EXCALIBUR

Armyweb

Chcete sem vložit vlastní příspěvek? Napište nám na info@armyweb.cz.

Triumf a zkáza německé Východoasijské eskadry v jihoamerických vodách v roce 1914

Triumf a zkáza německé Východoasijské eskadry v jihoamerických vodách v roce 1914

Přístav Čching-tao na čínském Šantungském poloostrově, nacházející se od roku 1897 v německém držení, se změnil v jednoznačně hlavní námořní základnu…

 26. 08. 2022      6
Španělští moriskové a cesta k jejich vyhnání ze Španělska

Španělští moriskové a cesta k jejich vyhnání ze Španělska

Pád Granadského emirátu pod náporem vojsk Katolických králů Isabely Kastilské a Ferdinanda Aragonského počátkem roku 1492 je považován za definitivní dovršení…

 21. 07. 2022      9
Operace „Carlota“: Kubánská akce v Africe v atmosféře studené války

Operace „Carlota“: Kubánská akce v Africe v atmosféře studené války

Portugalská tzv. karafiátová revoluce z dubna 1974, která v režii levicových armádních kruhů skoncovala s režimem, vytvořeným o řadu desetiletí dříve Oliveirou…

 23. 06. 2022      6
„Napoleon západu“ a Severoameričané: Dědictví jednoho excentrického vojáka a státníka

„Napoleon západu“ a Severoameričané: Dědictví jednoho excentrického vojáka a státníka

Svým způsobem dodnes jsou vztahy mezi USA a Mexikem poznamenány faktem, že rozlehlé oblasti Jihozápadu USA bývaly kdysi součástí Mexika, resp., ještě před dosažením nezávislosti…

 23. 05. 2022      0
Zkáza Druhé maďarské armády u Voroněže v lednu 1943

Zkáza Druhé maďarské armády u Voroněže v lednu 1943

Zapojení Maďarska do německé invaze do Sovětského svazu od poloviny roku 1941 bylo charakterizováno jistými specifiky. Vysvětlováno toto přirozeně ideologickými důvody…

 04. 05. 2022      28
Evropský kontinent a válečné konflikty: esej o posledním třičtvrtěstoletí

Evropský kontinent a válečné konflikty: esej o posledním třičtvrtěstoletí

Dění na východě Evropy v posledních měsících, které můžeme charakterizovat prakticky jako otevřenou a intenzivně vedenou válku mezi dvěma suverénními státy, Ruskem…

 19. 04. 2022      14
Rusko jako velmocenský faktor: Letmý souhrn a úvahy nad dlouhým historickým kontextem

Rusko jako velmocenský faktor: Letmý souhrn a úvahy nad dlouhým historickým kontextem

Aktuální situace ve východní Evropě, poznamenaná rusko-ukrajinskou válkou, zjevně dovoluje hovořit též o jevu, který bychom mohli nazvat otevřeným pokusem velmocenského…

 03. 04. 2022      21
Otázka mocenských konfliktů v jaderné éře: několik obecných faktů a úvah

Otázka mocenských konfliktů v jaderné éře: několik obecných faktů a úvah

Právě v současné době, poznamenané válečným konfliktem na Ukrajině, se nám ze známých důvodů může podsouvat eventualita přímé vojenské konfrontace mezi Ruskem…

 13. 03. 2022      32
Středoevropské tažení maršála Torstenssona v poslední fázi třicetileté války

Středoevropské tažení maršála Torstenssona v poslední fázi třicetileté války

Od roku 1644 probíhala ve městech Osnabrück a Münster v německém Vestfálsku mírová jednání mezi zástupci habsburského císaře Ferdinanda III. na jedné…

 21. 02. 2022      9
Příslušníci SS a povraždění amerických zajatců na Konopišti: Případ z dubna 1945

Příslušníci SS a povraždění amerických zajatců na Konopišti: Případ z dubna 1945

Zámek Konopiště u středočeského Benešova u Prahy, nejpůvodněji hrad asi z konce 13. století, má za sebou bohatou minulost. Např. v období pozdního středověku…

 07. 02. 2022      27
Bitva u Mühldorfu: jedna z posledních rytířských bitev evropského středověku

Bitva u Mühldorfu: jedna z posledních rytířských bitev evropského středověku

Bývá poukazováno na postupné trendy na evropských bojištích zhruba od průběhu 14. století, jež neslibovaly mnoho perspektiv tehdejší dominanci elitní těžké rytířské…

 30. 01. 2022      4
Italsko-turecká válka let 1911-1912 a její dědictví: Několik postřehů

Italsko-turecká válka let 1911-1912 a její dědictví: Několik postřehů

Zhruba rok trvající válku mezi Italským královstvím a Osmanskou říší v letech 1911-12 můžeme hodnotit jako jeden z příznačných konfliktů tzv. imperialistické epochy…

 22. 01. 2022      5
Bitva u Ayacucha: Pád španělské moci v Americe

Bitva u Ayacucha: Pád španělské moci v Americe

Rozpad obrovského španělského impéria na amerických kontinentech patří bezesporu ke stěžejním světovým událostem první poloviny 19. století. Po letech složitého…

 12. 01. 2022      0
Smrt carevny a „carevny“: Dva německé příběhy

Smrt carevny a „carevny“: Dva německé příběhy

Sedmiletá válka, zahájená ve střední Evropě v roce 1756 vpádem pruských vojsk do Saska a posléze do Čech, čili na území rakouské monarchie…

 04. 01. 2022      1
Cesta k trianonskému pokoření: Maďarsko v letech 1918-1919

Cesta k trianonskému pokoření: Maďarsko v letech 1918-1919

Zánik či rozpad starého uherského státu po téměř tisíciletí existence, který nadešel se skončením první světové války, je spojován s trianonskou smlouvou…

 24. 12. 2021      20