející se od roku 1897 v německém držení, se změnil v jednoznačně hlavní námořní základnu…

 26. 08. 2022      6
Španělští moriskové a cesta k jejich vyhnání ze Španělska

Španělští moriskové a cesta k jejich vyhnání ze Španělska

Pád Granadského emirátu pod náporem vojsk Katolických králů Isabely Kastilské a Ferdinanda Aragonského počátkem roku 1492 je považován za definitivní dovršení…

 21. 07. 2022      9
Operace „Carlota“: Kubánská akce v Africe v atmosféře studené války

Operace „Carlota“: Kubánská akce v Africe v atmosféře studené války

Portugalská tzv. karafiátová revoluce z dubna 1974, která v režii levicových armádních kruhů skoncovala s režimem, vytvořeným o řadu desetiletí dříve Oliveirou…

 23. 06. 2022      6
„Napoleon západu“ a Severoameričané: Dědictví jednoho excentrického vojáka a státníka

„Napoleon západu“ a Severoameričané: Dědictví jednoho excentrického vojáka a státníka

Svým způsobem dodnes jsou vztahy mezi USA a Mexikem poznamenány faktem, že rozlehlé oblasti Jihozápadu USA bývaly kdysi součástí Mexika, resp., ještě před dosažením nezávislosti…

 23. 05. 2022      0
Zkáza Druhé maďarské armády u Voroněže v lednu 1943

Zkáza Druhé maďarské armády u Voroněže v lednu 1943

Zapojení Maďarska do německé invaze do Sovětského svazu od poloviny roku 1941 bylo charakterizováno jistými specifiky. Vysvětlováno toto přirozeně ideologickými důvody…

 04. 05. 2022      28
Evropský kontinent a válečné konflikty: esej o posledním třičtvrtěstoletí

Evropský kontinent a válečné konflikty: esej o posledním třičtvrtěstoletí

Dění na východě Evropy v posledních měsících, které můžeme charakterizovat prakticky jako otevřenou a intenzivně vedenou válku mezi dvěma suverénními státy, Ruskem…

 19. 04. 2022      14
Rusko jako velmocenský faktor: Letmý souhrn a úvahy nad dlouhým historickým kontextem

Rusko jako velmocenský faktor: Letmý souhrn a úvahy nad dlouhým historickým kontextem

Aktuální situace ve východní Evropě, poznamenaná rusko-ukrajinskou válkou, zjevně dovoluje hovořit též o jevu, který bychom mohli nazvat otevřeným pokusem velmocenského…

 03. 04. 2022      21
Otázka mocenských konfliktů v jaderné éře: několik obecných faktů a úvah

Otázka mocenských konfliktů v jaderné éře: několik obecných faktů a úvah

Právě v současné době, poznamenané válečným konfliktem na Ukrajině, se nám ze známých důvodů může podsouvat eventualita přímé vojenské konfrontace mezi Ruskem…

 13. 03. 2022      32
Středoevropské tažení maršála Torstenssona v poslední fázi třicetileté války

Středoevropské tažení maršála Torstenssona v poslední fázi třicetileté války

Od roku 1644 probíhala ve městech Osnabrück a Münster v německém Vestfálsku mírová jednání mezi zástupci habsburského císaře Ferdinanda III. na jedné…

 21. 02. 2022      9
Příslušníci SS a povraždění amerických zajatců na Konopišti: Případ z dubna 1945

Příslušníci SS a povraždění amerických zajatců na Konopišti: Případ z dubna 1945

Zámek Konopiště u středočeského Benešova u Prahy, nejpůvodněji hrad asi z konce 13. století, má za sebou bohatou minulost. Např. v období pozdního středověku…

 07. 02. 2022      27