EXCALIBUR

Armyweb

Chcete sem vložit vlastní příspěvek? Napište nám na info@armyweb.cz.

György Klapka: Uherský revoluční generál moravských kořenů

György Klapka: Uherský revoluční generál moravských kořenů

Uherská revoluce, součást revoluční vlny, která v letech 1848-49 zasáhla Evropu, se pro rakouskou monarchii změnila v jednu z nejzávažnějších výzev v celkovém…

 08. 03. 2021      0
Operace „Vidžaj“ a malá indicko-portugalská válka

Operace „Vidžaj“ a malá indicko-portugalská válka

Portugalsko bývalo od 15.století průkopníkem jevu, který lze souhrnně nazvat evropským kolonialismem v zámoří. Přes veškerý úpadek a stagnaci v dlouhých…

 02. 02. 2021      0
Tylžský mír, též jako geopolitický precedent pro pozdějšek

Tylžský mír, též jako geopolitický precedent pro pozdějšek

Vítězství francouzského císaře Napoleona I. nad rakouskou a ruskou armádou u jihomoravského Slavkova z 2. prosince 1805 Francii v jistém ohledu kompenzovalo porážku…

 16. 01. 2021      1
Boris Skosyrev: Poněkud záhadné osudy krále Andorry

Boris Skosyrev: Poněkud záhadné osudy krále Andorry

V Andoře, údolním státečku v Pyrenejích, nacházejícím se prakticky pod vrchní svrchovaností Francie a biskupů ze španělského (katalánského) Seo de Urgel, byl…

 29. 12. 2020      0
Araukánie: Příběh staletého vzdoru původní Ameriky

Araukánie: Příběh staletého vzdoru původní Ameriky

Možná trochu ve stínu určitého zájmu, jaký i v české veřejnosti poutají války původního, indiánského obyvatelstva na území USA, se nachází osudy Indiánů…

 09. 12. 2020      1
Wilhelm von Faupel: Generál ve výslužbě a jeden aspekt vnější politiky nacistického Německa

Wilhelm von Faupel: Generál ve výslužbě a jeden aspekt vnější politiky nacistického Německa

Zvláštní kapitolu v období nacionálně socialistického režimu v Německu let 1933-45 mohou představovat jeho vztahy se zeměmi Pyrenejského poloostrova a Latinské…

 22. 11. 2020      0
"Magdeburská svatba": Největší masakr v průběhu celé třicetileté války

"Magdeburská svatba": Největší masakr v průběhu celé třicetileté války

Opakovaně se setkáváme s tvrzeními, že až do 1. poloviny 20. století, poznamenané dvěma světovými válkami, byla nejkrvavější a nejničivější epochou evropských…

 04. 11. 2020      1
"Nádherná malá válka": Mezník ve světových dějinách

"Nádherná malá válka": Mezník ve světových dějinách

Skutečnost, že USA vnímáme za přední světovou velmoc, má své kořeny přirozeně ve vývoji 2.světové války, která zase vytvořila podmínky pro to, aby se staly jednou…

 23. 10. 2020      2
Rakouský dobrovolnický sbor v Mexiku: Okolnosti jeho vzniku a činnosti

Rakouský dobrovolnický sbor v Mexiku: Okolnosti jeho vzniku a činnosti

Je známa či připomínána přítomnost českých vojáků v Mexiku v 60. letech 19. století zejména asi jako příslušníků vojenské kapely. Ti vytvářeli součást…

 07. 10. 2020      0
Operace Margarethe 1944: Německé zajištění nespolehlivého spojence

Operace Margarethe 1944: Německé zajištění nespolehlivého spojence

Předpoklad pro (fakticky nerovné) spojenectví Maďarska s Německem během 2. světové války skýtal vývoj už od konce 1. světové války. Zánik Rakouska-Uherska v roce 1918…

 23. 09. 2020      1
Balkánská vojenská hranice v odrazu rakousko-tureckých vztahů

Balkánská vojenská hranice v odrazu rakousko-tureckých vztahů

Vojenská hranice podél jihovýchodního pomezí habsburské monarchie vytvářela v 18. a 19.století zvláštní pásmo, jež symbolizovalo její problematické sousedství…

 05. 09. 2020      2
Válka o Chaco a vojenská mise z Československa

Válka o Chaco a vojenská mise z Československa

Oproti některým jiným ozbrojeným konfliktům a krizovým situacím, které se ve 30. letech 20. století objevily v různých částech světa (v Asii, Africe, Evropě)…

 17. 08. 2020      0
Bitva u Mogersdorfu: Nevyužité vítězství habsburské monarchie ve válkách s Turky

Bitva u Mogersdorfu: Nevyužité vítězství habsburské monarchie ve válkách s Turky

Turecké války habsburské monarchie v raném novověku jsou (a také ve své době byly) prezentovány jako obrana obecně křesťanské Evropy před expanzí muslimské Osmanské…

 07. 08. 2020      1
Zimmermannova nóta z roku 1917  a spletitý příběh jejích okolností

Zimmermannova nóta z roku 1917 a spletitý příběh jejích okolností

Vstup USA do velké války  (později nazvané 1. světovou)  v dubnu 1917  byl událostí,  jejíž dopad se měl v následujícím roce v zásadní míře…

 26. 07. 2020      1
Námořní bitva u Lissy roku 1866:  Významné vítězství Rakouska na pozadí jeho všeobecné válečné porážky

Námořní bitva u Lissy roku 1866: Významné vítězství Rakouska na pozadí jeho všeobecné válečné porážky

Rok 1866  přinesl a předznamenal radikální mocensko-politické změny v širším středoevropském prostoru. Toto bylo dáno důsledkem časově krátkého…

 15. 07. 2020      4